ØSTEUROPASTUDIER

Specialisér dig i Østeuropa.

Introduktion

OBS: Det er ikke muligt at søge optagelse på denne kandidatuddannelse til 1. september 2018. Uddannelsen er lagt sammen med andre kandidatuddannelser til KA i Globale Områdestudier. Nærmere information om KA i Globale Områdestudier kommer på kandidat.au.dk i uge 46.

Kandidatuddannelsen i Østeuropastudier udbygger dit kendskab til russisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk sprog, og du specialiserer dig yderligere inden for den region, du har arbejdet med på din bacheloruddannelse. Du kan vælge enten den sproglige eller den historisk-kulturelle linje, og du kan målrette din uddannelse via profilfag eller et projektorienteret forløb i en virksomhed eller institution, hvor du får chancen for at afprøve dine færdigheder i erhvervslivet. Du kan kombinere det projektorienterede forløb med et udlandsophold i den del af Østeuropa, du specialiserer dig inden for.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Østeuropastudier kan du formidle kontakten mellem Danmark og Østeuropa. Du kan eksempelvis arbejde som konsulent i erhvervslivet, hvor dit kendskab til de østeuropæiske samfund og dine sprogfærdigheder kan bruges i danske virksomheder, der opererer i Kroatien, Bosnien, Serbien, Montenegro eller Rusland. Du kan arbejde med administrative opgaver eller som områdespecialist ved ministerier og i organisationer. Du kan arbejde som kulturformidler hos arkiver, biblioketer og museer eller inden for PR og kommunikation. Du kan arbejde med turisme eller inden for integrationsområdet, med undervisning eller fortsætte inden for forskningens verden i form af en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav

En kandidatuddannelse i østeuropastudier vægter 2 årsværk (120 ECTS) og opdeles på to linjer:

 • En A-linje, der igen er opdelt i en historisk-kulturel linje og en sproglig linje
 • En B-linje

A-linjen

Adgangskravet til kandidatuddannelsens A-linje er en bestået bacheloruddannelse med østeuropastudier som centralt fag (minimum 120 ECTS).

Eksempler på adgangsgivende bacheloruddannelser til østeuropastudier.

 • Bacheloruddannelsen i østeuropastudier (Aarhus Universitet)
 • Bacheloruddannelsen i russisk (Københavns Universitet)
 • Bacheloruddannelsen i balkanstudier (Københavns Universitet) 

B-linjen

Adgangskravet til kandidatuddannelsens B-linje er en bestået  bacheloruddannelsen i østeuropastudier (AU) eller russisk (KU) med et gymnasierettet tilvalg (45 ECTS), hvor kandidattilvalget i forlængelse af bachelortilvalget vægter 45 ECTS eller 75 ECTS.*

*Studerende, som optages på et kandidattilvalg på et andet fakultet, hvor uddannelseskombinationen er godkendt med 30 ECTS rammeudvidelse, sådan at kandidattilvalget vægter 75 ECTS, optages på B-linjen med rammeudvidelse. Kandidatuddannelsen vil således samlet vægte 150 ECTS points.

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i østeuropastudier er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse. 

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse. 

Retskrav på optagelse

Studerende på bacheloruddannelsen i østeuropastudier (russisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk) ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i østeuropastudier , under forudsætning af at der søges om optagelse på henblik på start på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse af bacheloruddannelsens afslutning. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Sprogkrav

Optagelse på kandidatuddannelsen i østeuropastudier kræver dansk på gymnasialt A-niveau eller tilsvarende. Gode engelskkundskaber anbefales.

Uddannelsens opbygning

Praktik

Du har gode muligheder for at komme i praktik i løbet af uddannelsen. Du kan komme i praktik både i Danmark og ved de danske ambassader, konsulater og kulturinstitutter i Østeuropa. Du har også mulighed for at finde en praktikplads på egen hånd eller tage et Erasmus praktikophold i de lande, der er medlem af EU.

Profil på 3. semester

På kandidatuddannelsens 3. semester skal du vælge en af tre profiler:

 

 • Udlandsophold - kan også placeres på 1. og 2. semester
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verden, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!
 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Østeuropastudier kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Studieliv

Småt er godt

Hvad studiemiljøet på Østeuropastudier mangler i mandtal, vejer det op for i nærvær og sammenhold. Du lærer hurtigt både undervisere og studerende fra de andre studieretninger og årgange at kende. Østeuropastudier har et aktivt og levende foreningsliv med alt lige fra filmklub, fagudvalg og festudvalget ”Pod stolom” (”under bordet”), som arrangerer julefrokoster, temafester og anden god festivitas.

Mød en studerende

Helle Pedersen  
Helle Pedersen, kandidatstuderende, Østeuropastudier

På kandidaten er der meget mere tid til fordybelse, end der var på bacheloren. Der er også en højere grad af valgfrihed, selvom der selvfølgelig stilles høje faglige krav. Desuden er man på studiet i tæt kontakt med underviserne, hvilket er en klar fordel måske især under specialeskrivningen, hvor man ikke bare bliver én blandt mange.

En typisk studiedag
En typisk studiedag starter med en kop kaffe på læsesalen, hvor jeg bruger meget af min studietid. Det hjælper mig til at opdele min dag i arbejdstid og fritid, selvom man selvfølgelig ikke altid kan nøjes med at arbejde på læsesalen. Herefter følger undervisning - der er ikke mange undervisningstimer, men de, der er, er meget intense. Resten af min dag går med at arbejde med en skriftlig opgave.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Kompetenceprofil

Med en kandidatuddannelse i Østeuropastudier får du kompetencer i at: 

 • arbejde metodisk, kritisk og selvstændigt med tekster og andre medier
 • analysere og arbejde med komplekse problemstillinger af tværfaglig karakter
 • reflektere selvstændigt inden for et givent teoretisk og metodisk område
 • formidle mundtligt og skriftligt i både videnskabelige og ikke videnskabelige sammenhænge
 • begå dig på det studerede sprog, såvel mundtligt som skriftligt
 • indgå i faglige og sociale sammenhænge på tværs af kulturelle forskelle og til at forstå andres virkelighedsopfattelser 

Jobprofil

 • Med en kandidatuddannelse i Østeuropastudier kan du for eksempel få job som:
 • Konsulent i en virksomhed i Danmark eller i udlandet
 • Oversætter
 • Kommunikationsmedarbejder eller tekstforfatter inden for det offentlige eller det privateerhvervsliv
 • Forsker og underviser ved et universitet
 • Tolk i Danmark eller i udlandet

Kandidat i job

mads thomsen

Mads Thomsen
Marketingkoordinator

Min kandidatuddannelse i Østeuropastudier har først og fremmest givet mig en lingvistisk ballast, som i mit tilfælde har formindsket afstanden mellem Rusland, Tjekkiet og Danmark betragteligt. Derudover betyder den strukturelle tilgang, jeg lærte på kandidatuddannelsen, at jeg kan bidrage med mere end bare sprogkundskab i mit daglige arbejde. At jeg har opholdt mig meget i Østeuropa gør, at jeg naturligt færdes i lande, som kan virke fremmedartede for andre, og jeg har en kulturforståelse, som er værdifuld for virksomheden.

Tag ud og oplev Østeuropa
Landene og kulturerne i Øst- og Centraleuropa er dynamiske, modsætningsfyldte, komplicerede og fascinerende. Hvis du tager ud, bliver du udfordret på alle tænkelige områder. Du lærer de smukkeste sprog og møder den smukkeste litteratur og poesi. Du beskæftiger dig med samfund, hvor kendskabet til historien ofte er nøglen til at forstå nutiden. Så tag for Guds skyld tiden til at tage et ophold i det sprogområde, du studerer! Jo længere, desto bedre.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.