Kandidatudbud

Kandidatuddannelser med vinterstart 2018/2019

* Kun retskravsansøgere

** Ansøgere med en adgangsgivende uddannelse fra Aarhus Universitet

*** Ansøgere med en dansk adgangsgivende uddannelse

Ingen stjerner alle må søge

 

ARTS

Arabisk- og islamstudier - A-linje *

Globale områdestudier - brasilianske studier *

Globale områdestudier – rusland- og balkanstudier *

Religionsvidenskab - A-linje *

Religionsvidenskab (med kandidattilvalg) *

 

BSS (Business and Social Sciences)

Driftsøkonomi **

Erhvervsøkonomi **

Jura

Nationaløkonomi **

Politik og økonomi **

Psykologi (for retskravsansøgere) *

Samfundsfag **

Samfundsfag (med kandidattilvalg) **

Statskundskab, dansksproget linje **

Teknologibaseret forretningsudvikling (civilingeniør)

Økonomi **

 

HE (Health)

Medicin ***

 

ST (Science and Technology)

Astronomi ***

Bioinformatik ***

Biologi *

Biologi - International double degree in Biodiversity Ecology and Evolution (IMABEE) *

Biologi (med kandidattilvalg) *

Biomedicinsk teknologi (civilingeniør)

Byggeri (civilingeniør)

Computerteknologi (civilingeniør)

Datalogi ***

Datalogi (med kandidattilvalg) ***

Elektroteknologi (civilingeniør)

 

Fysik ***

Fysik (med kandidattilvalg) ***

Geofysik ***

Geologi *

It-produktudvikling ***

Kemi ***

Kemi (med kandidattilvalg) ***

Kemi og bioteknologi (civilingeniør)

 

Matematik ***

Matematik (med kandidattilvalg) ***

Matematik-økonomi ***

Medicinalkemi ***

Mekanik (civilingeniør)

 

Molekylær ernæring og fødevareteknologi ***

Molekylær medicin *

Molekylærbiologi *                  

Nanoscience ***

Statistik ***

Videnskabsstudier ***

 

Særlige udbud

2-faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Religionsvidenskab *

2-faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk *

2-faglige kandidatuddannelser med kandidattilvalg i arabisk- og islamstudier *

2-faglige kandidatuddannelser med kandidattilvalg i Oldtidskundskab *

Kandidatuddannelser med sommerstart 2018

*) Denne kandidatuddannelse har adgangsbegrænsning

 

ARTS

 • 2-faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Japanstudier, sommeroptag
 • 2-faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk, sommeroptag
 • Antropologi - almen antropologi *
 • Anthropology of Education and Globalisation, Campus Emdrup *
 • Anthropology - General Anthropology *
 • Anthropology - Medical Anthropology *
 • Anthropology - Visual Anthropology *
 • Arabisk- og islamstudier - A-linje *
 • Arabisk- og islamstudier (med kandidattilvalg) *
 • Bæredygtig kulturarvsmanagement
 • Diakoni
 • Didaktik (Dansk)
 • Didaktik (matematik), Campus Emdrup
 • Didaktik (materiel kultur), Campus Emdrup *
 • Didaktik (musikpædagogik), Campus Emdrup *
 • Digital design - A1-linje *
 • Digital design - A2-linje *
 • Digital design – Audiodesign *
 • Dramaturgi - A-linje *
 • Dramaturgi (med kandidattilvalg) *
 • Engelsk - A-linje *
 • Engelsk (med kandidattilvalg) *
 • Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i engelsk *
 • Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i fransk *
 • Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i spansk *
 • Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i tysk *
 • Europastudier *
 • Filosofi - A1-linje: Epistemologi, metafysik og kognition, sommeroptag *
 • Filosofi - A2-linje: Idealisme og postidealisme, sommeroptag *
 • Filosofi - A3-linje: Etik, rets- og politisk filosofi, sommeroptag *
 • Filosofi - A4-linje: Videnskab og teknologi, sommeroptag *
 • Filosofi (med kandidattilvalg) *
 • Forhistorisk arkæologi *
 • Fransk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg) *
 • Generel Pædagogik, Campus Emdrup *
 • Generel Pædagogik, Campus Aarhus *
 • Globale områdestudier - brasilianske studier *
 • Globale områdestudier - Indien- og sydasienstudier *
 • Globale områdestudier – japanstudier *
 • Globale områdestudier - kinastudier (med kandidattilvalg) *
 • Globale områdestudier – kinastudier *
 • Globale områdestudier – rusland- og balkanstudier *
 • Græsk - A-linje *
 • Græsk (med kandidattilvalg) *
 • Historie - A1-linje *
 • Historie (med kandidattilvalg) *
 • History - International and Global History *
 • Human Security (Miljø- og konfliktanalyse) *
 • Idehistorie - A-linje *
 • Idehistorie (med kandidattilvalg) *
 • Informationsvidenskab - A1-linje *
 • Informationsvidenskab - A2-linje *
 • Informationsvidenskab - A3-linje *
 • Informationsvidenskab: Digitalt liv *
 • Interkulturelle studier (fransk) *
 • Interkulturelle studier (Latinamerika og Spanien) *
 • Interkulturelle studier (tysk) *
 • Interkulturelle studier *
 • Internationale studier *
 • Italiensk sprog, litteratur og kultur - A-linje *
 • Italiensk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg) *
 • IT-didaktisk design *
 • Journalistik - analytisk journalistik *
 • Klassisk arkæologi *
 • Klassisk filologi *
 • Kognitiv semiotik *
 • Kunsthistorie - A-linje *
 • Kunsthistorie (med kandidattilvalg) *
 • Latin - A-linje *
 • Latin (med kandidattilvalg) *
 • Lingvistik *
 • Litteraturhistorie *
 • Medievidenskab - A1-linje, sommeroptag *
 • Medievidenskab - A2-linje, sommeroptag *
 • Middelalder- og renæssancearkæologi *
 • Musikvidenskab - A-linje *
 • Musikvidenskab (med kandidattilvalg) *
 • Nordisk sprog og litteratur - A-linje *
 • Nordisk sprog og litteratur (med kandidattilvalg) *
 • Oplevelsesøkonomi *
 • Pædagogisk antropologi *
 • Pædagogisk filosofi *
 • Pædagogisk psykologi, Campus Emdrup *
 • Pædagogisk psykologi, Campus Aarhus *
 • Pædagogisk sociologi, Campus Emdrup *
 • Pædagogisk sociologi, Campus Aarhus *
 • Religionsvidenskab - A-linje *
 • Religionsvidenskab (med kandidattilvalg) *
 • Religious Roots of Europe *
 • Retorik *
 • Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg) *
 • Teologi *
 • Tysk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg) *
 • Uddannelsesvidenskab, Campus Emdrup *
 • Uddannelsesvidenskab, Campus Aarhus *
 • Æstetik og kultur - A1-linje *
 • Æstetik og kultur - A2-linje *

