Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

MIDDELALDER- OG RENÆSSANCEARKÆOLOGI

Skaber bro fra fortiden til nutiden.

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Dansk/engelsk  (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

OBS: Det er ikke muligt at søge optagelse på denne kandidatuddannelse til 1. september 2019. Uddannelsen er lagt sammen med andre kandidatuddannelser indenfor Arkæologi til en fælles kandidatuddannelse i Arkæologi

Kandidatuddannelsen i Middelalder- og renæssancearkæologi handler om Danmarks og Europas kulturhistorie fra vikingetiden til i dag. Du undersøger centrale spørgsmål om samfundets udvikling gennem tiden, og du udvikler specialistviden inden for eksempelvis bygningsarkæologi. Du arbejder med analytiske teknikker og teorier, og du har i løbet af uddannelsen gode muligheder for at specialisere dig og for at komme i praktik inden for dit interessefelt.

Karrieremuligheder

Med en kandidatuddannelse i Middelalder- og renæssancearkæologi kan du arbejde som arkæolog ved udgravninger og på museer. Du kan arbejde på kulturforvaltninger og udføre konsulent- og projektarbejde. Hvis du bliver grebet af forskning, kan du vælge at fortsætte dine studier i en ph.d.-uddannelse med sigte mod universitetsverden eller ledende stillinger inden for museumsområdet.

Adgangskrav

Adgangskravet til optagelse på kandidatuddannelsen i Middelalder- og Renæssancearkæologi er en bestået bacheloruddannelse med Middelalder- og Renæssancearkæologi som centralt fag eller en bacheloruddannelse bestående af et andet centralt fag kombineret med relevante tilvalgsfag i Middelalder- og Renæssancearkæologi.

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i middelalder- og renæssancearkæologi:

 • Bacheloruddannelsen i middelalder- og renæssancearkæologi (AU)
 • En bacheloruddannelse i forhistorisk arkæologi (AU) med 45 ECTS tilvalg, heraf 25 ECTS indeholdende følgende discipliner fra bacheloruddannelsen i middelalder- og renæssancearkæologi (2010): Historisk arkæologi 15 ECTS + Land, by og boliger (D) 10 ECTS eller Religiøse anlæg, bygninger og inventar (B) 10 ECTS.
 • En humanistisk bacheloruddannelse med 45 ECTS tilvalg i middelalder- og renæssancearkæologi, indeholdende følgende discipliner fra bacheloruddannelsen i middelalder- og renæssancearkæologi (2010): Historisk arkæologi 15 ECTS + Land, by og boliger (D) 10 ECTS eller Religiøse anlæg, bygninger og inventar (B) 10 ECTS + Materiel kultur og samfund 10 ECTS.

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Retskrav på optagelse

Studerende på bacheloruddannelsen i middelalder- og renæssancearkæologi ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i middelalder- og renæssancearkæologi, under forudsætning af at der søges om optagelse på henblik på start på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse bacheloruddannelsens afslutning. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i middelalder- og renæssancearkæologi er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse.

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Sprogkrav

Optagelse på kandidatuddannelsen i middelalder- og renæssancearkæologi kræver engelsk B eller tilsvarende.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.


OBS
Der er en ny studieordning under udarbejdelse for kandidatuddannelsen i Middelalder- og renæssancearkæologi. Studieordningen offentliggøres i løbet af foråret 2017. Hvis du har spørgsmål i den forbindelse, er du velkommen til at sende dem til Studiecenter Arts.  

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Middelalder- og renæssancearkæologi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Linjer og profiler

Profiler

Du vælger din profil på 3. semester

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

 • Profilfag
  Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag.   
 • Udlandsophold - kan også placeres på 1. og 2. semester
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verden, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!
 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

Hverdagen på Middelalder- og renæssancearkæologi 

Kandidatuddannelsen i Middelalder- og renæssancearkæologi er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe.     

Du får din daglige gang på Moesgård, som er en gammel, nyrenoveret herregård syd for Aarhus. Her får du adgang til gode studiefaciliteter, bibliotek, fællesrum, Moesgård Museum og til fantastisk natur. Du har også masser af muligheder for at selv at tage aktivt del i studielivet. SIDAH er studiets studenterforening, som varetager de studerendes interesser. Foreningen har mange aktiviteter og arrangerer blandt andet fester, ekskursioner, videoaftener, kulturcaféer og foredrag. Derudover arbejder SIDAH for kontakten mellem studerende og erhvervsliv. Middelalderarkæologisk Forum omfatter studerende og færdige kandidater og udgiver tidsskriftet Middelalderarkæologisk Nyhedsbrev og Anno Domini med artikler skrevet af studerende. Uddannelsen har også tilknytning til Danske Arkæologistuderendes Landsforening – DALF, som varetager arkæologistuderendes interesser og skaber relationer mellem studerende på arkæologistudier på universiteterne i Danmark.

