MARKETING AND BUSINESS INNOVATION (CAND.MERC.) (HERNING)

Introduktion

I takt med væksten i videnøkonomien de seneste årtier er det blevet mere og mere vigtigt at fokusere på innovationsevnen - dvs. evnen til at håndtere den omstilling som er nødvendig for, at virksomheder kan klare sig. I dag er innovation et helt essentielt og vigtigt aspekt, når det handler om at overleve i den globale konkurrence og vinde markedsandele. Kandidatuddannelsen i Marketing and Business Innovation fokuserer på innovation, marketing, organisation, ledelse og strategi i en verden, der hele tiden forandrer sig. Uddannelsen er for dig, der vil opnå forståelse for og indsigt i hele den organisatoriske innovationsproces, og hvordan disse processer er kædet sammen med hovedinteressenter som fx kunder, leverandører, videninstitutioner og offentlige institutioner.

Unik mentorordning

Som studerende bliver du en del af en mentorvirksomhedsordning i løbet af uddannelsen. Mentorordningen kobler den akademiske verden med kravene fra erhvervslivet. På den måde får du styrket dine personlige og faglige kompetencer og lærer at omdanne teori og faglig viden til udvikling af nye forretningsområder i eksisterende eller nye virksomheder.

Bliv godt rustet

Med en cand.merc.-uddannelse i Marketing and Business Innovation bliver du klædt godt på til eksempelvis at analysere markedspotentialet for et nyt produkt eller en ny service. Du bliver rustet til at lede en virksomheds internationale processer og videnmedarbejdere. Desuden får du værktøjer til at vurdere en innovations virkning på en given industri samt udarbejde og implementere strategier i relation til innovationsprocesser og fornyelse i en organisation. Og sidst men ikke mindst lærer du, hvordan kreativiteten bliver forøget, samt hvordan man arbejder med strategi, ledelse, HR og afsætning i en virksomhed.

Adgangskrav

Direkte adgangsgivende bacheloruddannelser

De erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser HA og B.Sc. in Business Administration herunder alle toninger fra Aarhus BSS ved Aarhus Universitet giver adgang til cand.merc. og cand.merc.aud. Bemærk at der er særlige krav til valgfagssammensætningen ved HA (jur.).

Har du en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (Generel erhvervsøkonomi) fra en dansk uddannelsesinstitution opfylder du automatisk de specifikke adgangskrav, og kan optages direkte, hvis der ikke er adgangsbegrænsning på specialiseringen. Er du i tvivl, om du opfylder de specifikke adgangskrav, kan du spørge Studievejledningen om reglerne.

Du vil også med en HD (erhvervsøkonomisk diplomuddannelse) kunne optages på en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse, dog med krav om supplerende fag svarende til 20 ECTS. Du kan i oversigten over suppleringsfag se hvilke fag du skal supplere med, hvis du ønsker at starte på kandidatuddannelsen. Fra optagelsen i 2018 og fremad skal suppleringsfagene være bestået inden studiestart på kandidatuddannelsen. 

Adgang med anden uddannelse

Hvis du har en uddannelse med tilsvarende fagligt indhold, kan du få den vurderet ved Optagelse til kandidat og tilvalg. Vurderinger laves mellem 1. september og 1. december. I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at din bacheloruddannelse har et tilstrækkeligt indhold af erhvervsøkonomiske fag, således at følgende fagområder er dækket i det angivne ECTS-omfang, se nedenfor.

Kvantitativ og Kvalitativ Metode

15 ECTS

Driftsøkonomi

15 ECTS

Marketing

7,5 ECTS

Finansiering og Regnskab

15 ECTS

Ledelses- og Organisationsteori

7,5 ECTS

Mikroøkonomi

5 ECTS

Ekstra ECTS inden for ovennævnte fagområder

15 ECTS

I alt inden for Erhvervsøkonomi

80 ECTS

 

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Uddannelsens opbygning

Studieordning


Prerequisite courses during the first semester:

International Marketing Management (1st semester)

Business Research Methodology (1st semester)

Innovation Management (1st semester)

Specialisation courses during the second semester:

Business Innovation – Knowledge, Learning and Entrepreneurship (2nd semester)

Marketing and Globalisation (2nd semester)

Strategy Synthesis (2nd semester)

Leading Organisational Changes (2nd semester)


In the third semester you can choose elective courses within your areas of interest. The courses can either be taken at Aarhus BSS during the semester, at the Summer University or at one of our more than 300 partner universities abroad. You can also participate in internship programmes either in Denmark or abroad.


The fourth semester is devoted to the final thesis. You may choose the topic of the thesis freely and so get a chance to concentrate on and specialise in a specific field of interest.

 

 

Studieliv

At være studerende er meget mere end undervisning, forelæsninger og eksamen. Det handler også om, at du vælger en uddannelsesinstitution, hvor du føler dig tryg, og hvor du bliver inspireret. På campus Herning vil du opleve, at vi hjælper dig på vej i de nye omgivelser. Du kan hurtigt komme i kontakt med undervisere, og samtidig er der en række arrangementer, hvor du kan lære dine medstuderende og studerende fra andre uddannelsesretninger at kende.

Hvad kan jeg lave i fritiden?

Et andet væsentligt område er de muligheder, der er i den by, du vælger at læse i. Herning kan byde på meget mere end de fleste forestiller sig. Læs mere om muligheder og tilbud i Herning.

Studiemiljø

”Du skal føle dig velkommen”. Så simpelt kan det siges. For selv om uddannelsen sikkert er det vigtigste for dit valg af uddannelsesinstitution, så er alt det udenom afgørende for, at du får en god studietid. Det kræver en indsats at få en uddannelse, men der skal også være tid til sjov og socialt samvær. På campus Herning fokuserer vi på det faglige, men der er også plads til venskaber, oplevelser, hygge, kærlighed og hvad studielivet ellers fører med sig.

Mange muligheder og gode faciliteter

På campus Herning har du mulighed for at blive medlem af en række forskellige udvalg og dermed være med til at udvikle campus Herning som uddannelsesinstitution. Du kan deltage i den ugentlige fredagsbar, møde studerende fra andre uddannelsesinstitutioner i studenterhuset eller benytte motionscentret, som ligger lige ovenover studenterhuset – begge dele er kun få minutters gang fra campus. Der er trådløst netværk overalt på campus, grupperummene har pc med internetopkobling, og boghandlen er tæt på.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

The study programme affords immediate qualifications that enable you to handle business administration issues in both public and private companies and organisations.

On graduation from the programme, graduates will be able to evaluate the market potential of new products or services; assess the impact of a new innovation on particular industries; create and implement strategies; and increase organisational creativity and manage knowledge workers.

Typically, graduates work with strategy, management, product development and innovation in logistics and supply networks, in marketing departments or production facilities in small and medium-sized as well as large enterprises or start their own businesses.

Specifically, graduates will be able to:

 • evaluate the market potential of a new product or service
 • assess the impact of a new innovation on the industry
 • create and implement strategies related to innovation processes
 • increase creativity and manage knowledge workers

This may, for example, be within industry and trade, in the service sector, financial institutions, firms of accountants and consultants.

You may, for example, find a job as an

 • analyst
 • consultant
 • project manager

or may handle tasks within

 • sales
 • marketing
 • advertising
 • accounting
 • IT
 • etc.

 

Jobs

Below you can find information about what a number of our alumni work with in their first job after graduation.

Administrative
Supplier search (leverandørsøgning) and presentations.

Economy and Accounting
Compensation & benefit, controlling, KPI reporting, monthly account.

Analysis
Information gathering, market research and price analysis.

Management and Organisation
Organizational management and strategy.

Other
Marketing, succession planning, maintenance of masterdata in BI system.

From studies to first job
“Get into a mentor program; it increases the chances to get a job after graduation”.
(Cand.merc in Marketing and Business Innovation)

”Make sure that you have a job during your studies. This increases the chances of having a job after graduation.”
(Cand.merc in Marketing and Business Innovation)

Read more about what a number of our alumni work with in their first job after graduation.

Læs i udlandet

Specialisation and study abroad

As a student, you will have the opportunity to tailor the degree programme to your interests and wishes. Courses to choose from include strategic management and innovation, leadership and management, entrepreneurship and company projects. The third semester can be spent studying abroad.