Aarhus Universitets segl

Hvad skal du uploade til din ansøgning?

Når du søger om optagelse på en kandidatuddannelse på Aarhus Universitet, er der en række forskellige dokumenter, som du skal uploade til din ansøgning. Dokumentationen skal vise, at du har gennemført din uddannelse og eventuelle andre adgangsgivende aktiviteter.

Vælg din adgangsgivende uddannelse nedenfor, og se, hvilke dokumentationskrav der gælder for dig. 

Bacheloruddannelse på AU - med retskrav

Du SKAL:

 • indhente studieudskrift via det digitale ansøgningssystem i forbindelse med ansøgningen.

Hvis det har relevans i forhold til din situation, skal du:

 • uploade dokumentation for bestået eller forventet bestået dansk eller udenlandsk kandidatuddannelse inden studiestart (jf. kandidatreglen).
 • uploade dokumentation for beståede kurser på tidligere ikke-afsluttede danske kandidatuddannelser med henblik på obligatorisk meritvurdering.

Bacheloruddannelse på AU - uden retskrav

Du SKAL:

 • indhente studieudskrift via det digitale ansøgningssystem i forbindelse med ansøgningen.
 • uploade dokumentation for, at du opfylder uddannelsens sprogkrav. Hvis du ikke kan uploade dokumentation for dine engelsk- eller danskkundskaber ved ansøgningstidspunktet, skal du uploade dokumentation for, at du er tilmeldt en test eller en forklaring på, hvornår du forventer at kunne tage en test og uploade resultatet. Læs mere om sprogkravet under adgangskravene for den pågældende uddannelse på https://kandidat.au.dk/.  

Hvis det har relevans i forhold til din situation, skal du uploade:

 • dokumentation for igangværende kurser, hvis du ikke har bestået din uddannelse ved ansøgningstidspunktet.
 • dokumentation for udveksling.
 • dokumentation for bestået eller tilmeldt supplering.
 • dokumentation for bestået eller forventet bestået dansk eller udenlandsk kandidatuddannelse inden studiestart (jf. kandidatreglen).
 • dokumentation for beståede kurser på tidligere, ikke-afsluttede danske kandidatuddannelser med henblik på obligatorisk meritvurdering.
 • uddannelsesspecifik dokumentation. Se under adgangskravene for den pågældende uddannelse på https://kandidat.au.dk/.

Bacheloruddannelse fra et andet dansk universitet

Du SKAL:

 • indhente studieudskrift via det digitale ansøgningssystem i forbindelse med ansøgningen
 • uploade kursusbeskrivelser for alle beståede og igangværende kurser. Du skal ikke uploade kursusbeskrivelser, hvis din uddannelse er nævnt som adgangsgivende under adgangskravene for den pågældende uddannelse.
 • uploade dokumentation for, at du opfylder uddannelsens sprogkrav. Hvis du ikke kan uploade dokumentation for dine engelsk- eller danskkundskaber ved ansøgningstidspunktet, skal du uploade dokumentation for, at du er tilmeldt en test eller en forklaring på, hvornår du forventer at kunne tage en test og uploade resultatet. Læs mere om sprogkravet under adgangskravene for den pågældende uddannelse på https://kandidat.au.dk/.  

Hvis det har relevans i forhold til din situation, skal du uploade:

 • dokumentation for igangværende kurser, hvis du ikke har bestået din uddannelse ved ansøgningstidspunktet.
 • dokumentation for udveksling.
 • dokumentation for bestået eller tilmeldt supplering.
 • dokumentation for bestået eller forventet bestået dansk eller udenlandsk kandidatuddannelse inden studiestart (jf. kandidatreglen).
 • dokumentation for beståede kurser på tidligere, ikke-afsluttede danske kandidatuddannelser med henblik på obligatorisk meritvurdering.
 • uddannelsesspecifik dokumentation. Se under adgangskravene for den pågældende uddannelse på https://kandidat.au.dk/.

Professionsbacheloruddannelse fra en dansk uddannelsesinstitution

Du SKAL uploade:

 • dit eksamensbevis inklusive kursustitler og resultater, eller
  Officiel studieudskrift inklusive kursustitler og opnåede resultater, samt dokumentation for igangværende kurser, hvis du ikke har bestået din uddannelse ved ansøgningstidspunktet.
 • kursusbeskrivelser for alle beståede og igangværende kurser. Du skal ikke uploade kursusbeskrivelser, hvis din uddannelse er nævnt som adgangsgivende under adgangskravene for den pågældende uddannelse.
 • dokumentation for, at du opfylder uddannelsens sprogkrav. Hvis du ikke kan uploade dokumentation for dine engelsk- eller danskkundskaber ved ansøgningstidspunktet, skal du uploade dokumentation for, at du er tilmeldt en test eller en forklaring på, hvornår du forventer at kunne tage en test og uploade resultatet. Læs mere om sprogkravet under adgangskravene for den pågældende uddannelse på https://kandidat.au.dk/.  

Hvis det har relevans i forhold til din situation, skal du uploade:

 • dokumentation for udveksling.
 • dokumentation for bestået eller tilmeldt supplering.
 • dokumentation for bestået eller forventet bestået dansk eller udenlandsk kandidatuddannelse inden studiestart (jf. kandidatreglen).
 • dokumentation for beståede kurser på tidligere, ikke-afsluttede danske kandidatuddannelser med henblik på obligatorisk meritvurdering.
 • uddannelsesspecifik dokumentation. Se under adgangskravene for den pågældende uddannelse på https://kandidat.au.dk/.

Uddannelse fra en udenlandsk uddannelsesinstitution

Du SKAL uploade:

 • dokumentation for betalt ansøgergebyr eller en gældende opholdstilladelse, hvis du er ikke-EU/EØS-statsborger. Se mere på denne hjemmeside.
 • dit eksamensbevis inklusiv kursustitler og resultater, eller
  officiel studieudskrift inklusiv kursustitler og opnåede resultater, samt dokumentation for igangværende kurser, hvis du ikke har bestået din uddannelse ved ansøgningstidspunktet.
 • en officiel beskrivelse af karakterskalaen på dit udenlandske universitet.
 • kursusbeskrivelser for alle beståede og igangværende kurser.
 • dokumentation for, at du opfylder uddannelsens sprogkrav. Hvis du ikke kan uploade dokumentation for dine engelsk- eller danskkundskaber ved ansøgningstidspunktet, skal du uploade dokumentation for, at du er tilmeldt en test eller en forklaring på, hvornår du forventer at kunne tage en test og uploade resultatet. Læs mere om sprogkravet under adgangskravene for den pågældende uddannelse på https://kandidat.au.dk/.  

Hvis det har relevans i forhold til din situation, skal du uploade:

 • dokumentation for udveksling.
 • dokumentation for bestået eller tilmeldt supplering.
 • dokumentation for bestået eller forventet bestået dansk eller udenlandsk kandidatuddannelse inden studiestart (jf. kandidatreglen).
 • uddannelsesspecifik dokumentation. Se under adgangskravene for den pågældende uddannelse på https://kandidat.au.dk/.