STRATEGY, ORGANISATION AND LEADERSHIP (CAND.MERC.)

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Engelsk  (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

It is a time of transitions in the business community with increasing globalisation, intensifying competition and considerable social and technological changes.  

To act and contribute as a manager and employee in tomorrow's emerging business community, skills related to strategic, organizational and leadership processes are necessary. These processes are in focus in this programme, which gives students relevant knowledge, insight, and behavioural skills. Real-life processes are often international in scope which is reflected in the content of the different courses in the programme. 

We offer a theme-based, practice and process-oriented and progressively structured degree programme, supported by modern and technologically updated teaching methods. The degree programme is characterised by a high level of student involvement and responsibility for your own learning.

 

Adgangskrav

Direkte adgangsgivende bacheloruddannelser

De erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser HA og B.Sc. in Business Administration herunder alle toninger fra Aarhus BSS ved Aarhus Universitet giver adgang til cand.merc. og cand.merc.aud. Bemærk at der er særlige krav til valgfagssammensætningen ved HA (jur.).

Har du en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (Generel erhvervsøkonomi) fra en dansk uddannelsesinstitution opfylder du automatisk de specifikke adgangskrav, og kan optages direkte, hvis der ikke er adgangsbegrænsning på specialiseringen.

Du vil også med en HD (erhvervsøkonomisk diplomuddannelse) kunne optages på en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse, dog med krav om supplerende fag svarende til 20 ECTS. Du kan i oversigten over suppleringsfag se hvilke fag du skal supplere med, hvis du ønsker at starte på kandidatuddannelsen. Fra optagelsen i 2018 og fremad skal suppleringsfagene være bestået inden studiestart på kandidatuddannelsen.  

Adgang med anden uddannelse

Hvis du har en uddannelse med tilsvarende fagligt indhold, kan du få den vurderet ved Optagelse til kandidat og tilvalg. Vurderinger laves mellem 1. september og 1. december. I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at din bacheloruddannelse har et tilstrækkeligt indhold af erhvervsøkonomiske fag, således at følgende fagområder er dækket i det angivne ECTS-omfang, se nedenfor.

Kvantitativ og Kvalitativ Metode

15 ECTS

Driftsøkonomi

15 ECTS

Marketing

7,5 ECTS

Finansiering og Regnskab

15 ECTS

Ledelses- og Organisationsteori

7,5 ECTS

Mikroøkonomi

5 ECTS

Ekstra ECTS inden for ovennævnte fagområder

15 ECTS

I alt inden for Erhvervsøkonomi

80 ECTS

 

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Uddannelsens opbygning

STUDIEORDNING

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

I studiediagrammet nedenfor kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.


PREREQUISITE COURSES

Four prerequisite courses cover fields of study, which provide you with the basic skills required to study subsequent courses:

Organisational Theory: Structure and Behaviour shows how various theories and models within the fields of organisational sociology and personality psychology may individually and in combination, provide an expedient approach to creating an understanding of organisations as both structural and behavioural.

Emerging Markets, their Institutions and Challenges. This course aims at providing an analytical framework for understanding emerging markets and their institutions. The importance and growth potentials of emerging markets, such as for example the Chinese, means that they cannot be ignored, but their particularities at the same time pose serious liabilities of foreignness for Western firms. Overcoming these liabilities must start with an understanding of the institutional differences between the emerging markets and the economies of the West. 

Management Research Method focuses on the production of qualified and justified knowledge, which meets the scientific quality criteria. This is an unavoidable issue for any candidate in business economics, who wishes to make decisions on an informed background. The course introduces a variety of research designs applicable when carrying out research in the area of organisation and management and related areas. Focus will first be on the philosophical issues pertaining to the creation of valid knowledge. In the second part, focus will be on techniques for data collection and analysis. These techniques include qualitative as well as quantitative approaches.

 


SPECIALISATION COURSES

Organizational Change and Leadership approaches organizational change and leadership from a broad perspective, and traditional planned change models and leadership theories are supplemented with recent contributions. It is a central point of departure that organisational change and Leadership is viewed differently from different levels in the organisation. The course will take students through organisational change and leadership from the perspective of executive, middle management, team and employee level. Finally, through the lens of practice and process theories, change efforts across different levels in the organisation will be in focus.

Strategy and Business Development seeks to train your ability to apply central strategic tools for diagnostic purposes and subsequent business development, in connection with the resolution of managerial aspects of development issues at a strategic level. 

Organising and Leading Digitalisation will emphasize the human aspects of digitalisation, more specifically it investigates how the company directs and orchestrates the processes and people involved. Resistance to digitalisation fuelled by fear of change of work designs, skill inadequacy and/or possible job obsolescence are likely to occur if those affected are not involved in the decision and implementation phases. Moreover, increased organisational digitalisation may require a degree of learning and knowledge sharing amongst employees not supported by the existing organizational values, culture and/or schemes of incentives. The course emphasises analysis, assessment and facilitation of digitalisation processes. 

