VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

Strategisk ledelse af virksomhedens kommunikationsprocesser

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Dansk  (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Kandidatuddannelsen i Virksomhedskommunikation er sat i bero

Kandidatuddannelsen i Virksomhedskommunikation havde sidste optag i sommeren 2017.

Hvis du er retskravsansøger på uddannelsen i Virksomhedskommunikation er dette retskrav overført til uddannelsen i Corporate Communication

Hvis du har spørgsmål til dette er du velkommen til at kontakte studievejledningen for virksomhedskommunikation.

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Virksomhedskommunikation bygger på teoretisk og praktisk arbejde med strategisk kommunikation i virksomheder, organisationer og institutioner. Du lærer at analysere, udarbejde og udføre avancerede kommunikationsstrategier, og du lærer om strategisk og kommunikativ ledelse. Du arbejder også med den strategiske kommunikations betydning for virksomheders, organisationers og institutioners strukturer, funktioner og udvikling. I løbet af uddannelsen kan du specialisere dig via valgfag, profiler og praktikophold.

 

Karrieremuligheder

Som kandidat i Virksomhedskommunikation kan du arbejde med kommunikationsprocesser på alle niveauer i private og offentlige organisationer. Du kan varetage funktioner, der har fokus på arbejdet med organisationens strategiske kommunikation lige fra analyse og udvikling af strategier til eksekvering og evaluering.

 

Adgangskrav

  • Kandidatuddannelsen i Virksomhedskommunikation kræver, at du har en ensproglig bacheloruddannelse med kommunikation eller bacheloruddannelsen i Marketing and Management Communication, begge fra Aarhus Universitet, Business and Social Sciences.
  • Øvrige bacheloruddannelser med minimum 60 ECTS inden for uddannelseselementer i relevant kommunikation kan også give adgang til uddannelsen.

Hvis du har en uddannelse med tilsvarende fagligt indhold, kan du få den vurderet ved Optagelse til kandidat og tilvalg. Vurderinger laves mellem 1. september og 1. december.

Sprogkrav

Hvis din uddannelsesmæssige baggrund ikke er dansk-sproget, skal du til de dansksprogede kandidatuddannelser dokumentere danskkundskaber svarende til Dansk A eller Studieprøven. For optagelse på cand.merc.-uddannelserne og på cand.it. gælder, at Studieprøven skal være bestået, mens det for optagelse på cand.ling.merc.-uddannelserne gælder, at Studieprøven skal være bestået med mindst 10 i hver delprøve.

Retskrav på optagelse

Studerende på bacheloruddannelsen i International virksomhedskommunikation i engelsk og kommunikation, International virksomhedskommunikation i tysk og kommunikation, International virksomhedskommunikation i spansk og kommunikation og International virksomhedskommunikation i fransk og kommunikation ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i Virksomhedskommunikation, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse af bacheloruddannelsens afslutning. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i Virksomhedskommunikation er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse.

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Uddannelsens opbygning

Profiler

På tredje semester kan du specialisere dig inden for én af to profiler, eller du kan følge et projektorienteret forløb.

Integreret Markedskommunikation og Public Relations
Profilen tager udgangspunkt i din læring fra de to første semestre på uddannelsen med fokus på ledelse af kommunikationsprocesser inden for markedsføring og markedskommunikation. Profilen kvalificerer dig til at varetage kommunikationsopgaver af ledelsesmæssig karakter med fokus på private virksomheders integrerede markedskommunikation og PR med inddragelse af eksempelvis livsstilsanalyser, trend management og oplevelsesmarketing.

HR-kommunikation
Profilen kvalificerer dig til at varetage HR-opgaver af ledelsesmæssig og kommunikativ karakter i organisationer. Du får blandt andet forståelse for vigtige teoretiske begreber som motivation og engagement, tillid, den psykologiske kontrakt, HR-lovgivning samt HR’s sociokulturelle, økonomiske og politiske udvikling. Du arbejder eksempelvis med organisatoriske konflikter, omstruktureringer, afskedigelser og fusioner samt andre områder, der stiller krav til organisationens kommunikative evner.

Projektorienteret forløb
Det projektorienterede forløb kvalificerer dig til at relatere praktiske udfordringer og problematikker erfaret i forbindelse med et selvvalgt uddannelsesophold til relevante teorier og metoder inden for virksomhedskommunikation. Det projektorienterede forløb knytter sig til de teorier og metoder, der er blevet behandlet på uddannelsens første og andet semester. Forløbet lærer dig at kunne reflektere kritisk over og diskutere teoriernes implikationer for praksis samt praksiserfaringernes implikationer for teorierne.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Virksomhedskommunikation kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

 

Studieliv

En typisk uge på Virksomhedskommunikation

Herunder kan du se en ugeplan fra kandidatuddannelsen i Virksomhedskommunikation

Mandag
Kl. 9-11: Forberedelse
Kl. 11-13: Holdundervisning i Corporate communication og eksterne stakeholdere
Kl. 14-16: Holdundervisning i Strategisk analyse, udvikling og implementering

Tirsdag
Kl. 8-10: Forelæsning i Videnskabelig metode
Kl. 10-12: Forelæsning i Valgfag
Kl. 12-17: Forberedelse

Onsdag
Kl. 9-12: Møde med læsegruppe
Kl. 12-14: Forelæsning i Corporate communication og eksterne stakeholdere
Kl. 14-17: Forberedelse

Torsdag
Kl .8-11: Forberedelse
Kl. 11-13: Holdundervisning i Videnskabelig metode
Kl. 13-17: Møde med læsegruppe

Fredag
Kl. 8-13: Forberedelse af næste uges emner
Kl. 13-15: Forelæsning i Strategisk analyse, udvikling og implementering

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Karrierevejledning

studerende.au.dk/karriere kan du læse mere om karrierevejledningstilbud, arrangementer og workshops.