Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (CAND.MERC.)

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Engelsk  (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Logistics and Supply Chain Management is about planning and controlling the activities of a company as well as coordination between companies, in order to secure that the right product is delivered in the right quantities, to the right customer, at the right time and to the right price

This is of course a challenging task. Furthermore, it is not enough just to be a good planner, it is also important to understand how various business processes must be in place, in order to support a well-functioning supply chain.

The programme provides you with an in-depth knowledge about 

 • How to design a strategy and a structure for a supply chain.
 • Methods for planning and controlling flows of goods and information in a supply chain. This includes a solid understanding of the necessary IT-based tools and how to work with data, matching the increased focus on big data, business analytics, and decision science.

The courses of the programme will provide you with analytical skills that enable you to appraise, systematically structure and analyse the possible solutions to complex logistical problems, such that well motivated decisions can be made. The teaching form of the programme encourages student participation and in combination with the Master's thesis, this will provide you with self-management and communication skills.

Adgangskrav

Direkte adgangsgivende bacheloruddannelser

De erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser HA og B.Sc. in Business Administration herunder alle toninger fra Aarhus BSS ved Aarhus Universitet giver adgang til cand.merc. Bemærk, at der er særlige krav til valgfagssammensætningen ved HA (jur.).

Har du en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (Generel erhvervsøkonomi) fra en dansk uddannelsesinstitution opfylder du automatisk de specifikke adgangskrav, og kan optages direkte, hvis der ikke er adgangsbegrænsning på specialiseringen.

Du vil også med en HD (erhvervsøkonomisk diplomuddannelse) kunne optages på en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse, dog med krav om supplerende fag svarende til 20 ECTS. Du kan i oversigten over suppleringsfag se, hvilke fag du skal supplere med, hvis du ønsker at starte på kandidatuddannelsen. Suppleringsfagene skal være bestået inden studiestart på kandidatuddannelsen. 

Adgang med anden uddannelse

Hvis du har en anden uddannelse med tilsvarende fagligt indhold, vil det i forbindelse med behandlingen af din ansøgning om optagelse blive vurderet, om du opfylder adgangskravene.
Du kan også få din uddannelse forhåndsvurderet ved Optagelse til kandidat og tilvalg mellem 1. september og 31. oktober. I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at din bacheloruddannelse har et tilstrækkeligt indhold af erhvervsøkonomiske fag, således at følgende fagområder er dækket i det angivne ECTS-omfang:

Kvantitativ og Kvalitativ Metode

15 ECTS

Driftsøkonomi

15 ECTS

Marketing

7,5 ECTS

Finansiering og Regnskab

15 ECTS

Ledelses- og Organisationsteori

7,5 ECTS

Mikroøkonomi

5 ECTS

Ekstra ECTS inden for ovennævnte fagområder

15 ECTS

I alt inden for Erhvervsøkonomi

80 ECTS

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau (dansk gymnasieniveau med et karaktergennemsnit på minimum 3,0) eller tilsvarende.

Optagelse på cand.merc. på baggrund af en professionsbachelor i 2020

For at opfylde adgangskravene til en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse (cand.merc.) skal du med en Professionsbachelor i Finans, Professionsbachelor i International handel og markedsføring eller en Professionsbachelor i Økonomi og IT enten have bestået bestemte valgfag på din uddannelse eller supplere med fag op til 30 ECTS. Du kan i denne oversigt se, hvilke fag du skal have bestået på din professionsbachelor eller supplere med for at kvalificere dig til optagelse.

Hvorvidt du har mulighed for at supplere vil afhænge af din uddannelseskombination, og hvilke valgfag du har taget. 
Suppleringsfagene skal være bestået inden studiestart på kandidatuddannelsen. Du kan læse om regler og begrænsninger for supplering her.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

I studiediagrammet nedenfor kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

Uddannelsen består af 4 semestre. På de første to semestre har du alle obligatoriske fag, mens du på de sidste to semestre har mulighed for selv at specialisere dig i en ønsket retning.

første semester følger du forudsætningsfag, der danner et metodisk og akademisk grundlag for de følgende semestre.

andet semester følger du specialiseringsfag.  

På tredje semester kan du vælge valgfag inden for dit interesseområde. Fagene kan tages enten på Aarhus BSS i løbet af semesteret, på AU Summer University eller på et af vores mere end 300 partneruniversiteter i udlandet. Du kan også deltage i et projektorienteret forløb i en virksomhed i Danmark eller i udlandet.  

Fjerde semester er dedikeret til speciale. Du kan frit vælge specialeemne, og på den måde får du chancen for at koncentrere dig om og specialisere dig inden for et specifikt interesseområde.

Studieliv

Undervisning

Som studerende på en universitetsuddannelse skal du regne med at undervisningsformerne er noget anderledes, end hvad du kender fra gymnasiet eller handelsskolen. Som studerende er du i langt højere grad end tidligere ansvarlig for din egen indlæring og uddannelse.

