Mekanik

CIVILINGENIØR
MEKANIK

Vindmøller, bådsejl og computerchips i praksis

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Mekanik bygger videre på din diplomingeniøruddannelse, så du efter to års studier kan kalde dig civilingeniør. Uddannelsen foregår på engelsk og giver dig indgående kendskab til dynamik samt analytiske og numeriske beregningsmetoder. Du lærer metoder, så du kan beregne og simulere konstruktioner inden for eksempelvis det mikromekaniske område. Det første år på kandidatuddannelsen består af fem fastlagte kurser, mens du på andet år kan specialisere dig inden for dit interesseområde.

Dynamik, valgfrihed og projekter

Første og andet semester består af en række obligatoriske fag og valgfrie specialiseringspakker inden for anvendt mekanik, termo-/fluiddynamik, materialer og robotsystemer. Fagene udbydes en gang om året. De obligatoriske fag er indenfor materialemekanik, dynamik, fluiddynamik og Finite Element Analyse.

Tredje semester består af valgfrie kurser samt mulighed for at lave projekter i samarbejde med virksomheder og/eller forskningsgrupper.

Som studerende på denne uddannelse tilbydes du halvårlige samtaler om din faglige udvikling. Her kan du diskutere spørgsmål som ansøgninger og planer vedrørende kursusvalg, og du kan vælge fag fra fakultetets andre institutter ved Aarhus Universitet.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Mekanik kan du eksempelvis arbejde i så forskellige brancher som vindmølleindustrien og sundhedsvæsenet. Du kan arbejde med produktion og udvikling i industrivirksomheder, hvor du bruger dine strukturmekaniske og materialemekaniske analyseevner. Du kan også fortsætte inden for forskningens verden og tage en ph.d.-uddannelse

En forskningsbaseret uddannelse

Civilingeniøruddannelserne på Aarhus Universitet er forskningsbaserede med en stærk faglig og relevant erhvervsprofil. Uddannelserne udvikles løbende med udgangspunkt i virksomhedernes efterspørgsel og med henblik på at skabe en klar faglig progression for de studerende.

Adgangskrav

Følgende uddannelser er adgangsgivende til civilingeniøruddannelsen i mekanik under forudsætning af, at der kan dokumenteres matematikkompetencer svarende i niveau, omfang og indhold til kurserne Anvendt matematik 1 (5 ECTS) og Anvendt matematik 2 (5 ECTS):

 • En teknisk bacheloruddannelse/diplomingeniøruddannelse fra maskinområdet. Som f.eks.
  • Maskiningeniør, diplomingeniør fra Aarhus Universitet og VIA UC Horsens
  • Maskinteknik, diplomingeniør fra SDU og AAU
  • Mekatronik, diplomingeniør fra SDU
  • Maskiningeniør, diplomingeniør fra DTU
  • Produktion og konstruktion, civilbachelor fra DTU
 • Bacheloruddannelser med mindst 60 ECTS inden for mekanik kan være adgangsgivende, forudsat de faglige krav til civilingeniøruddannelsen i mekanik samlet kan opfyldes.
 • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til oven for nævnte uddannelser kan give adgang til civilingeniøruddannelsen.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Uddannelsens opbygning

Undervisningen

Undervisningen på Mekanik er tilrettelagt i kvarterer med 2 semestre per studieår, hvor du har intensive kurser, projektarbejde, laboratorieøvelser, holdundervisning og ekskursioner.

Studiestrukturen på Mekanik består af et fælles program på fem kurser, som skal tages i løbet af det første studieår. Dertil skal du vælge to specialiseringspakker plus en valgfri pakke, der kan vælges mere frit som enkeltkurser. På sidste semester skal du gennemføre et afsluttende speciale. Dit studieprogram sammensættes individuelt under vejledning. 

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

 

Samarbejde med forskerne på Institut for Ingeniørvidenskab

Studiediagram

Studiediagrammet viser et anbefalet studieforløb for studiestart sommer. For studiestart vinter vil rækkefølgen for de obligatoriske kurser være omvendt, så Mechanical Vibrations, Fluid Dynamics og Engineering Modelling Project ligger på første semester.

I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.


 

Studieliv

Dagligdagen på Mekanik

Din dagligdag som studerende på Mekanik er præget af hårdt arbejde med forelæsninger og opgaveløsninger samt masser af socialt samvær med dine medstuderende. I vil sammen afholde sociale arrangementer og fester, og I kommer til at arbejde tæt sammen i projektgrupper, hvor I vil skabe tætte forhold både fagligt og socialt.

De studerendes råd - RIA

Rådet for Ingeniørstuderende i Aarhus (RIA) er de studerendes talerør og samlingspunkt for et bedre studiemiljø. RIA varetager de studiepolitiske og sociale interesser for alle studerende på Aarhus Universitet og er omdrejningspunkt for sociale arrangementer og aktiviteter for de studerende.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Jobmuligheder som civilingeniør i Mekanik

Med uddannelsen Mekanik vil du have mange jobmuligheder, da anvendelserne spænder vidt lige fra strukturmekaniske analyser af store kraftbærende konstruktioner som for eksempel vindmøller til materialemekaniske analyser for elektroniske komponenter eller brændselsceller. I uddannelsen vil du have mulighed for at arbejde tværfagligt for eksempel med robotteknik eller teknik til sundhedssektoren i samarbejde med de øvrige studieretninger.

Jobmulighederne ligger typisk i forsknings- og udviklingsafdelinger i industrivirksomheder, og derudover har du med en civilingeniøruddannelse i bagagen også mulighed få at tage en forskerkarriere på et universitet i Danmark eller udlandet.