Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

CORPORATE COMMUNICATION

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Engelsk  (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Today, communication is acknowledged as an integrated, holistic practice which supports and contributes to corporate strategy development. In this connection, it is essential to build and maintain corporate brands and reputations through creating strong stakeholder relationships. In line with this tendency, the two-year master's degree programme in Corporate Communication equips you for becoming excellent communication managers, who can aid organisations in developing, innovating, implementing and measuring corporate communication processes and activities to support strategic efforts while enhancing stakeholder relationships and corporate reputations.

Strategic insight, practical skills

The purpose of the study programme is to provide you with knowledge of central concepts, models and theories related to corporate communication as well as practical skills in the strategic management of corporate communication processes and activities. As a result, you will be qualified to undertake functions within corporate communication at a strategic level.

Comprehensive, nuanced knowledge

You will be equipped with a comprehensive and nuanced theoretical and practical skill-set within corporate communication. Through a number of compulsory courses, you will be introduced to areas such as Corporate Communication, Change Communication, Crisis Communication, Stakeholder Relations and Strategic Management. This will enable you not only to plan and solve comprehensive and complex internal and external communication tasks, but also to critically appraise communicative issues and requirements relating to the strategic management of communication. In the third semester, you can choose electives. Alternatively, you can do a project-based internship where you combine an internship with theoretical seminars. This gives you a unique chance to specialise within your preferred area of interest.

Please note that the last student intake to the degree programme will be summer 2019.     

Adgangskrav

 • Kandidatuddannelsen i Corporate Communication kræver, at du har en ensproglig bacheloruddannelse med kommunikation, eller bacheloruddannelsen i Marketing and Management Communication fra Aarhus BSS.
 • Øvrige bacheloruddannelser med minimum 60 ECTS inden for uddannelseselementer i relevant kommunikation kan også give adgang til uddannelsen.

Sprogkrav

Da kandidatuddannelsen i Corporate Communication er engelsksproget stilles der krav om Engelsk B (dansk gymnasieniveau med et karaktergennemsnit på minimum 3,0). Du kan her læse om hvordan du dokumenterer dit engelsk-niveau, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.

Retskrav på optagelse

Studerende på bacheloruddannelsen i Marketing and Management Communication ved Aarhus Universitet, samt studerende med en uddannelse i International Virksomhedskommunikation med et sprog og kommunikation har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i Corporate Communication, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse af bacheloruddannelsens afslutning. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i Corporate Communication er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse. 

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

 

Below is an outline of the courses

1st Year 

The first semester includes Corporate Communication, Strategic Management of Organisations from a Communicative Perspective and Scientific Methods.

The second semester includes Corporate Communication in Change and Crisis Situations, Stakeholder Relations and Social Media Communication, Innovation and Management.

Corporate Communication
The purpose of this course is to provide you with insights into strategic corporate communication from an external, internal and integrated perspective, focusing on the coordination of such communication in private and public sector organisations. Topics include corporate branding, identity and image.  

Strategic Management of Organisations from a Communicative Perspective
The aim of this course is to provide you with insights into classical and critical approaches to strategic management in a communicative perspective. Focus is on developing, implementing and evaluating any corporate strategy with particular reference to managing communication processes.

Scientific Methods
The purpose of this course is to provide you with theoretical insights as well as practical skills in terms of applying valid, scientific methods to corporate communication research based on scientific traditions and methodological choices.

Corporate Communication in Change and Crisis Situations

The purpose with the course is to provide you with the qualifications and skills needed to design and implement strategic communication activities related to managing relationships between organisation, management and employees during organisational change. Based on theoretical insights, you develop an understanding of how to contribute to the development of change communication strategies and activities in collaboration with management members. In addition, the course qualify you to work strategically, in theory and practice, with issues and issues management, crisis management and crisis communication. Topics include issues and crises typologies, central stakeholders in issues and crisis situations as well as strategies for planning and managing issues and crisis through communication.

Stakeholder Relations
The purpose of this course is to provide you with insights into stakeholder management and stakeholder mapping, in order to develop competencies in adapting corporate communication to the various needs and expectations of different stakeholders with the aim of establishing strategic stakeholder relations. Topics include stakeholder models, issues management and stakeholder dialogue.

2nd Year

The third semester includes electives combined with the possibility of a project-based internship. Thus, you are provided with the opportunity to specialise theoretically as well as practically within a specific area or field of corporate communication.

