Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvad skal der stå i en fagligt begrundet ansøgning?

Søger du om at blive optaget på en af DPU’s kandidatuddannelser med adgangsbegrænsning, skal du skrive en fagligt begrundet ansøgning.

Læs vejledningen på denne side grundigt igennem, inden du sender en ansøgning.

Her kan du se hvilke kandidatuddannelser på DPU, som kræver en fagligt begrundet ansøgning:

Generel pædagogikPædagogisk filosofi
Materiel kulturPædagogisk psykologi
MusikpædagogikPædagogisk sociologi
Pædagogisk antropologiUddannelsesvidenskab
Pædagogisk antropologi og globalisering

Hvad er en faglig begrundet ansøgning?

En fagligt begrundet ansøgning er en målrettet, faglig tekst, hvor du skal begrunde, hvorfor du søger ind på den ønskede kandidatuddannelse. I ansøgningen skal du reflektere over, hvordan din adgangsgivende uddannelse er fagligt relevant for den kandidatuddannelse, du søger ind på, og du skal vise, at du har forholdt dig til uddannelsens studieordning. 

Sådan skriver du en fagligt begrundet ansøgning

Her kan du se, hvordan du griber din ansøgning an. Processen kan opdeles i tre faser.  

FASE 1: Forbered dig

En faglig begrundet ansøgning er en forventningsafstemning. Vi vil have, at du skal sætte dig ind i, hvilken uddannelse du søger ind på, og at du reflekterer over, hvordan den passer til din baggrund og det, du har med dig. På den måde er du også bedre forberedt på selve studiet, når du starter. 

Forbered dig grundigt, inden du går i gang med at skrive:

 • sæt dig ind i de informationer, du finder i studieguiden om uddannelsen
 • læs studieordningen, som ligger på AU’s hjemmeside
 • deltag i Åbent hus, hvor du kan få mere at vide om uddannelsen gennem oplæg og ved at møde undervisere og studerende
 • overvej, hvordan kurser, projekter, praktik, studieophold m.v. fra din adgangsgivende uddannelse er særligt relevante for den ønskede uddannelse
 • reflekter over dine kompetencer og erfaringer, udvælg de mest relevante i forhold til den ønskede uddannelse og omsæt dem til argumenter i din ansøgning.

FASE 2: Sæt dig ind i de formelle krav

Det er vigtigt, at den fagligt begrundede ansøgning er målrettet den kandidatuddannelse, du søger om optagelse på. Søger du ind på flere af DPU’s kandidatuddannelser med adgangsbegrænsning, skal du skrive en fagligt begrundet ansøgning til hver uddannelse. Det er et krav, at du bruger ”Skabelon til fagligt begrundede ansøgning” til din fagligt begrundede ansøgning, og ansøgningen skal indeholde oplysninger om navn, adgangsgivende uddannelse og ansøgt uddannelse. Skabelonen er i Word-format og skal konverteres til PDF-format, inden den uploades til ansøgningen.

 • Den fagligt begrundede ansøgning må max.  være 2 normalsider. 1 normalside er på max. 2.400 tegn inkl. mellemrum. Teksten må ikke overskride det maximale antal tegn inkl. mellemrum.  
 • Din ansøgning skal være gennemarbejdet og vise, at du kan argumentere fagligt, og at du har gode stave- og formuleringsevner
 • Du skal ikke dokumentere den erfaring, som du beskriver i din fagligt begrundede ansøgning, da du igennem ansøgningssystemet på tro og love skriver under på, at de indsendte oplysninger er korrekte.
 • Den fagligt begrundede ansøgning skal uploades via ansøgningssystemet DANS, inden ansøgningsfristen er udløbet.
 • Du kan skrive din ansøgning på dansk, norsk, svensk eller engelsk.
 • Vi modtager ind imellem fagligt begrundede ansøgninger, der er plagieret fra tidligere relevansbeskrivelser til DPU. Det er ikke tilladt at plagiere andres fagligt begrundede ansøgninger, få andre til at udarbejde din fagligt begrundede ansøgning, skrive den sammen med andre eller benytte uofficielle vejledninger på nettet. Vi kontrollerer løbende for plagiat og snyd. Du får afslag på din ansøgning, hvis du har snydt eller kopieret indhold fra andre fagligt begrundede ansøgninger. 

FASE 3: Skriv ansøgningen

Det vigtigste, når du skriver ansøgningen er:

 • At du viser, at du fagligt kan argumentere, begrunde og reflektere over, hvordan din uddannelse og erfaringer kan sættes i kontekst til den uddannelse, du søger ind på.
 • At du sætter din uddannelse og erfaringerne i spil og begrunder dem i forhold til studieordningen. Hverken mængden af erfaringer eller din uddannelsesbaggrund vil i sig selv være tilstrækkelig til, at du kan komme ind. Det er derimod måden, du argumenterer på, og dine evner til at relatere din uddannelse og/eller erfaringer til studieordningen og uddannelsens indhold, som vil være afgørende.


Når du skriver din ansøgning, er det vigtigt, at du fokuserer på de ting i din uddannelse og dine erfaringer, som er mest relevante for den uddannelse, du vil søge ind på. 

Fremhæv elementer fra din adgangsgivende uddannelse, som er særligt relevante for kandidatuddannelsen, fx:

 • undervisningsforløb
 • projekter
 • praktik- eller studieophold
 • konkrete teorier og videnskabsteoretiske elementer eller opgaver, der indgået i din adgangsgivende uddannelse

Husk at tilføje omfanget i ECTS eller tid for de elementer, du beskriver.  


