Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

En forhåndsvurdering er en hjælp til dig, der er i tvivl om hvorvidt din uddannelsesbaggrund er adgangsgivende til en kandidatuddannelse. En forhåndsvurdering er ikke en garanti for optagelse, men en vurdering af din uddannelsesbaggrund i forhold til næstkommende optag på den pågældende kandidatuddannelse, pt. sommeroptaget 2019.

Du kan udelukkende anmode om en forhåndsvurdering til de uddannelser, der fremgår under ’Vælg uddannelse’. Anmodninger til andre uddannelser vil ikke blive behandlet. Du kan søge om en forhåndsvurdering til max. tre uddannelser.

Du kan søge om en forhåndsvurdering i perioden 1. september – 1. december 2018.

Du anmoder om en forhåndsvurdering ved at klikke på  ”Søg om forhåndsvurdering” nederst på siden og indsende alt den relevante dokumentation via formularen. Der er en forventet behandlingstid på forhåndsvurderinger på op til 8 uger.

OBS! En forhåndsvurdering er ikke en formel ansøgning om optagelse. Alle ansøgninger om optagelse skal indsendes via det digitale ansøgningssystem DANS. Har du modtaget en forhåndsvurdering er det et krav, at du uploader den til en eventuel ansøgning om optagelse.
Ansøgningssystemet forventes at åbne for ansøgninger om optagelse til sommeroptaget 2019 omkring 1. november 2018. Du kan læse mere om hvordan du søger om optagelse her: http://kandidat.au.dk/optagelse/ansoegning/

 

Hvilken dokumentation skal du indsende?

Det er vigtigt, at du inkluderer alt relevant dokumentation fra starten.

Det er desuden vigtigt, at alle karakterudskrifter og eksamensbeviser er underskrevet og stemplet af din hjeminstitution. Udskrifter, der ikke er underskrevet og stemplet, vil blive afvist.

Følgende dokumenter er nødvendige, for at vi kan tilbyde dig en forhåndsvurdering:

  • Officielle eksamensbeviser, studieudskrifter, kursusbeviser og /eller diplomer. Dokumenterne skal være underskrevet og stemplet af din uddannelsesinstitution.
  • Officiel dokumentation for igangværende fag (hvis du endnu ikke har afsluttet din uddannelse). Dokumenterne skal være underskrevet og stemplet af din uddannelsesinstitution. 
  • Officiel eksamensudskrift fra udveksling (kun relevant, hvis du har været på udveksling).Dokumenterne skal være underskrevet og stemplet af uddannelsesinstitutionen.
  • Officielle fagbeskrivelser af alle de fag, der indgår i dine uddannelser inkl. eventuelle udvekslingsfag og igangværende fag. Fagbeskrivelser findes ofte i uddannelsens studieordning. Indeholder den officielle studieordning ikke fagbeskrivelser, kan du indsætte det direkte link til hver fagbeskrivelse i et dokument.    

Har du taget en akademiuddannelse kombineret med en top-up bachelor eller professionsbachelor skal du uploade alt den relevante dokumentation for begge uddannelser, samt eventuelle enkeltfag.

Erhvervserfaring, CV, anbefalinger, motiveret ansøgning, bachelorprojekt og lign. er ikke relevant i forhold til en forhåndsvurdering og skal ikke inkluderes i din dokumentation.

Vi accepterer dokumentation på dansk, norsk, svensk eller engelsk.

Dokumentationen må maksimalt have et omfang på 17 MB. Vi anbefaler, at du konverterer dine dokumenter til pdf-filer, der ofte fylder mindre end andre formater.

Er det umuligt at komprimere dokumenterne tilstrækkeligt, så de samlet udgør mindre end 17 MB skal du markere det i feltet nederst i formularen, der omhandler indsendelse af yderligere dokumentation i en ny formular.  Du indsender derefter formularen med den første del af dokumentationen og derefter udfylder du samme formular igen og uploader den manglende dokumentation.

Se dokumentationstjeklisten for mere information om relevant dokumentation: http://kandidat.au.dk/optagelse/ansoegning/