Du er her: AU » Uddannelse » Kandidat » Retorik

Retorik

Kandidatuddannelsen i Retorik - Introduktion

Samfundet oplever i disse år et stigende behov for kandidater, der kan varetage målrettet kommunikation i praksis, fx via nye medier, i visuel kommunikation og i tilrettelæggelsen af en tekst eller tale. Kandidatuddannelsen i retorik er en ny og meget aktuel uddannelse, der tager udgangspunkt i en stigende bevidsthed om og brug af retorik inden for politik, erhvervsliv, forskning og uddannelse.

I løbet af uddannelsen opøver du praktiske færdigheder i hensigtsmæssig kommunikation, du lærer at analysere og planlægge en argumentation og at vurdere og skelne mellem gode og dårlige argumenter og at vise, hvordan sprog konstituerer og definerer viden og virkeligheder. Uddannelsen er erhvervsrettet, tager udgangspunkt i konkrete retoriske situationer, lægger op til samarbejde på tværs af grundfag, inddrager egne praksisøvelser i undervisningen og giver mulighed for at skrive et erhvervsspeciale.

 

Politologi og journalistik

Uddannelsen henvender sig bredt til studerende på bachelor-niveau fra såvel humanistiske og samfundsvidenskabelige fakulteter som fra journalistuddannelserne på SDU, RUC og DJH. Det er særligt for kandidatuddannelsen i retorik på Aarhus Universitet, at den kombinerer elementer fra en humanistisk retorik-tradition med en række af de problemstillinger og spørgsmål, der gør sig gældende inden for politologi og kritisk journalistik. Dette fokus kommer bl.a. til udtryk i vægten på dialogisk retorik, de nye mediers betydning for retorikken samt sammenhængen mellem narrativ og visuel retorik. Uddannelsen inddrager politologiske og journalistiske videns- og forståelsesformer ved kritisk at analysere og diskutere aktuelle cases fra den politiske, økonomiske og kulturelle virkelighed.

Det første år af kandidatuddannelsen i retorik består af forløb, der giver en analytisk og kritisk indføring i bl.a. den retoriske tradition, argumentationsteori, genrernes retorik, retorik og nye medier samt taleskrivning i teori og praksis. På dit andet år får du mulighed for at styrke din uddannelses- og jobprofil gennem forskellige profilfag og perspektiverende fag eller gennem projektorienterede forløb samt dit speciale.

Studiested

Aarhus

Undervisningssprog

Dansk

Eksempler på adgangsgivende BA-uddannelser

Jeg har altid interesseret mig for, hvordan man praktiserer god kommunikation og godt sprog. På retorik så jeg en unik mulighed for at lære endnu mere om, hvordan man henvender sig målrettet til et publikum. Det specielle ved retorik er, at du ikke kun lærer, hvordan du selv bliver bedre til at formulere dig mundtligt og skriftligt. Du lærer også, hvordan du hjælper andre til at blive bedre på en konstruktiv måde.

Mette Stoltenberg Hansen, kandidatstuderende i retorik 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 11.04.2014

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk