NANOSCIENCE

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Engelsk  (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar (for ansøgere med dansk adgangsgrundlag)

Introduktion

En lille verden i et stort perspektiv

Kandidatuddannelsen i Nanoscience lærer dig at forstå og beherske opbygningen af strukturer på det atomare og molekylære niveau. Uddannelsen foregår på engelsk, og du arbejder både med nanovidenskabens grundbegreber og teknikker samt de grundlæggende discipliner fysik, kemi, molekylærbiologi og biologi. Du har selv stor indflydelse på, hvordan din kandidatuddannelse skal formes, og du vil i samarbejde med en vejleder sammensætte og tilrettelægge din individuelle studieplan. Du kan blandt andet specialisere dig inden for nanomaterialer, nanokatalyse, nanobioteknologi, nanomedicin, nanofood, toksikologi eller de etiske aspekter af nanoteknologi.

Karrieremuligheder

Med en kandidatuddannelse i Nanoscience kan du udføre flere former for forsknings- og udviklingsarbejde i eksempelvis sundhedsvæsenet eller hos miljøvirksomheder. Du kan blandt andet finde arbejde i biotekbranchen, inden for informationsteknologi eller som underviser i forskellige naturvidenskabelige fag. Du har også mulighed for at læse videre i form af en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i nanoscience:

  • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i nanoscience fra Aarhus Universitet.

Følgende uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen i nanoscience:

  • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til oven for nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af
studieprogrammet.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Retskrav

Studerende på bacheloruddannelsen i nanoscience ved Aarhus Universitet har retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i nanoscience på Aarhus Universitet, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse af bacheloruddannelsens afslutning. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Optagelse 2019

Fra og med sommeroptaget 2019 optages der hvert år et begrænset antal studerende på kandidatuddannelsen Nanoscience. Det betyder, at det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse. Fordeling af studiepladser sker på baggrund af en helhedsvurdering.

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i nanoscience:

  • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i nanoscience fra Aarhus Universitet.

Følgende uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen i nanoscience:

  • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til oven for nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af
studieprogrammet.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Retskrav på optagelse 

Studerende på bacheloruddannelsen i nanoscience ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i nanoscience, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse bacheloruddannelsens afslutning. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet. Læs mere om retskrav.

Udvælgelseskriterier

Der er pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.

Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

Akademisk baggrund

  • Karakterniveau for bachelorgraden
  • Karakterer for relevante kurser*
  • Relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i din bachelorgrad

*Relevante kurser inkluderer kurser med emneområder indenfor kemi, fysik, molekylærbiologi og matematik så vel som nanoscience kurser.

Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karakterniveau.

Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte eksamensbeviser, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser.

Uddannelsens opbygning

Undervisningen på kandidatuddannelsen i Nanoscience er tilrettelagt med 2 semestre per studieår.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

STUDIEDIAGRAM

 

 

Studieliv

Dagligdagen på Nanoscience

Kandidatuddannelsen i Nanoscience er hårdt arbejde med både forelæsninger og opgaveløsninger, men du bliver også en del af et godt socialt miljø, hvor der er gode muligheder for samvær med dine medstuderende til sociale arrangementer og fester, der giver et afbræk fra dagligdagens fordybelse og seriøsitet. Du får din daglige gang i iNANO centeret, der er placeret omkring institutterne for Fysik, Kemi og Molekylærbiologi. Her arrangerer den faglige og sociale studenterforening Nanorama fredagsbarer og fester samt faglige foredrag og ekskursioner til danske virksomheder inden for Nanoscience.

Undervisningen

Kandidatuddannelsen i Nanoscience er både praksis- og forskningsorienteret. Du kommer til at gå til forelæsninger og foretage eksperimentelle øvelser på hold, hvor du kommer i dybden med problemstillingerne på håndgribelig måde. Undervisningen bærer tydeligt præg af, at den varetages af aktivt udøvende forskere, som hele tiden bringer den nyeste viden om området ind i undervisningen.

Specialemuligheder

Hvis du er interesseret i oplysninger om specialemuligheder ved iNANOs forskningsenheder, kan du besøge deres hjemmesider via www.inano.au.dk.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Følg desuden fakultetet Science and Technology på Facebook og Instagram - #SciTechAU

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Kandidater i job

Christian Smith, Development Engineers hos Grundfos
”Jeg vil gerne tæt på produkterne og deres anvendelse i samfundet. Her giver min kandidatuddannelse i Nanoscience rigtig god mening. Uddannelsen kombinerer fag som biologi, kemi, fysik og molekylærbiologi, hvilket er meget nyttigt for mig i mit daglige arbejde, hvor jeg arbejder med at udvikle teknologier til at måle på, om det vand, vi drikker og bruger i vores husholdning, er af en god nok kvalitet”.

Karin Dooleweerdt, Development Engineers hos Grundfos
”Jeg arbejder med at vurdere filtermaterialer, som bruges inden for vandrensning. I den forbindelse har jeg tilbragt 2 ½ måned hos vores produktionsselskab i Fresno, Californien, hvor nogle af vores kollegaer sidder. Det har givet mig et godt fagligt og personligt netværk, og det har været fagligt virkelig interessant at komme ud i verden med mit fag”.