SPANSK OG SPANSKAMERIKANSK SPROG, LITTERATUR OG KULTUR

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Spansk handler om det spanske sprog, kultur og litteratur. Du arbejder indgående med det spanske sprog og med centrale kulturelle og samfundsmæssige emner i et interkulturelt perspektiv. Du opnår et varieret og grammatisk korrekt spansk, og du arbejder med litteratur og samfundsmæssige problemstillinger i en globaliserings-kontekst. I løbet af uddannelsen har du gode muligheder for at komme i praktik, at tage på udveksling og for at specialisere dig inden for dit interessefelt.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Spansk kan du arbejde som underviser på gymnasier, universiteter, aftenskoler, efterskoler, sprogskoler og højskoler. Du kan også arbejde inden for områder som international kommunikation og kontakt inden for salg, markedsføring og turisme. Du har desuden mulighed for at gå forskervejen ved at tage en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav

En kandidatuddannelse i Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur vægter 2 årsværk (120 ECTS) og opdeles på  følgende linjer:

 • A-linjen består af 2 års (120 ECTS) studier i Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur. OBS: A-linien er nedlagt med virkning fra september 2016 og erstattes af kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier (spansk) (indsæt link: kandidat.au.dk/interkulturellestudier/)
 • B-linjen indeholder 1 1/4 års (75 ECTS) studier i Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur kombineret med 3/4 års (45 ECTS) studier i et andet fag inden for gymnasiets fagrække.
 • C-linjen udbydes ikke længere
  • Fra og med sommeren 2017 udbydes C-linjen på kandidatuddannelsen i Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur ikke længere. Du kan læse om, hvilken kandidatuddannelse din bachelorgrad giver retskrav til på de enkelte uddannelsessider eller i kandidatuddannelsens studieordning. På kandidat.au.dk kan du også orientere dig om, hvilke uddannelser dit tilvalg eventuelt er adgangsgivende til.

Der er forskellige adgangskrav til kandidatuddannelsen i Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur, afhængigt af hvilken linje du ønsker optagelse på.

B-linjen (75 ECTS i Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur  med 45 ECTS kandidattilvalg) 

Eksempler på adgangsgivende bacheloruddannelser til B-linjen

- Bacheloruddannelsen i Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur (Aarhus Universitet) eller bacheloruddannelsen i Spansk (Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet) med 45 ECTS tilvalg inden for gymnasieskolens fagrække.

Studienævnet vil på baggrund af en konkret, individuel vurdering afgøre, om ansøgere med andet adgangsgrundlag end ovennævnte har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med de adgangsgivende bacheloruddannelser.

Retskrav på optagelse

Studerende på bacheloruddannelsen i spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur – B-linje, under forudsætning af at der søges om optagelse på henblik på start på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse bacheloruddannelsens afslutning. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

De studerende som afslutter bacheloruddannelsen i fransk sprog, litteratur og kultur ved Aarhus Universitet ved sommereksamen 2016 og som dermed ville have haft retskrav på optagelse på A-linjen på kandidatuddannelsen i fransk sprog, litteratur og kultur, garanteres optagelse på Interkulturelle Studier (tysk) til studiestart 01.09.2016. Garantien forudsætter at der søges om optagelse på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse af bacheloruddannelsens afslutning og at ansøgningen modtages rettidigt.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i Spansk sprog, litteratur og kultur er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse. 

Udvælgelseskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser, prioriteres ansøgerne på baggrund af følgende kriterier: 

1) Akademisk baggrund (vægter 75%)

    Baseret på karaktergennemsnit på den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet. 

2) Anden relevant erfaring (vægter 25%)

    Baseret på CV og Relevansbeskrivelse. Se nedenfor for uddybelse af indhold i disse. 

Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer hver ansøger på baggrund af den vedlagte dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger, relevansbeskrivelsen, CV og evt. uddybende dokumentation. 

Uddannelsens opbygning

Du vælger din profil på 3. semester

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af de forskellige profiler:

 • Udlandsophold
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet på 3. semester. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verden, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!
 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Spansk kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Studieliv

Dagligdagen på Spansk

Spansk er kendetegnet ved et hyggeligt, levende og intimt studiemiljø med omkring 100 studerende i alt. I din fritid kan du deltage i sociale og kulturelle aktiviteter i en spansk og latinamerikansk atmosfære:

 • Fagudvalget ALEGRÍA
  Hos fagudvalget kan du diskutere stort og småt i forbindelse med studiet, og du kan bidrage aktivt til en stadig forbedring af spanskstudiet. Fagudvalget er en god måde at møde dine medstuderende og folk fra andre årgange i en hyggelig og studierelevant atmosfære.
 • Noches de cultura
  Flere gange hvert semester mødes spanskstuderende og personer med interesse for det spanske sprog og den spansktalende verden til en hyggelig aften med uformelle oplæg, koncerter, filmfremvisning og andre tiltag.
 • Esperanto
  Fredagsbaren for sprogfagene. Her møder du også studerende fra de andre sproguddannelser på instituttet.
 • Julefrokost
  1. årgang arrangerer traditionen tro en fælles julefrokost for alle årgange på Spansk.

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Tysk og Romanske sprog

Undervisningen på Spansk

På kandidatuddannelsen i Spansk foregår undervisningen både på dansk og spansk, og ofte med undervisere, der har spansk som modersmål. Undervisningen veksler mellem holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, forelæsninger og mere selvstændigt projektarbejde, som ofte foregår i grupper. Hvert semester afholdes gæsteforelæsninger med danske og udenlandske forelæsere, som er for alle studerende, og som giver dig mulighed for at få dybere kendskab til et emne.

Gæstestuderende fra Spanien og Latinamerika

Aarhus Universitet er et internationalt orienteret universitet. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at der hvert semester kommer mange gæstestuderende fra hele verden. Også fra Spanien og Latinamerika. På International Student Centre kan du møde spansksprogede studerende og dermed få lejlighed til at prøve dit spanske af.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år. Bemærk, at data stammer fra flere forskellige, men beslægtede uddannelser.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.