2. rundeoptag

Kandidatuddannelser med sommerstart 2017 åben i 2. runde

*) Denne kandidatuddannelse kan kun søges af retskravsansøgere

**) Denne kandidatuddannelse kan søges af ansøgere med dansk adgangsgrundlag

***) Denne kandidatuddannelse kan søges af alle ansøgere uanset adgangsgrundlag

 

ARTS

Ansøgningsfrist 1. juli 2017

Arabisk- og islamstudier - A-linje *

Arabisk- og islamstudier (med kandidattilvalg) *

Bæredygtig kulturarvsmanagement**

Diakoni ***

Didaktik (Dansk) **

Didaktik (matematik), Campus Emdrup **

Didaktik (materiel kultur), Campus Emdrup **

Dramaturgi - A-linje *

Dramaturgi (med kandidattilvalg) *

Engelsk - A-linje *

Engelsk (med kandidattilvalg) *

Europas religiøse rødder ***

Forhistorisk arkæologi *

Fransk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg) *

Græsk - A-linje *

Græsk (med kandidattilvalg) *

Idehistorie - A-linje *

Idehistorie (med kandidattilvalg) *

Indien- og sydasienstudier - A2-linjen: international specialisering **

Indien- og sydasienstudier -A1-linjen: sproglig specialisering **

Italiensk sprog, litteratur og kultur - A-linje *

Italiensk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg) *

Japanstudier - A1-linjen: sproglig specialisering *

Japanstudier - A2-linjen: international specialisering *

Kinastudier - A1-linjen: sproglig specialisering *

Kinastudier - A2-linjen: international specialisering *

Kinastudier (med kandidattilvalg) *

Klassisk arkæologi *

Klassisk filologi *

Latin - A-linje *

Latin (med kandidatilvalg) *

Litteraturhistorie *

Middelalder- og renæssancearkæologi *

Musikvidenskab - A-linje *

Musikvidenskab (med kandidattilvalg) *

Religionsvidenskab - A-linje *

Religionsvidenskab (med kandidattilvalg) *

Teologi *

Tysk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg) *

Østeuropastudier - A1 historisk-kulturel linje *

Østeuropastudier - A2 sproglig-kulturel linje *

 

Ansøgningsfrist 1. august 2017

Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i tysk *

Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i spansk *

Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i engelsk *

Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i fransk *

 

Aarhus BSS

Ansøgningsfrist 1. august 2017

Corporate Communication*

Driftsøkonomi **

Erhvervsøkonomi - Business Intelligence **

Erhvervsøkonomi - Finance and International Business **

Erhvervsøkonomi - Finance **

Erhvervsøkonomi - Information Management **    

Erhvervsøkonomi - Innovation Management **      

Erhvervsøkonomi - International Business **

Erhvervsøkonomi - International Economic Consulting **          

Erhvervsøkonomi - Logistics and Supply Chain Management **

Erhvervsøkonomi - Management Accounting and Control **

Erhvervsøkonomi - Marketing and Business Innovation, Campus Herning     **

Erhvervsøkonomi - Marketing **         

Erhvervsøkonomi - Strategy, Organisation and Leadership          **

Erhvervsøkonomi (med kandidattilvalg) **

Erhvervsøkonomi **

Erhvervsøkonomi-erhvervsret **        

Jura **

Nationaløkonomi **                               

Politik og økonomi **

Revision **

Samfundsfag (med kandidattilvalg) **

Samfundsfag **

Statskundskab, dansksproget linje *

Statskundskab, engelsksproget linje **

Virksomhedskommunikation *            

Økonomi **

 

Health

Ansøgningsfrist 1. juli 2017

Optometri og synsvidenskab **

 

ST

Ansøgningsfrist 1. august 2017

Agrobiologi – Økologisk jordbrug med specialisering i Husdyrsundhed og –velfærd**

Agrobiologi – Økologisk jordbrug med specialisering i Planteernæring og –sundhed**

Agrobiologi (Husdyrsundhed og -velfærd) **

Agrobiologi (Planteernæring og -sundhed) **

Agro-Environmental Management (Jordbrug natur og miljø) **

Astronomi**

Bioinformatik**

Biologi (med kandidattilvalg)*

Biologi*

Byggeri (civilingeniør)**

Computerteknologi (civilingeniør)**

Datalogi (med kandidattilvalg) **

Datalogi**

Elektroteknologi (civilingeniør)**

Fysik (med kandidattilvalg)**

Fysik**

Geofysik**

Geologi*

It-produktudvikling**

Kemi (med kandidattilvalg) **

Kemi**

Kemi og bioteknologi - bioteknologi (civilingeniør) **

Kemi og bioteknologi - kemi (civilingeniør) **

Matematik (med kandidattilvalg)**

Matematik**

Matematik-økonomi**

Medicinalkemi**

Mekanik (civilingeniør) **

Molekylær ernæring og fødevareteknologi**

Molekylær medicin*

Molekylærbiologi*

Nanoscience**

Statistik**

Videnskabsstudier**