Kandidatudbud sommeroptag

Kandidatuddannelser med sommerstart 2019

*) Denne kandidatuddannelse har adgangsbegrænsning 

Arts

Grundet manglende afklaring omkring justering af pladser på internationale uddannelser åbnes der først for ansøgninger til kandidatuddannelserne på ARTS i løbet af november. Læs mere her

BSS (Business and Social Sciences)

Grundet manglende afklaring omkring justering af pladser på internationale uddannelser åbnes der først for ansøgninger til kandidatuddannelserne på BSS i løbet af november. Læs mere her.
 

Health

Folkesundhedsvidenskab *

Idræt - Humanistisk-samfundsvidenskabeligt spor *

Idræt - idrætsbiologisk spor *

Idræt (med kandidattilvalg) *

Medicin *

Odontologi *

Optometri og synsvidenskab *

Sundhedsfaglig kandidatuddannelse – Prioriteringslinjen *

Sundhedsfaglig kandidatuddannelse – Rehabiliteringslinjen *

Sygepleje - Advanced Practice Nursing-linjen, Campus Emdrup *

Sygepleje - Advanced Practice Nursing-linjen, Campus Aarhus *

Sygepleje - Nursing Science-linjen, Campus Emdrup *

Sygepleje - Nursing Science-linjen, Campus Aarhus *

 

ST (Science and Technology)

Agrobiologi (Husdyrsundhed og -velfærd) *

Agrobiologi (Planteernæring og -sundhed) *

Agrobiologi - Økologisk jordbrug med specialisering i Husdyrsundhed og -velfærd *

Agrobiologi - Økologisk jordbrug med specialisering i Planteernæring og -sundhed *

Agro-Environmental Management (Jordbrug, natur og miljø) *

Agro-Environmental Management (for professionsbachelorer) *

Agrobiologi (for professionsbachelorer) *

Astronomi *

Bioinformatik *

Biologi (med kandidattilvalg) *

Biologi *

Biologi, International Master of Biodiversity Ecology and Evolution (IMABEE) (Double-Degree) *

Biomedicinsk teknik (scient. med.) *

Biomedicinsk teknologi (civilingeniør) *

Byggeri (civilingeniør)

Computerteknologi (Civilingeniør)

Elektroteknologi (civilingeniør)

Datalogi (med kandidattilvalg) *

Datalogi *

Fysik (med kandidattilvalg) *

Fysik *

Geofysik *

Geologi *

It-produktudvikling *

Kemi (med kandidattilvalg) *

Kemi *

Kemi og bioteknologi (Civilingeniør)

Matematik (med kandidattilvalg) *

Matematik *

Matematik-økonomi *

Medicinalkemi *

Mekanik (civilingeniør)

Molekylær ernæring og fødevareteknologi *

Molekylær medicin *

Molekylærbiologi *

Nanoscience *

Statistik *

Videnskabsstudier *