Kandidatuddannelser med sommerstart 2019

*) Denne kandidatuddannelse har adgangsbegrænsning 

 

Kandidatuddannelser med sommerstart 2019

*) Denne kandidatuddannelse har adgangsbegrænsning

 

Arts

2-faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i japansk *

2-faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i russisk *

Anthropology - Visual Anthropology (Visuel Antropologi) *

Antropologi - almen linje *

Arabisk- og islamstudier - A-linje *

Arabisk- og islamstudier (med kandidattilvalg) *

Arkæologi *

Bæredygtig kulturarvsmanagement

Diakoni

Didaktik (Dansk)

Didaktik (matematik), Campus Emdrup

Didaktik (materiel kultur), Campus Emdrup *

Didaktik (musikpædagogik), Campus Emdrup *

Digital design - A1-linje *

Digital design - A2-linje *

Digital design – Audiodesign *

Dramaturgi - A-linje *

Dramaturgi (med kandidattilvalg) *

Engelsk - A-linje *

Engelsk (med kandidattilvalg) *

Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i engelsk *

Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i fransk *

Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i spansk *

Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i tysk *

Europas religiøse rødder *

Europastudier *

Filosofi - A1-linje: Epistemologi, metafysik og kognition*    

Filosofi - A2-linje: Idealisme og postidealisme *

Filosofi - A3-linje: Etik, rets- og politisk filosofi *

Filosofi - A4-linje: Videnskab og teknologi *

Filosofi (med kandidattilvalg) *

Fransk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg) *

Generel Pædagogik, Campus Emdrup *

Generel Pædagogik, Campus Aarhus *

Globale områdestudier - Brasilianske studier *

Globale områdestudier - Indien og sydasienstudier *

Globale områdestudier - Japanstudier *

Globale områdestudier - Kinastudier *

Globale områdestudier - Kinastudier (B-linje med kandidattilvalg) *

Globale områdestudier - Rusland og Balkanstudier *

Historie - A1-linje *

Historie (med kandidattilvalg) *

Historie- International og global historie *

Human Security (Miljø- og konfliktanalyse) *

Idehistorie - A-linje *

Idehistorie (med kandidattilvalg) *

Informationsvidenskab - A1-linje *

Informationsvidenskab - A2-linje *

Informationsvidenskab - A3-linje *

Informationsvidenskab: Digitalt liv *

Interkulturelle studier (fransk) *

Interkulturelle studier (Latinamerika og Spanien) *

Interkulturelle studier (tysk) *

Interkulturelle studier *

Internationale studier *

Italiensk sprog, litteratur og kultur - A-linje *

Italiensk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg) *

IT-didaktisk design *

Journalistik - analytisk journalistik *

Klassisk filologi *

Klassisk filologi (med kandidattilvalg) *

Kognitiv semiotik *

Kunsthistorie - A-linje *

Kunsthistorie (med kandidattilvalg) *

Lingvistik *

Litteraturhistorie *

Medievidenskab - A2-linje *

Medievidenskab - A-linje *

Musikvidenskab - A-linje *

Musikvidenskab (med kandidattilvalg) *

Nordisk sprog og litteratur - A-linje *

Nordisk sprog og litteratur (med kandidattilvalg) *

Oplevelsesøkonomi *

Pædagogisk antropologi *

Pædagogisk antropologi og globalisering, Campus Emdrup *

Pædagogisk filosofi *

Pædagogisk psykologi, Campus Emdrup *

Pædagogisk psykologi, Campus Aarhus *

Pædagogisk sociologi, Campus Emdrup *

Pædagogisk sociologi, Campus Aarhus *

Religionsvidenskab - A-linje *

Religionsvidenskab (med kandidattilvalg) *

Retorik *

Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg) *

Teologi *

Tysk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg) *

Uddannelsesvidenskab, Campus Emdrup *

Uddannelsesvidenskab, Campus Aarhus *

Æstetik og kultur - A1-linje *

Æstetik og kultur - A2-linje *

 

