Kandidatudbud

Kandidatuddannelser med sommerstart 2017

*) Denne kandidatuddannelse har adgangsbegrænsning

ARTS

 • Anthropology of Education and Globalisation, Campus Emdrup *
 • Anthropology - General Anthropology *
 • Anthropology - Visual Anthropology (Visuel Antropologi) *
 • Antropologi - almen linje *
 • Antropologi - Medical Anthropology and Glocal Ethnography *
 • Arabisk- og islamstudier - A-linje *
 • Arabisk- og islamstudier (med kandidattilvalg) *
 • Brasilianske studier *
 • Bæredygtig kulturarvsmanagement
 • Diakoni
 • Didaktik (Dansk)
 • Didaktik (matematik), Campus Emdrup
 • Didaktik (materiel kultur), Campus Emdrup *
 • Digital design - A1-linje *
 • Digital design - A2-linje *
 • Digital design – Audiodesign *
 • Dramaturgi - A-linje *
 • Dramaturgi (med kandidattilvalg) *
 • Engelsk - A-linje *
 • Engelsk (med kandidattilvalg) *
 • Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i engelsk *
 • Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i fransk *
 • Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i spansk *
 • Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i tysk *
 • Europas religiøse rødder *
 • Europastudier *
 • Filosofi - A-linje *
 • Filosofi (med kandidattilvalg) *
 • Forhistorisk arkæologi *
 • Fransk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg) *
 • Generel Pædagogik, Campus Emdrup *
 • Generel Pædagogik, Campus Aarhus *
 • Græsk - A-linje *
 • Græsk (med kandidattilvalg) *
 • Historie - A1-linje *
 • Historie (med kandidattilvalg) *
 • History - International and Global History *
 • Human Security (Miljø- og konfliktanalyse) *
 • Idehistorie - A-linje *
 • Idehistorie (med kandidattilvalg) *
 • Indien- og sydasienstudier - A1-linje: sproglig specialisering
 • Indien- og sydasienstudier - A2-linjen: international specialisering
 • Informationsvidenskab - A1-linje *
 • Informationsvidenskab - A2-linje *
 • Informationsvidenskab - A3-linje *
 • Informationsvidenskab: Digitalt liv *
 • Interkulturelle studier (fransk) *
 • Interkulturelle studier (Latinamerika og Spanien) *
 • Interkulturelle studier (tysk) *
 • Interkulturelle studier *
 • Internationale studier *
 • Italiensk sprog, litteratur og kultur - A-linje *
 • Italiensk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg) *
 • IT-didaktisk design *
 • Japanstudier - A1-linjen: sproglig specialisering *
 • Japanstudier - A2-linjen: international specialisering *
 • Journalistik - analytisk journalistik *
 • Kinastudier - A1-linjen: sproglig specialisering *
 • Kinastudier - A2-linjen: international specialisering *
 • Kinastudier (med kandidattilvalg) *
 • Klassisk arkæologi *
 • Klassisk filologi *
 • Kognitiv semiotik *
 • Kunsthistorie - A-linje *
 • Kunsthistorie (med kandidattilvalg) *
 • Latin - A-linje *
 • Latin (med kandidatilvalg) *
 • Lingvistik *
 • Litteraturhistorie *
 • Medievidenskab - A-linje *
 • Middelalder- og renæssancearkæologi *
 • Musikvidenskab - A-linje *
 • Musikvidenskab (med kandidattilvalg) *
 • Nordisk sprog og litteratur - A-linje *
 • Nordisk sprog og litteratur (med kandidattilvalg) *
 • Oplevelsesøkonomi *
 • Pædagogisk antropologi *
 • Pædagogisk filosofi *
 • Pædagogisk psykologi, Campus Emdrup *
 • Pædagogisk psykologi, Campus Aarhus *
 • Pædagogisk sociologi, Campus Emdrup *
 • Pædagogisk sociologi, Campus Aarhus *
 • Religionsvidenskab - A-linje *
 • Religionsvidenskab (med kandidattilvalg) *
 • Retorik *
 • Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg) *
 • Teologi *
 • Tysk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg) *
 • Uddannelsesvidenskab, Campus Emdrup *
 • Uddannelsesvidenskab, Campus Aarhus *
 • Æstetik og kultur - A1-linje *
 • Æstetik og kultur - A2-linje *
 • Østeuropastudier - A1 historisk-kulturel linje *
 • Østeuropastudier - A2 sproglig-kulturel linje *

