MATEMATIK

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Engelsk  (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar (kun ansøgere med dansk adgangsgrundlag)

Introduktion

Grundlaget for videnskab

Kandidatuddannelsen i Matematik handler om matematiske discipliner som algebra, geometri, statistik og sandsynlighedsregning. Uddannelsen foregår på engelsk, og du lærer at beherske de matematiske teorier samt at tænke logisk, så du kan løse forskellige former for matematiske problemer. Store dele af uddannelsen er tilrettelagt efter dine faglige interesser, og du kan specialisere dig inden for algebra og kombinatorik, analyse og geometri og topologi.

Karrieremuligheder

Med en kandidatuddannelse i Matematik kan du blandt andet arbejde med undervisning på gymnasier og tekniske skoler. Du kan arbejde i finanssektoren og hos virksomheder, der benytter avancerede matematiske modeller i deres produktion, hvor du kan bidrage med udvikling og optimering. Du har også mulighed for at fortsætte dit studie i form af ph.d.-uddannelse.

I videoerne herunder fortæller tidligere studerende om deres vej fra studie til job og om de kompetencer fra matematikuddannelsen, som de bruger i deres nuværende job.

Tobias Ansbak Louv arbejder til daglig som konsulent ved Netcompany. Hør, hvordan matematikstudiet hjælper ham i et job med IT-softwareudvikling. (Ophavsret: Science and Technology, AU)
Mads Slot Bertelsen har læst Matematik og Fysik på Aarhus Universitet. Her fortæller han, hvordan han nu bruger sin uddannelse i jobbet som gymnasielærer. (Ophavsret: Science and Technology, AU)

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i matematik:

 • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i matematik fra Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Københavns Universitet.
 • En anden naturvidenskabelig bacheloruddannelse fra Aarhus Universitet med fagelementer inden for matematik af et samlet omfang på 60 ECTS, som indeholder mindst to af kurserne Algebra, Geometri og mål- og integralteori eller tilsvarende samt et indledende programmeringskursus.

Følgende uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen i matematik:

 • Bacheloruddannelser med mindst 60 ECTS inden for matematik kan være adgangsgivende til kandidatuddannelsen i matematik.
 • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet.

Det forudsættes, at de studerende besidder engelskkundskaber svarende til engelsk B-niveau.

Optagelse 2019

Fra og med sommeroptaget 2019 optages der hvert år et begrænset antal studerende på kandidatuddannelsen Matematik. Det betyder, at det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse. Fordeling af studiepladser sker på baggrund af en helhedsvurdering.

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i matematik:

 • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i matematik fra Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Københavns Universitet.
 • En anden naturvidenskabelig bacheloruddannelse fra Aarhus Universitet med fagelementer inden for matematik af et samlet omfang på 60 ECTS, som indeholder mindst to af kurserne Algebra, Geometri og mål- og integralteori eller tilsvarende samt et indledende programmeringskursus.

Følgende uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen i matematik:

 • Bacheloruddannelser med mindst 60 ECTS inden for matematik kan være adgangsgivende til kandidatuddannelsen i matematik.
 • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet.

Det forudsættes, at de studerende besidder engelskkundskaber svarende til engelsk B-niveau.

Retskrav på optagelse 

Studerende på bacheloruddannelsen i matematik ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i matematik, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse bacheloruddannelsens afslutning. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet. Læs mere om retskrav.

Udvælgelseskriterier

Der er pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.

Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

Akademisk baggrund

 • Karakterniveau for bachelorgraden
 • Karakterer for relevante kurser*
 • Relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i din bachelorgrad

*Relevante kurser inkluderer kurser med emneområder indenfor abstrakt algebra, kompleks analyse, differentialregning, elementær differentialgeometri/topologi og mål-og integralteori.

Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karakterniveau.

Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte eksamensbeviser, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

STUDIEDIAGRAM

Undervisningen på kandidatuddannelsen i Matematik er tilrettelagt med 2 semestre per studieår. I studiediagrammet kan du se opbygningen af uddannelsen.

 

 

Studieliv

Undervisningen

Undervisningen på Matematik varetages af aktive forskere og er anvendelses- og forskningsorienteret. Der bliver stillet store krav til både din faglighed og selvstændighed. En del af undervisningen udgøres af forelæsninger, mens den anden del primært består af teoretiske og eksperimentelle øvelser på hold.

Dagligdagen på Matematik

Du får din daglige gang på Institut for Matematik, hvor du får dit eget skrivebord i et kontor, som du deler med andre kandidatstuderende. På instituttet finder du forskellige studenterorganisationer som Eulers Venner og Kalkulerbaren, der er instituttets fredagsbar, og som arrangerer faglige og sociale aktiviteter, studieture og fester. Du vil også møde Foreningen PS! Personale og Studerende ved IFA, som hvert år afholder julefrokost og temaaftener og Tågekammeret, som er en fest- og foredragsforening på Det Naturvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Følg desuden fakultetet Science and Technology på Facebook og Instagram - #SciTechAU

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.