Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

En forhåndsvurdering er en hjælp til dig, der er i tvivl om hvorvidt din uddannelsesbaggrund er adgangsgivende til en kandidatuddannelse på DPU. En forhåndsvurdering er ikke en garanti for optagelse, men en vurdering af din uddannelsesbaggrund i forhold til næstkommende optag på den pågældende kandidatuddannelse, pt. Sommeroptaget 2019.

Du kan søge om en forhåndsvurdering i perioden 1. september – 1. december 2018.

Du kan søge om en forhåndsvurdering til max. tre uddannelser.

Du anmoder om en forhåndsvurdering ved at klikke på  ”Søg om forhåndsvurdering” nederst på siden og indsende alt den relevante dokumentation via formularen.

Du kan finde information om kandidatuddannelserne på DPU samt deres adgangskrav på: http://kandidat.au.dk/

Der er en behandlingstid på forhåndsvurderinger på op til 8 uger.

OBS! En forhåndsvurdering er ikke en formel ansøgning om optagelse. Alle ansøgninger skal indsendes via det digitale ansøgningssystem DANS. Ansøgningssystemet forventes at åbne for ansøgninger til sommeroptaget 2019 omkring 1. november 2018. Du kan læse mere om hvordan du søger om optagelse her: http://kandidat.au.dk/optagelse/ansoegning/

 

Hvilken dokumentation skal du indsende?

Det er vigtigt, at du inkluderer alt relevant dokumentation fra starten.

Det er desuden vigtigt, at alle karakterudskrifter og eksamensbeviser er underskrevet og stemplet af din hjeminstitution. Udskrifter, der ikke er underskrevet og stemplet, vil blive afvist.

Følgende dokumenter er nødvendige, for at vi kan tilbyde dig en forhåndsvurdering:

  • Officielle eksamensbeviser, studieudskrifter, kursusbeviser og /eller diplomer. Dokumenterne skal være underskrevet og stemplet af din uddannelsesinstitution.
  • Officiel dokumentation for igangværende fag (hvis du endnu ikke har afsluttet din uddannelse).
  • Dokumenterne skal være underskrevet og stemplet af din uddannelsesinstitution.
  • Officielle fagbeskrivelser af alle de fag, der indgår i dine uddannelser inkl. eventuelle udvekslingsfag og igangværende fag. Fagbeskrivelser findes ofte i uddannelsens studieordning. Indeholder den officielle studieordning ikke fagbeskrivelser, kan du indsætte det direkte link til hver fagbeskrivelse i et dokument.    
  • Til kandidatuddannelserne didaktik, dansk og uddannelsesvidenskab kan bacheloropgaven ligeledes være relevant.

Erhvervserfaring er ikke relevant i forhold til en forhåndsvurdering til kandidatuddannelserne på DPU.

Vi accepterer dokumentation på dansk, norsk, svensk eller engelsk.

Dokumentationen må maksimalt have et omfang på 17 MB. Vi anbefaler, at du konverterer dine dokumenter til en pdf, der ofte fylder mindre end andre formater.

Er det umuligt at komprimere dokumenterne tilstrækkeligt, så de samlet udgør mindre end 17 MB skal du markere det i feltet nederst i formularen, der omhandler indsendelse af yderligere dokumentation i en ny formular.  Du indsender derefter formularen med den første del af dokumentationen og derefter udfylder du samme formular igen og uploader den manglende dokumentation.

Se dokumentationstjeklisten for mere information om relevant dokumentation: http://kandidat.au.dk/optagelse/ansoegning/