 

Aarhus BSS

 • Corporate Communication *
 • Driftsøkonomi
 • Erhvervsøkonomi - Business Intelligence
 • Erhvervsøkonomi - Finance and International Business
 • Erhvervsøkonomi - Finance
 • Erhvervsøkonomi - Information Management
 • Erhvervsøkonomi - Innovation Management and Business Development
 • Erhvervsøkonomi - International Business
 • Erhvervsøkonomi - International Economic Consulting
 • Erhvervsøkonomi - Logistics and Supply Chain Management
 • Erhvervsøkonomi - Management Accounting and Control
 • Erhvervsøkonomi - Marketing and Business Innovation, Campus Herning
 • Erhvervsøkonomi - Marketing
 • Erhvervsøkonomi - Strategy, Organisation and Leadership
 • Erhvervsøkonomi (med kandidattilvalg)
 • Erhvervsøkonomi
 • Erhvervsøkonomi-erhvervsret
 • Informationsteknologi - it, kommunikation og organisation *
 • Jura
 • Nationaløkonomi
 • Politik og økonomi
 • Psykologi (ansøgere med dansk adgangsgrundlag) *
 • Psykologi (for ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag) *
 • Quantitative Economics *
 • Revision
 • Samfundsfag (med kandidattilvalg)
 • Samfundsfag
 • Statskundskab, dansksproget linje *
 • Statskundskab, engelsksproget linje *
 • Teknologibaseret forretningsudvikling (civilingeniør)
 • Virksomhedskommunikation *
 • Økonomi

 

Health

 • Folkesundhedsvidenskab *
 • Idræt - Humanistisk-samfundsvidenskabeligt spor *
 • Idræt - idrætsbiologisk spor *
 • Idræt (med kandidattilvalg) *
 • Medicin *
 • Odontologi *
 • Optometri og synsvidenskab *
 • Sundhedsfaglig kandidatuddannelse - Prioriteringslinjen: vurdering af tiltag i sundhedsvæsenet *
 • Sundhedsfaglig kandidatuddannelse - Rehabiliteringslinjen - komplekse interventioner og tværsektionelt samarbejde *
 • Sygepleje, Campus Emdrup *
 • Sygepleje, Campus Aarhus *

 

Science and Technology

 • Agrobiologi (Husdyrsundhed og -velfærd)
 • Agrobiologi (Planteernæring og -sundhed)
 • Agrobiologi – Økologisk jordbrug med specialisering i Husdyrsundhed og –velfærd
 • Agrobiologi – Økologisk jordbrug med specialisering i Planteernæring og –sundhed
 • Agro-Environmental Management (Jordbrug, natur og miljø)
 • Astronomi
 • Bioinformatik
 • Biologi (med kandidattilvalg) *
 • Biologi *
 • Biomedicinsk teknik (scient. med.) *
 • Biomedicinsk teknologi (civilingeniør) *
 • Byggeri (civilingeniør)
 • Computerteknologi (civilingeniør)
 • Datalogi
 • Datalogi (med kandidattilvalg)
 • Elektroteknologi (civilingeniør)
 • Fysik (med kandidattilvalg)
 • Fysik
 • Geofysik
 • Geologi *
 • It-produktudvikling
 • Kemi og bioteknologi - bioteknologi (civilingeniør)
 • Kemi og bioteknologi - kemi (civilingeniør)
 • Kemi (med kandidattilvalg)
 • Kemi
 • Matematik (med kandidattilvalg)
 • Matematik
 • Matematik-økonomi
 • Medicinalkemi
 • Mekanik (civilingeniør)
 • Molekylær ernæring og fødevareteknologi
 • Molekylær medicin *
 • Molekylærbiologi *
 • Nanoscience
 • Statistik
 • Teknisk geologi (civilingeniør) *
 • Videnskabsstudier

