Latinamerikastudier

Kandidatuddannelsen i Latinamerikastudier er nedlagt og optager ikke nye studerende. Se i stedet kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier.

Introduktion

En levende verdensdel

Cubanske menneskerettigheder, jordskælv på Haiti eller chilensk militærdiktatur - på Latinamerikanske studier kan du udforske dit helt særlige interesseområde, som den perfekte overbygning på din bacheloruddannelse i Brasiliansk eller Spansk. Som kandidatstuderende opnår du en alsidig viden om det store kontinent. Du fordyber dig i politiske, kulturelle og globale samfundsforhold.

Din bachelor viser vejen

Din bacheloruddannelse fra Brasiliansk eller Spansk viser dig vejen til Latinamerikas sprog, kultur og historie. Om du brænder for fattige bønder i Bolivia eller voldelige valgkampagner i Guatemala, giver Latinamerikanske studier dig mulighed for fordybelse. Du kommer til at beskæftige dig med landenes industri, nationale identitet, økonomiske internationalisering og fattigdomsproblematikker. Du får viden om Latinamerikas placering i samarbejdet med EU og i FN.

Indflydelse på egen uddannelse

Din faglige viden kobler du med valgfag og projektorienterede forløb. Dermed får du indflydelse på dit studies opbygning og opnår en individuel profil, som i løbet af studiet vil kvalificere dig til din drømmestilling. Valgfagene giver dig mulighed for at få andre perspektiver på din uddannelse, mens du i et projektorienteret forløb kan få afprøvet dine faglige færdigheder i praksis. Du lærer at kunne samarbejde, overholde deadlines og arbejde effektivt. Det er vigtige kompetencer, der ruster dig til at kunne navigere i et globalt arbejdsmarked.

Sproglig og kulturel specialist

Kulturformidling generelt er oplagt for dig, enten som kommunikationsmedarbejder, projektkoordinator eller administrator. Du kvalificerer dig til at være formidler mellem forskellige målgrupper, fra Danmark til Latinamerika og vice versa. Du bliver specialist i erhvervssprog og interkulturel kommunikation og er selvskrevet til jobs på ambassader, i eksportvirksomheder eller i danske og latinamerikanske private eller offentlige organisationer. Du kan arbejde som oversætter eller tolk for blandt andet EU og internationale NGO’er. Du kan desuden undervise eller arbejde inden for rejse- og turistindustrien. Din kulturelle indsigt kombineret med evnen til at analysere systematisk gør dig parat til konceptudvikling, markedsføring og planlægning.

Adgangskrav

Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i latinamerikastudier:

 • Bacheloruddannelsen i brasilianske studier (Aarhus Universitet)
 • Bacheloruddannelsen i spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur (Aarhus Universitet)
 • Bacheloruddannelserne i spansk og spanskamerikanske studier (Københavns og Syddansk Universitet)
 • Bacheloruddannelsen i indianske sprog og kulturer (Københavns Universitet)
 • Bacheloruddannelsen i spansk, sprog og internationale studier (Aalborg Universitet)
 • Bacheloruddannelserne i international virksomhedskommunikation med spansk (Syddansk og Aalborg Universitet)
 • Bacheloruddannelserne i sprog og virksomhedskommunikation, sprog og kommunikation eller sprog og europæiske studier med spansk (Aarhus Universitet)
 • En bestået bacheloruddannelse med tilvalg (45 ECTS) i spansk eller brasilianske studier

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i latinamerikastudier er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse.

Udvælgelseskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser, prioriteres ansøgerne på baggrund af følgende kriterier:

1) Akademisk baggrund (vægter 75%)

Baseret på karaktergennemsnit på den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet.

2) Anden relevant erfaring (vægter 25%)

Baseret på CV og Relevansbeskrivelse. Se nedenfor for uddybelse af indhold i disse.

Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer hver ansøger på baggrund af den vedlagte dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger, relevansbeskrivelsen, CV og evt. uddybende dokumentation.

Sprogkrav

For optagelse på kandidatuddannelsen i Latinamerikastudier anbefales dansk på A-niveau eller tilsvarende. Ud over dette anbefales kundskaber i Spansk på A-niveau samt læsefærdighed på portugisisk, da der i undervisningen ud over tekster på dansk og engelsk vil blive anvendt materialer på disse sprog.

 

Dokumentation

Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade følgende:

 

1) En relevansbeskrivelse. Ansøgningen skal være på 1-2 sider og forklare:

- Din bacheloruddannelses faglige relevans i forhold til kandidatuddannelsen i latinamerikastudier.

- Hvilke kurser i din bacheloruddannelse, som indfrier de faglige adgangskrav til kandidatuddannelsen i latinamerikastudier.

- Dine evt. karriereplaner.

 

2) Et Curriculum Vitae (CV), som beskriver din relevante uddannelses-, erhvervs- og anden erfaring i kronologisk rækkefølge.

 

Du kan desuden vedlægge uddybende dokumentation for dit CV, eksempelvis anbefalinger, udtalelser, mv. Dette er dog ikke et krav.

 

3) Hvis din adgangsgivende bacheloruddannelse ikke er taget på Aarhus Universitet, skal du desuden uploade din studieordning eller et link til din studieordning.

 

 

Uddannelsens opbygning

Studieordning

Som studerende er det vigtigt at vide, hvad rammerne er for dit fag, dvs. hvad indeholder det, hvordan er det opbygget og hvilke krav bliver stillet til dig som studerende. Den information finder du i studieordningen, hvor du bl.a. kan læse om indhold og opbygning, eksamensformer og eksamenskrav.