Undervisningsåret er delt ind i to semestre. Der er rusintroduktion i uge 35. Første semester starter i uge 36 (ca. 1. september) til ca. midt december med eksamensperiode fra ca. midt december til 31. januar. Anden semester løber fra ca. 1. februar til midt i maj, hvor der eksamensperiode indtil 30. juni. 
Bemærk, at dette er udgangspunktet, og der kan forekomme variationer.

Vores undervisning og undervisningsformer gør vores studerende og vores dimittender attraktive for erhvervslivet.

Gruppearbejde

Ved at løse opgaver i grupper, som typisk består af tre til fire studerende, lærer du at arbejde sammen med dine medstuderende omkring en given opgave.

Læsegrupper har også en funktion uden for eksamensperioderne. Her har du mulighed for sammen med gruppen at diskutere faglige problemer og gennemgå materialet til næste undervisningsgang.

Læsegrupper får på den måde både en social og en faglig funktion.

Forelæsninger og holdtimer

Til forelæsninger i et auditorium kan der være plads til op mod 300 studerende. Den anden halvdel foregår som holdtimer eller øvelsestimer, ligesom du kender det fra gymnasiet eller handelsskolen. Her er der mulighed for at stille spørgsmål, gennemgå øvelser og diskutere stoffet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Tasks as a Graduate

 • Planning and coordination
 •  IT (management, support, development, implementation, etc.)
 • Administration, case-handling and secretariat functions
 • Analysis/evaluation
 • Development tasks
 • Other

This data is derived from AU's 2013/2014 employment survey. This data should not be considered a completely accurate representation of the labour market and job functions for all graduates of the individual degree programmes. It exclusively represents the responses submitted to the survey in the years in question.

Career reflections from Aarhus Universitet on Vimeo.

The most typical first job for a graduate with an MSc degree in Logistics, is often in connection with specific analysis of logistical performance or implementation of new logistical solutions. This is typically done under the supervision of more experienced colleagues. One possible career path might be to start out as a logistical analyst, progress to a project manager position and eventually further progress to an executive position with the overall responsibility for business development.

"The Logistics programme gave me a good basis for understanding the complexities of Supply Chain Management and Logistics across companies as well as methods and tools to analyse different parts of the value chain. The combination of a holistic and an analytical approach to problem solving has been very valuable to me."

"The ability to crunch numbers, to see the bigger picture and to work structured - these are the most important things I got from my studies."

"There seemed to be a fantastic atmosphere with a lot of interesting people. I instantly felt that this was the place for me. I had visited several universities in Denmark, but this was simply the first place I felt "at home". The reason I chose to study Logistics was the strong link between quantitative sciences and soft management ideas which is essential in modern supply chain thinking. I had no doubt that the importance of the science of logistics would only grow in importance in the future. I now work as a manager for the Forecasting Department in the Market & Operations Development area in the LEGO Group. I have the demand focus in the global Sales & Operations (S&OP) and develop model based forecasting projects for the organisation. I also lead a small team of analyst and manage the development of the SAP SCM (APO DP) system."

Below are examples of jobs for graduates from the MSc programme in Logistics:  

 • eBusiness Analyst
 • Logistics Coordinator
 • Consultant in Strategy and Efficiency
 • Production Planner
 • Supply Chain Trainee
 • Business Economist
 • Project Manager
 • Purchasing Agent
 • Project Coordinator of SAP Implementations
 • Consultant in ERP Solutions
 • Project Manager in Logistics
 • Logistics Manager
 • SAP Consultant
 • SAP Controller
 • Demand Planner / Sales Analyst
 • IT / Business Application: IT Consultant
 • Supply Chain Manager
 • Executive Assistant
 • PhD student in Logistics

Profile of Competences

The research-based MSc study programme in Economics and Business Administration builds on the competencies and insights acquired in the BSc study programme in Economics and Business Administration.

The study programme provides the graduate with specialist knowledge within the disciplines of the study programme, which gives the graduate high academic qualifications to develop solutions to issues pertaining to business administration in companies and organisations in the public and private sectors.

The study programme also qualifies the graduate for further studies, including PhD studies.

Through the study programme, knowledge, competences and skills are developed that enables the graduate to 

 • Understand and consider knowledge pertaining to the various disciplines as well as identifying academic issues
 • Master the scientific methodologies and tools of the various disciplines as well as mastering general skills associated with employment within the areas studied
 • Assess and choose among the scientific methodologies and tools of the various disciplines as well as developing new analysis and solution models
 • Discuss professional and academic issues with both specialists and laymen
 • Manage work and development situations that are complex, unpredictable and require new solution models
 • Initiate and carry out, on an independent basis, mono-disciplinary and inter-disciplinary collaboration and take professional responsibility
 • Take responsibility, on an independent basis, for own professional development and specialisation

From Studies to the First Job

 “Show commitment even though the tasks can be trivial at first. Be humble without selling yourself too short.” (MSc in Logistics and Supply Chain Management)

“It is worth a lot to use time and resources on practical courses. Excel, Access, SAS etc. are used extensively by the Danish business world, and it gives an obvious advantage when starting your first job to be more than just a regular user.” (MSc in Logistics and Supply Chain Management)

Read more about what a number of our alumni work with in their first job after graduation.