 

Udbuddet åbnes senere

 • Medievidenskab - C-linje *
 • Offentlig politik og økonomi

Kandidatuddannelser med vinterstart 2016/2017

*) Kun retskravsansøgere

**) Kun ansøgere med dansk adgangsgrundlag

 

Særlige udbud

 

 • 2-faglige kandidatuddannelser med kandidattilvalg i Arabisk- og Islamstudier *
 • 2-faglige kandidatuddannelser med kandidattilvalg i Oldtidskundskab *
 • 2-faglige kandidatuddannelser med kandidattilvalg i Religionsvidenskab *
 • 2-faglige kandidatuddannelser med kandidattilvalg i Russisk *

 

ARTS

 

 • Musikvidenskab - A-linje *
 • Musikvidenskab (med kandidattilvalg) *
 • Religionsvidenskab - A-linje
 • Religionsvidenskab - C-linje
 • Religionsvidenskab (med kandidattilvalg)
 • Østeuropastudier - A1 historisk-kulturel linje
 • Østeuropastudier - A2 sproglig-kulturel linje
 • Østeuropastudier - russisk (med kandidattilvalg)

 

School of Business and Social Sciences (BSS)

 

 • Driftsøkonomi
 • Erhvervsøkonomi
 • Erhvervsøkonomi (med kandidattilvalg)
 • Jura
 • Nationaløkonomi
 • Psykologi (ansøgere med dansk adgangsgrundlag) *
 • Samfundsfag
 • Samfundsfag (med kandidattilvalg)
 • Statskundskab, dansksproget linje
 • Teknologibaseret forretningsudvikling (civilingeniør)
 • Økonomi

 

HEALTH

 • Medicin

 

Science and Technology (ST)

 

 • Astronomi **
 • Bioinformatik**
 • Biologi *
 • Biologi (med kandidattilvalg) *
 • Biomedicinsk teknologi (civilingeniør)
 • Byggeri - bærende konstruktioner (civilingeniør)
 • Byggeri - Construction Management (civilingeniør)
 • Byggeri - integreret energidesign (civilingeniør)
 • Byggeri - tektonisk bygningsdesign (civilingeniør)
 • Computerteknologi (civilingeniør)
 • Datalogi **
 • Datalogi (med kandidattilvalg) **
 • Elektroteknologi (civilingeniør)
 • Fysik **
 • Fysik (med kandidattilvalg) **
 • Geofysik **
 • Geologi *
 • It-produktudvikling **
 • Kemi **
 • Kemi (med kandidattilvalg) **
 • Kemi og bioteknologi - Bioteknologi (civilingeniør)
 • Kemi og bioteknologi - Kemi (civilingeniør)
 • Kemi og bioteknologi - Miljøteknologi (civilingeniør)
 • Matematik **
 • Matematik (med kandidattilvalg) **
 • Matematik-økonomi **
 • Medicinalkemi **
 • Mekanik (civilingeniør)
 • Molekylærbiologi *
 • Nanoscience **
 • Statistik **
 • Teknisk geologi (civilingeniør)
 • Videnskabsstudier **

 

Stipendieudbud

FUTURE CROPPING scholarship programme.

 • Biotechnology and Chemical Engineering - Biotechnology (MSc in Engineering) (only FUTURE CROPPING applicants), summer intake
 • Biotechnology and Chemical Engineering - Chemistry (MSc in Engineering)(only FUTURE CROPPING applicants), summer intake
 • Biotechnology and Chemical Engineering - Environmental Technology (MSc in Engineering), (only FUTURE CROPPING applicants), summer intake
 • Computer Engineering (MSc in Engineering)(only FUTURE CROPPING applicants), summer intake 
 • Electrical Engineering (MSc in Engineering) (only FUTURE CROPPING applicants), summer intake