CIVILINGENIØR
TEKNISK GEOLOGI

Kortlæg, beskyt og udnyt naturens ressourcer

Introduktion

Bemærk at kandidatuddannelsen i Teknisk geologi ikke udbydes i 2017.


 

Civilingeniøruddannelsen i teknisk geologi kombinerer naturforståelse med tekniske videnskaber. De betyder, du lærer at udvikle praktiske måder at kortlægge, beskytte og udnytte naturens ressourcer på. Du bliver kvalificeret til en bred vifte af stillinger inden for miljø-, energi- og planlægningssektoren.

Udsigt til indsigt – så enkelt kan uddannelsen i teknisk geologi beskrives. I hvilke aflejringer findes grundvandet? Hvordan er aflejringernes rumlige udbredelse, og hvilke jordlag beskytter grundvandet mod forurening og i hvilket omfang? Hvorfor har jordlag styrke, og kan man forudsige styrkernes variation fra aflejringstype til aflejringstype og fra landsdel til landsdel? Det er blot nogle af de spørgsmål, du bliver i stand til at kunne håndtere som studerende på teknisk geologi.

Civilingeniør i teknisk geologi er en to årig kandidatoverbygning. Du skal altid søge ind på en diplomingeniøruddannelse - også selv om du vil være civilingeniør. Diplomingeniøruddannelsen tager 3½ år og giver dig en bachelorgrad. Herefter kan du vælge hvilken kandidatoverbygning du evt. vil læse videre på. Diplomingeniøruddannelser på Aarhus Universitet, der er adgangsgivende til at læse overbygningen i teknisk geologi er følgende:

En forskningsbaseret uddannelse

Studiet består af et individuelt program, som sammensættes i samarbejde mellem dig og
faglærerne på uddannelsen, og du kan bla. specialisere dig i hydrogeologi/geofysik eller geoteknik. Hydrogeologi/geofysik beskæftiger sig hovedsageligt med kortlægningen af grundvandsreserver vha. fysiske og geofysiske metoder. Metoderne bliver dog også brugt en del i forbindelse med råstofefterforskning i sværttilgængelige områder. Med en specialisering i geoteknik vil man hovedsageligt beskæftige sig med geotekniske problemstillinger med specielt fokus på forståelsen af, hvorfor styrken af forskellige geologiske materialer varierer, og hvorledes man kan bruge kortlægning (klassisk) og geofysiske metoder til at forudsige styrkefordelingen i et område.

Det individuelle program kan bl.a. indeholde kurser som:

 • Hydrologi og hydrogeologi

 • Grundvandsmodellering

 • Sedimentologi (aflejringer)

 • Hydrogeofysik

 • Geografiske informationssystemer (GIS)

 • Jord- og vandkemi

 • Driftsøkonomi og projektstyrelse

 • Almen geofysik

 • Geoteknik

 • Geomodellering

Forskningsbaseret uddannelsesmiljø

Civilingeniøruddannelserne på Aarhus Universitet er forskningsbaserede med en stærk faglig og relevant erhvervsprofil. Uddannelserne udvikles løbende med udgangspunkt i virksomhedernes efterspørgsel og med henblik på at skabe en klar faglig progression for de studerende.

 

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til civilingeniøruddannelsen i teknisk geologi (cand.polyt):

 • En teknisk videnskabelig bacheloruddannelse i teknisk geologi fra et dansk universitet.
 • En diplomingeniøruddannelse i byggeri fra et dansk universitet eller ingeniørhøjskole med tilvalg af geotekniske discipliner.
 • Bacheloruddannelser med mindst 60 ECTS inden for teknisk geologi kan være adgangsgivende, forudsat de faglige krav til civilingeniøruddannelsen i teknisk geologi samlet kan opfyldes.
 • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til oven for nævnte uddannelser kan give adgang til civilingeniøruddannelsen.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet.

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i teknisk geologi (cand.scient.tech.):

 • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i geologi eller geofysik fra et dansk universitet.
 • Bacheloruddannelser med mindst 30 ECTS teknisk geologi kan være adgangsgivende, forudsat de faglige krav til kandidatuddannelsen i teknisk geologi samlet kan opfyldes.
 • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til oven for nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet.

