MEDICINALKEMI

Kemi med sundhedsvidenskabeligt fokus

Introduktion

Læren om fremstilling af medicin

Kandidatuddannelsen i Medicinalkemi handler om at udforske medicinens verden. Uddannelsen foregår på engelsk, og du arbejder blandt andet med design af nye potentielle lægemiddelstoffer og syntese af kemiske forbindelser. Du lærer om, hvordan moderne computerkemiske metoder indgår i designet af lægemidler, og du har gode muligheder for at specialisere dig inden for eksempelvis syntese og analyse af potentielle nye lægemidler, membranproteiners struktur, aktivitet og farmakologiske egenskaber, den mikroskopiske struktur i knogler og andre biouorganiske materialer, modellering af proteiner og deres samspil med lægemidler, drug delivery og kemisk biologi.

Karrieremuligheder

Med en kandidatgrad i Medicinalkemi kan du arbejde med udvikling og fremstilling af medicin i eksempelvis medicinalvirksomheder og biotekvirksomheder. Du kan blandt andet arbejde i sundhedsvæsenet og på hospitaler med udvikling af nye kliniske og kemiske diagnosticeringsmuligheder. Du kan også arbejde med rådgivning eller fortsætte din uddannelse i form af en ph.d.-uddannelse.

 

 

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i medicinalkemi:

  • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i medicinalkemi fra Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Københavns Universitet.

Følgende uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen i medicinalkemi:

  • Bacheloruddannelser med mindst 60 ECTS inden for medicinalkemi kan være adgangsgivende til kandidatuddannelsen.
  • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af
studieprogrammet.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Uddannelsens opbygning

Undervisningen på kandidatuddannelsen i Medicinalkemi er tilrettelagt med 2 semestre per studieår.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

 

 

Studieliv

Undervisningen

Undervisningen på Medicinalkemi, som varetages af aktivt, udøvende forskere, er anvendelses- og forskningsorienteret, og der stilles store krav til din faglighed og selvstændighed. En del af undervisningen udgøres af forelæsninger, mens den anden del primært udgøres af teoretiske og eksperimentelle øvelser på hold.

Individuel studieplan

Ud over de forskellige specialiseringsmuligheder på uddannelsen får du også mulighed for at tilrettelægge din egen individuelle studieplan. Det skal du allerede gøre i studiets første uge under vejledning af en underviser, og du får derfor muligheden for at sammensætte dit studie ud fra dine faglige forudsætninger og interesser.

Specialemuligheder

Du kan læse om specialemuligheder ved Kemisk Instituts forskningsenheder på deres hjemmeside.

Det sociale studieliv på Medicinalkemi

Medicinalkemi er centreret omkring Alkymia, der er de studerendes egen forening. Alkymia arrangerer eksempelvis fredagsbar og fester, og på instituttet findes desuden Kemisk Studenterråd, der står for en faglige arrangementer og møder omkring faglige spørgsmål i forhold til studiet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Følg desuden fakultetet Science and Technology på Facebook og Instagram - #SciTechAU

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.