Hvad skal der stå i en relevansbeskrivelse?

*Denne side henvender sig til ansøgere til følgende kandidatuddannelser: Generel pædagogik, Materiel kultur, Musikpædagogik, Pædagogisk antropologi, Pædagogisk filosofi, Pædagogisk psykologi, Pædagogisk sociologi og Uddannelsesvidenskab. 

En uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse er en kort tekst, hvor du reflekterer over, hvordan indholdet af din adgangsgivende uddannelse er relevant i forhold til den kandidatuddannelse, du søger optagelse på, samt hvordan de to uddannelser kombineret, kan bidrage til at skærpe din faglige profil.

Den uddannelsesfaglige relevansbeskrivelse må fylde max 2 sider og bør forholde sig til følgende:

  • Hvordan den kandidatuddannelse, du søger, kan bidrage til at skærpe din faglige profil.
  • Hvilke fag på kandidatuddannelsen du mener, er særligt relevante for den faglige profil du har/ønsker.
  • Hvordan dit bachelorprojekt er relevant for den kandidatuddannelse du søger (husk omfang af ECTS).
  • Hvilke valgfag du har taget, som er særligt relevante for den kandidatuddannelse, du søger (husk at opgive antal ECTS).
  • Hvilke videnskabsteoretiske elementer eller opgaver din uddannelse har indeholdt.
  • Hvordan og i hvilket omfang relevante fag på din uddannelse eller opgaver har været teoretisk baserede eller eventuelt forskningsbaserede.
  • Eventuelle studieophold i udlandet (anfør art og længde)

Det er nødvendigt, at du læser studieordningen for den kandidatuddannelse, du søger optag på, grundigt igennem forud for udarbejdelsen af din uddannelsesfaglige relevansbeskrivelse. Du finder samtlige studieordninger her:

Liste over studieordninger

Du skal være opmærksom på, at det er nødvendigt at udarbejde en uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse for hver kandidatuddannelse du søger ind på, såfremt det indgår som en del af adgangskravet.

Du finder skabelonen til den uddannelsesfaglige relevansbeskrivelse her.

Du skal samtidig være opmærksom på, at prioriteringen af din ansøgning vil basere sig på en samlet bedømmelse af din uddannelsesfaglige relevansbeskrivelse og dit karaktergennemsnit. Indeholder din ansøgning ikke en uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse, vil du derfor ikke blive prioriteret i forhold til optagelse, uanset dit karaktergennemsnit.

Er du usikker på, hvad der udgør din adgangsgivende uddannelse kan du læse mere på siden om adgangskrav

Hvad skal du ikke:

Vær opmærksom på, at den uddannelsesfaglige relevansbeskrivelse ikke er en motiveret ansøgning og ikke skal være en minutiøs gennemgang af indholdet af din adgangsgivende uddannelse. Den skal heller ikke indeholde andre (studie)aktiviteter end dem, som indgår i din adgangsgivende uddannelse. Du skal derfor ikke opgive erhvervsarbejde eller andre prøver, du måske har taget udover din adgangsgivende uddannelse, da det ikke indgår i prioriteringen af din ansøgning. 

Plagiat: Ind imellem dukker der desværre relevansbeskrivelser op, der er plagieret fra tidligere benyttede relevansbeskrivelser til DPU. Det er ikke tilladt at plagiere andres relevansbeskrivelser eller benytte uofficielle vejledninger på nettet. Derfor skal du være opmærksom på, at du vil få afslag på din ansøgning om optagelse, hvis du har kopieret indhold fra andre relevansbeskrivelser.