Project-Based Internship within Corporate Communication
The purpose of the project-based internship is to provide you with the qualifications required to associate practical challenges and problems experienced in connection with an educational stay of your choice with theories, concepts, models and methods within corporate communication. The project-based internship focuses and builds on the theories and methods dealt with during the first and second semester of the programme. The profile will provide you with the qualifications required to reflect on and discuss the implications of the theories in terms of practical experience and the implications of the practical experience in terms of the theories.

In your fourth semester you will write your Master's thesis. The topic of your thesis is up to you, but your academic advisor must approve it.

Studieliv

Undervisning

Som studerende på en universitetsuddannelse skal du regne med at undervisningsformerne er noget anderledes, end hvad du kender fra gymnasiet eller handelsskolen. Som studerende er du i langt højere grad end tidligere ansvarlig for din egen indlæring og uddannelse.

Undervisningsåret er delt ind i to semestre. Der er rusintroduktion i uge 35. Første semester starter i uge 36 (ca. 1. september) til ca. midt december med eksamensperiode fra ca. midt december til 31. januar. Anden semester løber fra ca. 1. februar til midt i maj, hvor der eksamensperiode indtil 30. juni. 
Bemærk, at dette er udgangspunktet, og der kan forekomme variationer.

Vores undervisning og undervisningsformer gør vores studerende og vores dimittender attraktive for erhvervslivet.

Gruppearbejde

Ved at løse opgaver i grupper, som typisk består af tre til fire studerende, lærer du at arbejde sammen med dine medstuderende omkring en given opgave.

Læsegrupper har også en funktion uden for eksamensperioderne. Her har du mulighed for sammen med gruppen at diskutere faglige problemer og gennemgå materialet til næste undervisningsgang.

Læsegrupper får på den måde både en social og en faglig funktion.

Forelæsninger og holdtimer

I vores største auditorium er der plads til 300 studerende. Den anden halvdel foregår som holdtimer eller øvelsestimer, ligesom du kender det fra gymnasiet eller handelsskolen. Her er der mulighed for at stille spørgsmål, gennemgå øvelser og diskutere stoffet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Job profile and competencies

Graduates from the Master of Arts in Corporate Communication are readily able to work in national and international companies and organisations as strategic employees at management level.

The work will typically be focussed on communication, public relations, corporate branding, or in connection with a marketing division, in which our graduates have the full responsibility for planning the strategic communication with internal and external stakeholders."Not only has Aarhus BSS provided me with an extremely useful education and as such a highly relevant set of theoretic tools, but also an invaluable network, both of which I use to a high degree.


Aarhus BSS' focus on bringing practical aspects into the curriculum is also something that has proved to be of great value. I would definitely recommend this programme to all who have an ambition to work within the fields of marketing and communication. On a less serious but still quite significant note, Aarhus BSS has an unparalleled social life which makes life as a student so much more interesting."

- Jesper Frost, Global Brand Manager B&O, MA in Corporate CommunicationCompetencies

The purpose of the Master of Arts in Corporate Communication programme is to provide students with the competences needed to:

 • effectively manage an organisation’s corporate communication, i.e. strategic, holistic and integrated communication involving private or public organisations as well as their stakeholders
 • undertake - individually and/or in collaboration with others - relevant management functions and activities within corporate communication
 • participate in developing and implementing corporate strategy and stakeholder relations
 • carry out scientific research related to corporate communication

To fulfil this purpose and acquire the above-mentioned competences, you will, in the course of the study programme, acquire knowledge and skills.

Through the different courses in the progamme, you will obtain advanced theoretical knowledge within:

 • corporate communication as an academic discipline and strategic management practice in both an internal and an external perspective
 • the role and function of corporate communication in the development and practice of strategic management in organisations
 • the role and value of corporate communication in developing and maintaining organisational relations
 • concepts, tools and models used when organising and managing communicative tasks and processes in relation to diverse, specialised corporate communication functions and activities, e.g. organisational change processes and crisis
 • scientific methods for the production, analysis and evaluation of knowledge of relevance for corporate communication

In addition to a solid knowledge based within corporate communication, you will acquire skills in:

 • identifying, critically discussing and reflecting on issues, challenges and dilemmas central to corporate communication practices and processes based on advanced conceptual knowledge
 • analysing and synthesising communicative issues and challenges related to organisations as well as their strategies, contexts and stakeholders
 • developing, implementing and managing highly qualified communication solutions, based on analysis and synthesis
 • engaging in professional interaction with management team members from other areas in order to develop, maintain and innovate corporate strategies and stakeholder relations
 • initiating, designing and managing communicative tasks and processes in relation to diverse, specialised areas, e.g. handling organisational change processes and crisis situations
 • applying relevant scientific methods in order to produce insights within corporate communication

Read more about what a number of our alumni work with in their first job after graduation.