BSS (Business and Social Sciences)

Corporate Communication *

Driftsøkonomi

Erhvervsøkonomi - Business Intelligence

Erhvervsøkonomi - Business-to-Business Marketing and Purchasing

Erhvervsøkonomi - Finance and International Business

Erhvervsøkonomi - Finance

Erhvervsøkonomi - Information Management

Erhvervsøkonomi - Innovation Management and Business Development

Erhvervsøkonomi - International Business

Erhvervsøkonomi - International Business Development, Campus Herning

Erhvervsøkonomi - International Economic Consulting

Erhvervsøkonomi - Logistics and Supply Chain Management

Erhvervsøkonomi - Management Accounting and Control

Erhvervsøkonomi - Marketing

Erhvervsøkonomi - Strategy, Organisation and Leadership

Erhvervsøkonomi (med kandidattilvalg)

Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi-erhvervsret

Informationsteknologi - it, kommunikation og organisation *

Jura

Jura (erhvervskandidat på deltid)

Nationaløkonomi

Politik og økonomi

Psykologi (ansøgere med dansk adgangsgrundlag) *

Psykologi (for ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag) *

Quantitative Economics *

Revision

Revision (erhvervskandidat på deltid)

Samfundsfag (med kandidattilvalg)

Samfundsfag

Statskundskab, dansksproget linje *

Statskundskab, engelsksproget linje *

Teknologibaseret forretningsudvikling (civilingeniør)

Teknologibaseret forretningsudvikling (erhvervskandidat på deltid)

Økonomi

 

Health

Folkesundhedsvidenskab *

Idræt - Humanistisk-samfundsvidenskabeligt spor *

Idræt - idrætsbiologisk spor *

Idræt (med kandidattilvalg) *

Medicin *

Odontologi *

Optometri og synsvidenskab *

Sundhedsfaglig kandidatuddannelse – Prioriteringslinjen *

Sundhedsfaglig kandidatuddannelse – Rehabiliteringslinjen *

Sygepleje - Advanced Practice Nursing-linjen, Campus Emdrup *

Sygepleje - Advanced Practice Nursing-linjen, Campus Aarhus *

Sygepleje - Nursing Science-linjen, Campus Emdrup *

Sygepleje - Nursing Science-linjen, Campus Aarhus *

ST (Science and Technology)

Agrobiologi (Husdyrsundhed og -velfærd) *

Agrobiologi (Planteernæring og -sundhed) *

Agrobiologi - Økologisk jordbrug med specialisering i Husdyrsundhed og -velfærd *

Agrobiologi - Økologisk jordbrug med specialisering i Planteernæring og -sundhed *

Agro-Environmental Management (Jordbrug, natur og miljø) *

Agro-Environmental Management (for professionsbachelorer) *

Agrobiologi (for professionsbachelorer) *

Astronomi *

Bioinformatik *

Biologi (med kandidattilvalg) *

Biologi *

Biologi, International Master of Biodiversity Ecology and Evolution (IMABEE) (Double-Degree) *

Biomedicinsk teknik (scient. med.) *

Biomedicinsk teknologi (civilingeniør) *

Byggeri (civilingeniør)

Computerteknologi (Civilingeniør)

Elektroteknologi (civilingeniør)

Datalogi (med kandidattilvalg) *

Datalogi *

Fysik (med kandidattilvalg) *

Fysik *

Geofysik *

Geologi *

It-produktudvikling *

Kemi (med kandidattilvalg) *

Kemi *

Kemi og bioteknologi (Civilingeniør)

Matematik (med kandidattilvalg) *

Matematik *

Matematik-økonomi *

Medicinalkemi *

Mekanik (civilingeniør)

Molekylær ernæring og fødevareteknologi *

Molekylær medicin *

Molekylærbiologi *

Nanoscience *

Statistik *

Videnskabsstudier *