 

Business and Social Sciences

 • Corporate Communication *
 • Driftsøkonomi
 • Erhvervsøkonomi - Business Intelligence
 • Erhvervsøkonomi - Business-to-Business Marketing and Purchasing
 • Erhvervsøkonomi - Finance and International Business
 • Erhvervsøkonomi - Finance
 • Erhvervsøkonomi - Information Management
 • Erhvervsøkonomi - Innovation Management
 • Erhvervsøkonomi - International Business
 • Erhvervsøkonomi - International Business Development, Campus Herning
 • Erhvervsøkonomi - International Economic Consulting
 • Erhvervsøkonomi - Logistics and Supply Chain Management
 • Erhvervsøkonomi - Management Accounting and Control
 • Erhvervsøkonomi - Marketing
 • Erhvervsøkonomi - Strategic Communication
 • Erhvervsøkonomi - Strategy, Organisation and Leadership
 • Erhvervsøkonomi (med kandidattilvalg)
 • Erhvervsøkonomi
 • Erhvervsøkonomi-erhvervsret
 • Informationsteknologi - it, kommunikation og organisation *
 • Jura
 • Nationaløkonomi
 • Politik og økonomi
 • Psykologi (for ansøgere med dansk adgangsgrundlag) *
 • Psykologi (for ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag) *
 • Quantitative Economics *
 • Revision
 • Revision (erhvervskandidat)
 • Samfundsfag (med kandidattilvalg)
 • Samfundsfag
 • Statskundskab, dansksproget linje *
 • Statskundskab, engelsksproget linje *
 • Teknologibaseret forretningsudvikling (civilingeniør)
 • Økonomi

 

Health

 • Folkesundhedsvidenskab *
 • Idræt - Humanistisk-samfundsvidenskabeligt spor *
 • Idræt - idrætsbiologisk spor *
 • Idræt (med kandidattilvalg) *
 • Medicin *
 • Odontologi *
 • Optometri og synsvidenskab *
 • Sundhedsfaglig kandidatuddannelse - Prioriteringslinjen: vurdering af tiltag i sundhedsvæsenet *
 • Sundhedsfaglig kandidatuddannelse - Rehabiliteringslinjen - komplekse interventioner og tværsektionelt samarbejde *
 • Sygepleje, Campus Emdrup *
 • Sygepleje, Campus Aarhus *

 

Science and Technology

 • Agrobiologi (Husdyrsundhed og -velfærd)
 • Agrobiologi (Planteernæring og -sundhed)
 • Agrobiologi (for professionsbachelorer)
 • Agrobiologi – Økologisk jordbrug med specialisering i Husdyrsundhed og –velfærd
 • Agrobiologi – Økologisk jordbrug med specialisering i Planteernæring og –sundhed
 • Agro-Environmental Management (Jordbrug, natur og miljø)
 • Agro-Environmental Management (for professionsbachelorer)
 • Astronomi
 • Bioinformatik
 • Biologi (med kandidattilvalg) *
 • Biologi *
 • Biologi - International double degree in Biodiversity Ecology and Evolution (IMABEE) 
 • Biomedicinsk teknik (scient. med.) *
 • Biomedicinsk teknologi (civilingeniør) *
 • Byggeri (civilingeniør)
 • Computerteknologi (civilingeniør)
 • Datalogi
 • Datalogi (med kandidattilvalg)
 • Elektroteknologi (civilingeniør)
 • Fysik (med kandidattilvalg)
 • Fysik
 • Geofysik
 • Geologi *
 • It-produktudvikling
 • Kemi og bioteknologi (civilingeniør)
 • Kemi (med kandidattilvalg)
 • Kemi
 • Matematik (med kandidattilvalg)
 • Matematik
 • Matematik-økonomi
 • Medicinalkemi
 • Mekanik (civilingeniør)
 • Molekylær ernæring og fødevareteknologi
 • Molekylær medicin *
 • Molekylærbiologi *
 • Nanoscience
 • Statistik
 • Videnskabsstudier

 

Udbuddet åbnes senere

ARTS: afventer yderligere uddannelser.