Hvis du er ansat i en offentlig eller privat virksomhed

 • Du skal dokumentere, at du er i relevant beskæftigelse.
 • Du skal være beskæftiget i minimum 25 timer ugentligt i gennemsnit (årsnorm)
 • Du skal være en integreret del af arbejdspladsen på linje med fuldtidsansatte under studietiden
 • Du skal udfylde og uploade ”Blanket om ansættelse” i offentlig eller privat virksomhed.

Hvis du er iværksætter

 • Du skal kunne dokumentere, at du er iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed.
 • Virksomheden skal enten have omsætning og indtægtsgivende aktiviteter eller være tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø.
 • Du skal udfylde og uploade tro og love-erklæringen vedr. iværksættervirksomhed.

Fælles for alle

 • Du skal give besked, hvis din beskæftigelsessituation ændrer sig.
 • Hvis AU vurderer, at du ikke længere opfylder krav til relevant beskæftigelse, vil du blive overflyttet til kandidatuddannelsen på heltid så vidt muligt fra førstkommende semesterstart.
 • Skifter du arbejdsgiver, får væsentligt ændrede arbejdsopgaver eller overgår fra iværksættervirksomhed til anden relevant beskæftigelse, skal du søge AU om tilladelse til at fortsætte på erhvervskandidatuddannelsen.
 • Hvis AU vurderer, at den nye beskæftigelse ikke lever op til kravet om relevant beskæftigelse, vil du blive overflyttet til kandidatuddannelsen på heltid så vidt muligt fra førstkommende semesterstart.
 • To gange årligt vil AU indhente dokumentation for beskæftigelse.
 • Der foretages en konkret vurdering af hver enkelt ansøgers eller iværksættervirksomheds opgaveportefølje for at kunne vurdere, om kravet til relevant beskæftigelse er opfyldt.

AU kan indhente dokumentation fra SKAT for, at oplysningerne er korrekte.

Når du læser en erhvervskandidatuddannelse, kan du ikke samtidig indskrive dig på en anden erhvervskandidatuddannelse eller kandidatuddannelse på heltid.