Skærpelse af adgangskrav

Fra og med studiestart vinter 2017 vil det være et adgangskrav, at matematikkompetencer svarende i niveau, omfang og indhold til kurserne Anvendt matematik 1 (5 ECTS) og Anvendt matematik 2 (5 ECTS) kan dokumenteres.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen i teknisk geologi har et omfang på 120 ECTS og omfatter hovedsageligt fag inden for det teknisk geologiske fagområde. Du specialiserer dig ved at deltage i kursusaktiviteter og projekter samt ved at gennemføre et speciale. Allerede fra første uge skal du under vejledning af en underviser fra instituttet sammensætte din individuelle studieplan ved at vælge kurser fra et kursuskatalog. Planen tager udgangspunkt i dine faglige forudsætninger og interesser, idet den bliver lavet ud fra de fag, som du har med dig fra bacheloruddannelsen. Planen skal godkendes af studienævnet, inden du kan indstille dig til eksaminer.

Forskningsbaseret uddannelsesmiljø

Civilingeniøruddannelsen i teknisk geologi udbydes af Institut for Ingeniørvidenskab. Uddannelsen er forskningsbaserede med en stærk faglig og relevant erhvervsprofil. Uddannelserne udvikles løbende med udgangspunkt i virksomhedernes efterspørgsel og med henblik på at skabe en klar faglig progression for de studerende.

Har du lyst og evner, kan du efter endt kandidatuddannelse søge om optagelse på forskeruddannelsen, hvor du arbejder frem mod en ph.d.-grad. På forskeruddannelsen går du i gang med et forskningsprojekt og uddannes gradvist gennem kurser og personlig vejledning til at blive forsker.

Året opdelt i 4 kvarterer

Undervisningen er tilrettelagt i kvarterer, hvor der er 4 kvarterer pr. studieår. Kvartererne er organiseret i 7 ugers blokke med en 24 ugers eksamensperiode efter hver blok.

Studieordning

 

Studieliv

Undervisningsformer

Ved Aarhus Universitet er du tæt på forskerne. Professorens og lektorens dør står åben, hvis du har behov for en uddybning af stoffet, og du opfordres til at stille spørgsmål ved forelæsninger og øvelser. Vi stiller store krav til din faglighed og selvstændighed. Til gengæld får du meget igen i form af faglige udfordringer og faglig viden kombineret med brede kompetencer.

En del af undervisningen udgøres af forelæsningerne, der præsenterer nye vinkler på stoffet i forhold til lærebøgerne. De teoretiske og praktiske øvelser foregår på små hold, hvor man arbejder i dybden med fagets problemstillinger. Du vil også blive undervist af ingeniører, som typisk har en stærk industriel erfaring at trække på. Undervisningsformen fokuserer på selvstændighed, kritisk tænkning og samarbejde.

De varierede undervisningsformer, samarbejdet i grupper og muligheden for en tæt faglig dialog med forskerne giver dig generelle kompetencer, som er meget efterspurgte på det globale arbejdsmarked. Blandt disse er fx evnen til at analysere, tænke abstrakt, tænke kritisk og selvstændigt og evnen til strategisk planlægning. Kompetencerne kan bruges i mange sammenhænge – selv i jobs, du ikke vidste, du kunne få.

Studieliv

Livet som studerende er hårdt arbejde med forelæsninger og opgaveløsning. Men det er også samvær med studerende, hygge og sociale arrangementer. På Aarhus Universitet kommer du til at arbejde meget i projektgrupper, og du får ofte et tæt forhold til dine medstuderende både fagligt og socialt.

Derudover organiserer en række studenterorganisationer både faglige aktiviteter, og ekskursioner, fester og socialt samvær. De forskellige studenterorganisationer består af studerende, som bl.a. mødes omkring faglige spørgsmål i forhold til studiet. Organisationerne har indflydelse på det faglige indhold på studiet, helt fra institut- og centerniveau til det højeste styrende niveau ved Universitetet. De studerendes råd – i daglig tale ”DSR” – er omdrejningspunktet for sociale arrangementer og aktiviteter.

Campus – et unikt sted

Når Aarhus Universitet er et unikt sted, er det blandt andet fordi bygningerne er samlet i ét campusområde tæt på Aarhus centrum. Campus har flere grønne områder og en smuk park med en lille sø i midten. Her finder du også kollegier, et underjordisk gangsystem, der leder dig tørskoet fra kantinen til din læseplads, auditorier og et væld af aktiviteter fra idrætsdage til kapsejladsen over søen, interessante foredrag, filmklub, biblioteker og universitetsfester. Takket være campus er der aldrig langt til kantinen, studievejlederen, underviseren, boghandelen, Statsbiblioteket eller fredagsbaren.

Studiebyen Aarhus

Aarhus har mere og andet at byde på end Universitetet. Som landets næststørste by har Aarhus et væld af forskellige kulturelle tilbud. Hvert år i begyndelsen af september er der liv i alle gader, når den berømte Aarhus Festuge fejres. Resten af året kan du besøge byens forskellige spillesteder og koncerthuse, eller du kan finde underholdning på en af byens teaterscener. Blandt byens mange museer finder man det store internationale kunstmuseum Aros – et spektakulært billed- og oplevelseshus. Får du nok af kulturlivet, kan du hurtigt cykle ud til en strand, eller du kan gå ture i Risskov eller i de smukke Marselisborg skove. De fyrretusinde unge studerende i Aarhus udgør 17.5 procent af indbyggertallet, og de sætter deres tydelige præg på byens liv. Aarhus er en ung dynamisk by med masser af muligheder.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Følg desuden fakultetet Science and Technology på Facebook og Instagram - #SciTechAU

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Udsigt til indsigt – så enkelt kan uddannelsen i teknisk geologi beskrives.

 • I hvilke aflejringer findes grundvandet?
 • Hvordan er aflejringernes rummelige udbredelse, og hvilke jordlag beskytter grundvandet mod forurening og i hvilket omfang?
 • Hvorfor har jordlag styrke, og kan man forudsige styrkernes variation fra aflejringstype til aflejringstype og fra landsdel til landsdel?

Det er blot nogle af de spørgsmål, du bliver i stand til at kunne håndtere som studerende på teknisk geologi.

Kompetenceprofil

Som civilingeniør i teknisk geologi får du følgende kompetencer:

 • Du behersker teknisk geologi bredt og har detaljeret viden om centrale discipliner, metoder, teorier og begreber inden for teknisk geologi
 • Du kan selvstændigt planlægge, lede og gennemføre projekter og anvende resultaterne af disse i en fagligt relateret beslutningsproces
 • Du kan vurdere anvendeligheden og hensigtsmæssigheden af teoretiske, eksperimentelle og praktiske metoder for analyse og løsning af faglige spørgsmål og problemstillinger
 • Du kan selvstændigt og kritisk strukturere egen kompetenceudvikling
 • Du er i stand til systematisk og kritisk at sætte dig ind i nye fagområder
 • Du kan formidle og kommunikere faglige spørgsmål og problemstillinger i såvel et videnskabeligt som et alment forum
 • Du kan på naturvidenskabelig baggrund indgå i konstruktivt samarbejde om løsning af faglige problemstillinger

Jobprofil

Du opnår en bred viden, der kan give dig job inden for miljø-, energi- og planlægningssektoren, dvs. du kan få job i såvel rådgivende ingeniørfirmaer som i den offentlige administration. Der er også mulighed for beskæftigelse i bygge- og anlægsbranchen i forbindelse med løsningen af geotekniske opgaver. I mange jobfunktioner vil du fungere som brobygger mellem viden og praksis. Eksempelvis har geologerne foretaget en lang række geologiske og geotekniske undersøgelser i forbindelse med bygningen af Storebæltsbroen, Øresundsforbindelsen, Københavns mini-metro og anlæggelse af motorveje.

Med en uddannelse i teknisk geologi har du også muligheden for at fortsætte med forskeruddannelsen og erhverve en ph.d. grad. Du kan også vælge at lade uddannelsen være springbræt til et job i udlandet ved internationale virksomheder eller forskningsinstitutioner. Karrieremulighederne er således mangfoldige både nationalt og internationalt.


Jeg arbejder som projektleder hos Geo i Aarhus. Det er en typisk projektlederstilling, hvor jeg arbejder med mine egne projekter fra start til slut.

Der er en del skrivebordsarbejde med udarbejdelse af tilbud, projektplaner og rapporter, men det er vigtigt for mig også at komme en del i felten og få jord mellem fingrene.

Min uddannelse har klædt mig godt på til jobbet. Og det er min klare overbevisning, at der er god brug for kandidater i teknisk geologi.

Kombinationen af en ingeniørmæssig og geologisk baggrund er i hvert fald perfekt i mit job.


Ole Weel Jensen
Civilingeniør i teknisk geologi
Geoteknisk projektleder ved Geo