LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (CAND.MERC.)

Introduktion

Logistics and Supply Chain Management is basically about planning and controlling the activities of a company in order to secure that the right product is delivered in the right quantities to the right customer at the right time to the right price

Though at first glance, this may sound easy, it is of course a challenging task. Furthermore, it is not enough just to be a good planner, it is also important to understand how various business processes must be in place in order to support a well functioning supply chain.

The programme provides you with an in-depth knowledge about 

 • Methods for planning and controlling flows of goods and information in a supply chain. This includes a solid understanding of how to develop the necessary IT based tools.
 • How to design a strategy for Supply Chain Management.

The courses of the programme will provide you with analytical skills that enable you to appraise, systematically structure and analyse the possible solutions to complex logistical problems. The teaching form of the programme encourages student participation and this in combination with the final thesis work will provide you with self-management and communication skills.


"I chose to study Logistics because of the programme's broad perspective on management accounting and controlling, logistics and supply chain management. Logistics is a really cool programme because it is a research field in constant growth and there are not limits to your career opportunities. You learn to solve complex logistical problems and the prerequisite and specialisation courses are really well chosen and make a very coherent programme. The contact between students and teachers are good - you are always allowed to ask questions."

- Louise Pind Petersen

Adgangskrav

Direkte adgangsgivende bacheloruddannelser

De erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser HA og B.Sc. in Business Administration herunder alle toninger fra Aarhus BSS ved Aarhus Universitet giver adgang til cand.merc. og cand.merc.aud. Bemærk at der er særlige krav til valgfagssammensætningen ved HA (jur.).

Har du en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (Generel erhvervsøkonomi) fra en dansk uddannelsesinstitution opfylder du automatisk de specifikke adgangskrav, og kan optages direkte, hvis der ikke er adgangsbegrænsning på specialiseringen.

Du vil også med en HD (erhvervsøkonomisk diplomuddannelse) kunne optages på en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse, dog med krav om supplerende fag svarende til 20 ECTS. Du kan i oversigten over suppleringsfag se hvilke fag du skal supplere med, hvis du ønsker at starte på kandidatuddannelsen. Fra optagelsen i 2018 og fremad skal suppleringsfagene være bestået inden studiestart på kandidatuddannelsen.  

Adgang med anden uddannelse

Hvis du har en uddannelse med tilsvarende fagligt indhold, kan du få den vurderet ved Optagelse til kandidat og tilvalg. Vurderinger laves mellem 1. september og 1. december. I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at din bacheloruddannelse har et tilstrækkeligt indhold af erhvervsøkonomiske fag, således at følgende fagområder er dækket i det angivne ECTS-omfang, se nedenfor.

Kvantitativ og Kvalitativ Metode

15 ECTS

Driftsøkonomi

15 ECTS

Marketing

7,5 ECTS

Finansiering og Regnskab

15 ECTS

Ledelses- og Organisationsteori

7,5 ECTS

Mikroøkonomi

5 ECTS

Ekstra ECTS inden for ovennævnte fagområder

15 ECTS

I alt inden for Erhvervsøkonomi

80 ECTS

 

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

 

 


Prerequisite courses

In the first semester you follow the prerequisite courses that form the methodological and academic basis for the study programme.

Advanced Excel goes beyond basic Excel knowledge and introduces to programming in Excel/VBA as well as to simulation by use of @RISK.

Supply Chain Design and Management provides an introduction and a framework to the design of supply chain strategies and to manage operations in contemporary supply chains.

Simulation: Modelling and Analysis focuses on the discrete event simulation methodology and how this can be applied for solving logistical problems.

Optimization Methods presents basic knowledge about how to model and solve Mathematical Programming problems.

Project Management: Dynamic Scheduling and Control provides an understanding of all fundamental project management disciplines and phases, and also the knowledge and expertise necessary to carry out project management design, planning, execution and delivery on time and budget.


Specialisation courses

In the second semester you follow the specialisation courses of the programme.

Distribution and Transportation is focused on how to solve practical logistical problems within the fields of Transportation and Distribution Planning. The course covers a variety of vehicle routing problems and related solution methods.

Applied Modelling in Logistics intends to equip the students with the necessary skills to apply quantitative tools, such as simulation or optimization methods, to practical problem situations in the areas of logistics and supply chain management. This includes problem structuring and validation skills to formulate a suitable model in a problem situation, as well as literature review and writing and presentation skills.

Demand Management presents tools for forecasting and aims to provide the student with an understanding of the relationship between forecasts and planning within the company.

Production Planning and Inventory Control aims to provide the student with an understanding of the strategic impact of good inventory control and production planning and how it affects system-wide supply chain performance. The course involves mathematical models to determine optimal control parameters for inventory systems, both with respect to costs and with respect to service levels, as well as methods for production planning such as master production scheduling, material requirements planning and capacity planning.


In the third semester you can choose elective courses within your areas of interest. The courses can either be taken at Aarhus BSS during the semester, at the AU Summer University or at one of our more than 300 partner universities abroad. You can also participate in internship programmes either in Denmark or abroad.