Mød en kandidatstuderende

Gry Byrgesen, kandidatstuderende på Middelalder- og renæssancearkæologi

Aarhus Universitets afdeling på Moesgård er et super stemningsfuldt sted, som man nemt kan blive knyttet til. Studiemiljøet herude er præget af en fælles faglig interesse og engagement, og går man for eksempel ind på rekonstruktionsværkstedet er man sikker på at møde håndværksinteresserede studerende, der nørder løs både i studietiden og i fritiden. Om sommeren er det virkelig hyggeligt at spille et spil på græsset foran herregården ret op og ned af de økologiske køer på marken.

Plads til sammenhold og faglig diskussion
Jeg er meget positivt overrasket over hvor stort sammenhold der er mellem de studerende herude. Vi er et ret lille kandidathold, og det giver virkelig god plads til samarbejde og gode diskussioner. Når vi skriver opgaver er der en fed stemning på biblioteket og på læsesalene, og selvom man sidder alene med en opgaveformulering er der altid plads til at dele tanker over en kop kaffe eller til at sidde fordybet til ud på aftenen, hvor folk kokkererer aftensmad i frokoststuen.

Studierelevant arbejde
Ved siden af studierne arbejder jeg i Moesgård Museums solde-værksted. Her vasker vi jordprøver fra forskellige udgravninger og tager korn- og frøprøver til forskellige analyser. Jeg har også lidt arbejde i museets udstillinger. Vi har som regel 4-8 timers undervisning om ugen, og resten af tiden går så med at skrive opgaver, deltage i diskussioner, studiejob og forberedelse. Det er altid godt at mødes efter en lektion, fordi der som regel er så mange diskussioner, der kan snakkes videre om. Det kan også være, at man er blevet opslugt af en eller anden forfatters holdning til feministisk arkæologi og bare må læse noget mere om det.

Drømmejobbet handler om formidling
Jeg drømmer om at arbejde med en eller anden form for formidling af arkæologi, når jeg er færdiguddannet. Jeg er ikke særlig interesseret i at blive gravende arkæolog, så jeg går efter at arbejde med at formidle arkæologien på et interessant og forståeligt niveau. For min skyld kan det være i form af alt fra bøger til udstillinger og events.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år. Bemærk, at data stammer fra flere forskellige, men beslægtede uddannelser.

Kandidat i job

Louise Schelde Jensen, Museumsformidler på Bork Vikingehavn i Skjern

Jeg er i princippet ansat som fuldtidsviking. Jeg arbejder med levendegørelse, skoleformidling, koordinering af frivillige, projekter og events. Det er et meget kreativt og udfordrende job, og ingen dage er ens, for hver dag skal jeg formidle for nye grupper af personer i forskellige aldre, nationaliteter og interesser.

Bruger kandidatuddannelsen i dagligdagen
Jeg bruger min grundviden om vikingetiden, og så bruger jeg meget de sproglige og skriftlige redskaber i mit arbejde med formidling. Jeg bruger også min viden om litteratursøgning i dagligdagen, når jeg skal finde den rigtige faglitteratur til et givent projekt. Jeg bruger for eksempel også elementer fra undervisningen om bolig og indretning, og om de mere personlige ting som dragter, personligt udstyr og begravelser.

Specialviden og overblik
Uddannelsen giver viden indenfor både det gejstlige og det verdslige. Man bliver uddannet i de små ting som datering af mønter og skålspænder, og man får en bredere forståelse for emner som gotiske kirker, borganlæg, bydannelse og den danske topografi. Man får altså både detaljeret specialviden og forståelse for de store overblik. Det har givet mig en god dybde og gode redskaber i forhold til mine museale arbejdsopgaver.

Et godt råd til nuværende studerende
Jeg vil råde kommende og nuværende studerende til at sætte sig godt ind i, hvad det arkæologiske fag indeholder. Der er i studietiden rigtig meget læsestof og selvstudier, og så er det godt at vide, at jobbet er ret fysisk præget, og at man som arkæolog skal have færdigheder inden for både landmåling og teknisk udstyr, databaser, genstandsdatering og konservering.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.