Du kan også underbygge din ansøgning ved at henvise til dine mest relevante øvrige erfaringer i forhold til den søgte kandidatuddannelse. Relevant erfaring kan fx være:

 • tidligere ansættelser
 • efter/videreuddannelse
 • frivilligt arbejde
 • udlandsophold

Sådan vurderer vi din ansøgning

Optagelse på en af DPU’s kandidatuddannelser med adgangsbegrænsning sker på baggrund af en samlet vurdering af den adgangsgivende uddannelse, karaktergennemsnittet på ansøgningstidspunktet og den fagligt begrundede ansøgning. Det er derfor vigtigt, at du søger på baggrund af en velskrevet og velbegrundet ansøgning, også selvom du har et højt karaktergennemsnit.

Et fagligt bedømmelsesudvalg tager stilling til din samlede ansøgning og prioriterer den i forhold til de øvrige ansøgere. Den fagligt begrundede ansøgning bliver vurderet ud fra:

 • at den fremstår gennemarbejdet og er velskrevet og målrettet en bestemt uddannelse
 • hvordan du fagligt begrunder din ansøgning om optagelse
 • hvordan du perspektiverer dine kompetencer i forhold til dit studievalg og inddrager dine erfaringer, herunder erhvervserfaring og anden erfaring som f.eks. praktik, frivilligt arbejde, udlandsophold m.m., der relaterer sig til dit uddannelsesvalg
 • hvordan din studieegnethed tager sig ud, når der foretages en samlet vurdering af din adgangsgivende uddannelse, karaktergennemsnittet på ansøgningstidspunktet og din fagligt begrundede ansøgning.

Er du i tvivl om, hvad der udgør din adgangsgivende uddannelse, kan du læse mere på siden om adgangskrav.

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet om fagligt begrundet ansøgning.

Hvorfor skal jeg skrive en fagligt begrundet ansøgning?

Der er større interesse for DPU’s uddannelser med adgangsbegrænsning, end vi har studiepladser til. Hvert år må vi desværre afvise kvalificerede ansøgere.

For at sikre at vi optager de mest kvalificerede studerende, bruger vi den fagligt begrundede ansøgning til at:

 • vurdere din faglige profil og dine faglige forudsætninger for at gennemføre den ønskede kandidatuddannelse,
 • sikre, at du har indsigt i og forholdt dig aktivt til uddannelsens indhold, krav og muligheder, inden du søger.

Hvad kan jeg gøre for at skrive en god fagligt begrundet ansøgning?

Studievejledningen får ofte spørgsmål om, hvordan man skriver en god fagligt begrundet ansøgning.

Det er en del af den akademiske disciplin at skrive selvstændige og reflekterede tekster. Det kan gøres på mange måde.

Der findes ikke en tjekliste til den gode fagligt begrundede ansøgning. Studievejledningen kan ikke hjælpe dig med at læse din ansøgning igennem eller give dig gode råd om, hvordan du sikrer dig optagelse.

Det er vores erfaring, at grundig forberedelse og undersøgelse af uddannelsens indhold, muligheder og krav hjælper dig som ansøger i forhold til egen afklaring af studievalg og til at skrive en god fagligt begrundet ansøgning. 

Vi anbefaler, at du sætter dig grundigt ind i studieordningen, deltager i Åbent hus og i øvrigt forholder dig undersøgende til den uddannelse, du søger om optagelse på.

En fagligt begrundet ansøgning er primært en akademisk øvelse, hvor du skal vise, at du kan forholde dig til studieordningen og din uddannelse. Ansøgningen er ikke en motiveret ansøgning og handler ikke om, hvad du tænker og føler omkring din uddannelse, din praktik eller din erhvervserfaring. Det er derfor ikke nok at skrive, at du tænker og føler, at du gerne vil optages på en specifik uddannelse, men du skal kunne begrunde det akademisk og fagligt.

Hvordan bruger jeg mine øvrige erfaringer, herunder erhvervserfaring, i ansøgningen?

Dine øvrige erfaringer, herunder erhvervserfaring, vægtes i det omfang, du formår at relatere dem til dit uddannelsesvalg. Det faglige bedømmelsesudvalg er interesseret i, hvordan du perspektiverer dine kompetencer i forhold til dit studievalg, og hvordan du inddrager dine erfaringer, herunder erhvervserfaring og anden erfaring som f.eks. praktik, frivilligt arbejde, udlandsophold m.m., der relaterer sig til dit uddannelsesvalg. Du skal skrive omfanget af dine erfaringer (tid/omfang), men otte år som skolelærer tæller altså ikke i sig selv mere end to år som pædagog. Du er derfor ikke bedre stillet, hvis du har mange års erfaring, da den skriftlige begrundede ansøgning handler om, hvorvidt du er dygtig til at vise, at du kan bruge den erfaring, du har, som en del af en akademisk øvelse.   

Hvordan vægtes mit karaktergennemsnit i forhold til den fagligt begrundede ansøgning?

Det faglige bedømmelsesudvalg foretager en helhedsvurdering af karaktergennemsnit og den fagligt begrundede ansøgning. Der kan ikke sættes en fast fordeling mellem de to parametre.

Det er vigtigt, at du søger på baggrund af en velovervejet og gennemarbejdet fagligt begrundet ansøgning, også selvom du har et højt karaktergennemsnit.