The fourth semester is devoted to the final thesis. You may choose the topic of the thesis freely and in this way get a chance to concentrate on and specialise in a specific field of interest. The thesis may be written in collaboration with another student or it may be the result of your individual effort. When the thesis has been submitted, it is defended before the academic advisor as well as an external examiner.

Studieliv

Undervisning

Som studerende på en universitetsuddannelse skal du regne med at undervisningsformerne er noget anderledes, end hvad du kender fra gymnasiet eller handelsskolen. Som studerende er du i langt højere grad end tidligere ansvarlig for din egen indlæring og uddannelse.

Undervisningsåret er delt ind i to semestre. Der er rusintroduktion i uge 35. Første semester starter i uge 36 (ca. 1. september) til ca. midt december med eksamensperiode fra ca. midt december til 31. januar. Anden semester løber fra ca. 1. februar til midt i maj, hvor der eksamensperiode indtil 30. juni. 
Bemærk, at dette er udgangspunktet, og der kan forekomme variationer.

Vores undervisning og undervisningsformer gør vores studerende og vores dimittender attraktive for erhvervslivet.

Gruppearbejde

Ved at løse opgaver i grupper, som typisk består af tre til fire studerende, lærer du at arbejde sammen med dine medstuderende omkring en given opgave.

Læsegrupper har også en funktion uden for eksamensperioderne. Her har du mulighed for sammen med gruppen at diskutere faglige problemer og gennemgå materialet til næste undervisningsgang.

Læsegrupper får på den måde både en social og en faglig funktion.

Forelæsninger og holdtimer

Til forelæsninger i et auditorium kan der være plads til op mod 300 studerende. Den anden halvdel foregår som holdtimer eller øvelsestimer, ligesom du kender det fra gymnasiet eller handelsskolen. Her er der mulighed for at stille spørgsmål, gennemgå øvelser og diskutere stoffet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år. Bemærk at der for denne uddannelse er tale om et lavt respondenttal.

The most typical first job for a graduate with an MSc degree in Logistics is often in connection with specific analysis of logistical performance or implementation of new logistical solutions. This is typically done under the supervision of more experienced colleagues. One possible career path might be to start out as a logistical analyst, progress to a project manager position and eventually further progress to an executive position with the overall responsibility for business development.

The Logistics programme gave me a good basis for understanding the complexities of Supply Chain Management and Logistics across companies as well as methods and tools to analyse different parts of the value chain. The combination of a holistic and an analytical approach to problem solving has been very valuable to me.

"The ability to crunch numbers, to see the bigger picture and to work structured - these are the most important things I got from my studies".

"There seemed to be a fantastic atmosphere with a lot of interresting people. I instantly felt that this was the place for me. I had visited several universities in Denmark, but this was simply the first place I felt "at home". The reason I chose to study Logistics was the strong link between quantitative sciences and soft management ideas which is essential in modern supply chain thinking. I had no doubt that the importance of the science of logistics would only grow in importance in the future. I now work as a manager for the Forecasting Department in the Market & Operations Development area in the LEGO Group. I have the demand focus in the global Sales & Operations (S&OP) and develop model based forecasting projects for the organisation. I also lead a small team of analyst ans manage the development of the SAP SCM (APO DP) system."

Below are examples of jobs for which graduates from the MSc programme in Logistics possesses: 

 • eBusiness Analyst
 • Logistics Coordinator
 • Consultant in Strategy and Efficiency
 • Production Planner
 • Supply Chain Trainee
 • Business Economist
 • Project Manager
 • Purchasing Agent
 • Project Coordinator of SAP Implementations
 • Consultant in ERP Solutions
 • Project Manager in Logistics
 • Logistics Manager
 • SAP Consultant
 • SAP Controller
 • Demand Planner / Sales Analyst
 • IT / Business Application: IT Consultant
 • Supply Chain Manager
 • Executive Assistant
 • PhD Student in Logistics 

Kompetenceprofil

The research-based MSc study programme in Economics and Business Administration builds on the competencies and insights acquired in the BSc study programme in Economics and Business Administration.

The study programme provides the graduate with specialist knowledge within the disciplines of the study programme that give the graduate high academic qualifications to develop solutions to issues pertaining to business administration in companies and organisations in the public and private sectors.

The study programme also qualifies the graduate for further studies, including PhD studies.

Through the study programme, the graduate has acquired knowledge that enables the graduate to  

 • Understand and consider knowledge pertaining to the various disciplines as well as identify academic issues
 • Master the scientific methodologies and tools of the various disciplines as well as master general skills associated with employment within the areas studied
 • Assess and choose among the scientific methodologies and tools of the various disciplines as well as develop new analysis and solution models
 • Discuss professional and academic issues with both specialists and laymen
 • Manage work and development situations that are complex, unpredictable and require new solution models
 • Initiate and carry out, on an independent basis, monodisciplinary and interdisciplinary collaboration and take professional responsibility
 • Take responsibility, on an independent basis, for own professional development and specialisation