TEKNOLOGIBASERET FORRETNINGSUDVIKLING

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Engelsk  (Se sprogkrav)  | Studiested: Herning  |  Studiestart: August / september og Januar / februar

Introduktion

Kandidatuddannelsen i teknologibaseret forretningsudvikling i Herning handler om at indsamle, forstå og vurdere ny teknologisk viden samt skabe nye forretningsmuligheder og nye centrale teknologier for virksomheder. Uddannelsen foregår på engelsk, og du vil arbejde med teknologiledelse, implementering af ny teknologi samt ledelse af drifts- og udviklingsprocesser. Uddannelsen har stor fokus på praksis, og der er gode muligheder for at lave projekter og opgaver i samarbejde med virksomheder. De første to semestre består af obligatoriske kernefag og projektarbejder. Derefter kan du specialisere dig via valgfag, udveksling på andre danske eller udenlandske universiteter, virksomhedsforløb eller entreprenørskab.

Karrieremuligheder

Som færdiguddannet kandidat i teknologibaseret forretningsudvikling kan du hjælpe virksomheder med at skabe nye, teknologibaserede forretningsområder samt udvikle teknologistrategier og produkter, som understøtter disse nye forretningsområder. Samtidig vil du have en god forståelse for sikring og optimering af den eksisterende drift. Du vil eksempelvis kunne arbejde som Technology Manager, Product Manager, New Business Development Manager eller som projektleder. Du har også mulighed for at gå forskningens vej og søge en ph.d.

Adgangskrav

  • Personer med en ingeniøruddannelse på bachelorniveau eller en teknisk videnskabelig bachelor (civilingeniørbachelor) med minimum 15 ECTS i forretningsudvikling eller innovation.
  • En ingeniørbachelor med specialisering inden for mekanik, kemi, elektro/elektronik, bygning, bioproces, sundhedsteknologi eller neuroscience.
  • En ingeniørbachelor med specialisering indenfor mekanik, produktion or eksport, herunder Global Management og Manufacturing (GMM) på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi.
  • De første tre år af Business Development Engineer (BDE) uddannelsen på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi (svarende til 180 ECTS), inklusive afsluttet bachelorprojekt.
  • En teknisk videnskabelig bachelor inden for kemi, fysik, geologi, geografi, bioscience, nuklear, biologi og tilsvarende.
  • En ingeniørbachelor i materialevidenskab og produktdesign fra VIA, TEKO Design + Business i Herning.
  • Andre tilsvarende uddannelser, forudsat at studienævnet vurderer, at de i niveau, omfang og indhold svarer til ovennævnte.

Desuden kræves engelsk på min. B-niveau.

Bemærk, at ansøgere, der er optaget på en dansk professionsbacheloruddannelse eller tilsvarende (fx top-up) uden forudgående adgangsgivende gymnasial eksamen, ikke er kvalificerede til optagelse uden at have suppleret med en hel gymnasial eksamen (fx Adgangskursus), der som minimum skal indeholde Engelsk B, Matematik B, Fysik B og Kemi C. Eksempler kan være professionsbachelorer fra erhvervsakademierne, professionsbachelorer i Produktudvikling og Teknisk Integration fra VIA, maskinmestre og tekniske officerer fra før 2014, hvor ansøgere kan optages på uddannelsen uden et gymnasialt adgangsgrundlag. Der vil dog altid skulle foretages en faglig vurdering af, om bacheloruddannelsen er adgangsgivende til Teknologibaseret Forretningsudvikling, så potentielle ansøgere anbefales at få foretaget en faglig forhåndsvurdering af bacheloruddannelsen, før supplering med en gymnasial eksamen påbegyndes.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

 

I studieordningen kan du læse om studiets opbygning samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende, herunder eksamensformer og eksamenskrav.

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i teknologibaseret forretningsudvikling kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Studieliv

En typisk uge på Teknologibaseret forretningsudvikling

Mandag
Kl. 9-11: Forberedelse
Kl. 11-13: Holdundervisning i Management of Technology
Kl. 14-16: Holdundervisning i Organisational Design and Human Resource Analytics

Tirsdag
Kl. 8-10: Forelæsning i Research Design in Engineering
Kl. 10-12: Forelæsning i Technology Specialisation
Kl. 12-17: Forberedelse

Onsdag
Kl. 9-12: Møde med læsegruppe
Kl. 12-14: Forelæsning i Management of Technology
Kl. 14-17: Forberedelse

Torsdag
Kl. 8-11: Forberedelse
Kl. 11-13: Holdundervisning i Technology Specialisation
Kl. 13-17: Møde med læsegruppe

Fredag
Kl. 8-13: Forberedelse af næste uges emner
Kl. 13-15: Forelæsning i Organisational Design and Human Resource

Mange muligheder og gode faciliteter

På campus Herning har du mulighed for at blive medlem af en række forskellige udvalg og være med i udviklingen af campus Herning som uddannelsesinstitution. Du kan deltage i den ugentlige fredagsbar, møde studerende fra andre uddannelsesinstitutioner i studenterhuset eller benytte motionscenteret på campus.

 

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år. Bemærk, at der for denne uddannelse er tale om et lavt respondenttal.

Karrierevejledning

studerende.au.dk/karriere kan du læse mere om karrierevejledningstilbud, arrangementer og workshops.