Human Resource Management and Development will give you a fundamental theoretical and practical insight into and understanding of the Human Resource Management (HRM) field – the dynamic interplay of person, job, and organisation. The course aims at training your ability to identify and understand different HRM issues and dilemmas within the field, and also in different forms of organisations. 


In the third semester, you can choose elective courses within your areas of interest. The courses can be taken either at Aarhus BSS during the semester, at the AU Summer University or at one of our more than 300 partner universities abroad. You can also participate in internship programmes either in Denmark or abroad.


The fourth semester is devoted to the Master's thesis. You may freely choose the topic of the thesis and thereby get a chance to concentrate on and specialise in a specific field of interest. The thesis may be written in collaboration with another student or it may be the result of your individual effort. When the thesis has been submitted, it is defended before the academic advisor as well as an external examiner.

 

Studieliv

Undervisning

Som studerende på en universitetsuddannelse skal du regne med at undervisningsformerne er noget anderledes, end hvad du kender fra gymnasiet eller handelsskolen. Som studerende er du i langt højere grad end tidligere ansvarlig for din egen indlæring og uddannelse.

Undervisningsåret er delt ind i to semestre. Der er rusintroduktion i uge 35. Første semester starter i uge 36 (ca. 1. september) til ca. midt december med eksamensperiode fra ca. midt december til 31. januar. Anden semester løber fra ca. 1. februar til midt i maj, hvor der eksamensperiode indtil 30. juni.
Bemærk, at dette er udgangspunktet, og der kan forekomme variationer.

Vores undervisning og undervisningsformer gør vores studerende og vores dimittender attraktive for erhvervslivet.

Gruppearbejde

Ved at løse opgaver i grupper, som typisk består af tre til fire studerende, lærer du at arbejde sammen med dine medstuderende omkring en given opgave.

Læsegrupper har også en funktion uden for eksamensperioderne. Her har du mulighed for sammen med gruppen at diskutere faglige problemer og gennemgå materialet til næste undervisningsgang.

Læsegrupper får på den måde både en social og en faglig funktion.

Forelæsninger og holdtimer

Til forelæsninger i et auditorium kan der være plads til op mod 300 studerende. Den anden halvdel foregår som holdtimer eller øvelsestimer, ligesom du kender det fra gymnasiet eller handelsskolen. Her er der mulighed for at stille spørgsmål, gennemgå øvelser og diskutere stoffet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

JOB PROFILE

This programme primarily provides you with the competences needed to take up so-called development positions. These are functions, which typically require the ability to integrate technological, organisational and human development processes. Thus, the MSc in Strategy, Organisation and Leadership is aimed at qualifying you to a wide variety of functions in private firms as well as in NGOs and public organisations.

In recent years, graduates specialising in Strategy, Organisation and Leadership have widely been employed as consultants in management consultancy firms, as system consultants in the IT sector, as development consultants and trainees in large corporations, as human resource consultants or as executive assistants. Some have also chosen to pursue their studies as PhD scholars. 

The MSc in Strategy, Organisation and Leadership programme primarily provides you with a number of fundamental theoretical and analytical qualifications. You thereby acquire basic knowledge as well as a broad selection of methods and tools, which will enable you to contribute to resolving specific organisational and managerial problems


PROFILE OF COMPETENCIES

Students following the programme in Strategy, Organisation and Leadership will acquire competences relevant to running private or public organisations from a managerial point of view. 

More specifically, after graduation the student will be able to:

  • Master social science methodologies and tools to analyze, assess and facilitate leadership and organizing processes in complex, changing, and often unpredictable contexts.
  • To assess and work with human aspects of effectiveness, performance, development, and engagement of the workforce.
  • To collect information, synthesize and integrate various strategic perspectives and practices of different specialist professions.

The set of competences derives from a teaching philosophy, which emphasizes theoretical and methodological training in combination with the case method. This teaching philosophy has a derived effect in leading to a number of communication competences as students during all four semesters regularly will present and discuss the results of their efforts in reports as well as oral presentations. Furthermore, since the programme includes group work as well as individual work the student will obtain collaboration and self-management competences. Finally, since the teaching takes place in an international environment with students from numerous countries the student will obtain a number of cultural competences

From Studies to the First Job

”Try to find the best possible student job as you can during your studies. That will be very helpful after you graduate - either you will have a normal job afterwards or an entry in your CV which will count. Once you graduate, education becomes not that important - your experience is what counts the most and catches the eye of the future employer.” (MSc in Strategy, Organisation and Leadership)

“Use your network. Tell everybody what you are looking for as there is almost always a person who knows someone.” (MSc in Strategy, Organisation and Leadership)

Read more about what a number of our alumni work with in their first job after graduation.