 

I den følgende grafiske præsentation af faget kan du klikke på de forskellige fag, som linker videre til kursuskatalogets fagbeskrivelse.

 

 

Profil, udland og projekt

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du en profil på 30 ECTS point. Du kan profilere uddannelsen på tre måder – nemlig ved at vælge mellem:

Profilfag (30 ECTS)

Udlandsophold (30 ECTS) – kan også placeres på 1. og 2. semester

Projektorienteret forløb (30 ECTS) ?

Profilfag

Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser efter 2011-studieordningen. Du kan vælge mellem fem profiler:

Underviserprofilen

Kommunikationsprofilen

Kulturformidlerprofilen

Organisations og entreneurshipprofilen

Analyse -og konsulentprofil

Udland

Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i Norden eller Europa. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter i verden, og vi hjælper dig gerne med at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedr. udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!

Projektorienteret forløb

Ved at vælge et projektorienteret forløb sætter du din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen.

Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Speciale

Inden du bliver færdig som kandidat på Latinamerikastudier, skal du fordybe dig et semester i dit speciale.

Specialekabalen kan lægges på mange måder, og her kan du læse mere om selve processen på ARTS.

SLK tilbyder læsepladser under specialeskrivningen. Det kan være rart at have et bestemt sted at komme hver dag, så du får skabt en struktur på din hverdag.

Instituttet afholder et specialeseminar hvert år i januar og juni, hvor studieleder Ken Henriksen informerer om regler og formalia, og professor Henning Nølke giver gode råd til skriveprocessen, herunder planlægning, problemløsning og samarbejde. Efterfølgende afholdes der workshops for specialestuderende, som arrangeres af to Ph.d. studerende. Alle er velkomne til seminaret, uanset hvor du befinder dig i specialeprocessen. Du kan både få læst korrektur og få feedback på alt fra dispositioner og udkast til næsten færdigskrevne dele af specialet.

Sprogbiblioteket har en samling af specialer, som du kan låne og blive inspireret af. Tjek dem ud her under Brasiliansk og Spansk.

Der findes generelle oplysninger om speciale på au.dk. Under karriere kan du få idéer til erhvervsspecialer, mentorordninger og meget mere.

Studieliv

Latinamerikastudier har et intimt og nært miljø. Du får et tæt forhold til andre studerende og undervisere, og det giver en hyggelig atmosfære. I din fritid kan du deltage i sociale og kulturelle aktiviteter i en spansk og latinamerikansk atmosfære.


Latinamerikanske kandidater er enestående

På Latinamerikastudier foregår undervisningen på dansk, spansk og den brasilianske variant af portugisisk, ofte med undervisere, der har sprogene som modersmål. Undervisningen veksler mellem selvstudier og undervisning på universitetet. Selvstudierne og de få kandidatstuderende giver dig en unik chance for at målrette dit studie og blive en af de mest kompetente indenfor dit fag. Når der uddannes få kandidater, bliver de få Latinamerika-kyndige enestående. Hvert semester afholdes der gæsteforelæsninger med danske og udenlandske forelæsere, som er for alle studerende og giver dig mulighed for at få dybere kendskab til et emne.

Interesser, film og venner på tværs

Aarhus Universitet er et internationalt orienteret universitet. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at der hvert semester kommer mange gæstestuderende hertil fra hele verden - også fra Latinamerika. På International Student Centre kan du møde latinamerikanske studerende og dermed få lejlighed til at prøve dine sprog af og lære mere.


Spansk filmforum
viser hver måned i skoleåret en spansksproget film i Århus-biografen Øst for Paradis. På hjemmesiden kan alle interesserede blogge om filmene. Bloggen er et mødested for alle, der på den ene eller anden måde studerer eller beskæftiger sig med spansk, latin- og sydamerikansk sprog og kultur, og samtidig har en passion for film.


Esperanto
er sprogfagenes fredagsbar. Her møder du også studerende fra de andre sproguddannelser på instituttet.


Kalender

Afdeling for Brasiliansk afholder blandt andet konferencer og gæsteforelæsninger. På fagets hjemmeside kan du se kommende arrangementer.

Institut for Kommunikation og Kultur arrangerer blandt andet gæsteforelæsninger og seminarer med akademikere fra hele verden. Du kan se de kommende arrangementer i instituttets kalender.

Der foregår også en masse aktiviteter for de studerende på Arts og Aarhus Universitet i det hele taget. Det er alt fra foredrag, studiestarts- og jobmesser, seminarer, fester og idrætsdag. Læs mere i kalenderen.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år. Bemærk, at data stammer fra flere forskellige, men beslægtede uddannelser.

Jobprofil

Som kandidat i Latinamerikastudier kan du bl.a. beskæftige dig med:

 • Kulturformidling – blandt andet som kommunikationsmedarbejdere for offentlige og private organisationer med kontakt til Latinamerika.
 • Projektstyring og administration af samarbejde med kunder, samarbejdspartnere eller politikere. Fx gennem ansættelse på en ambassade eller i en eksportvirksomhed.
 • Oversættelse og tolkning for blandt andet EU og internationale NGO’er.
 • Undervisning og forskning (universiteter, aftenskoler, privatundervisning, mm).
 • Rejser og turisme. Konceptudvikling, markedsføring og planlægning.

Du har også mulighed for evt. at gøre karriere som forsker. Du kan søge om optagelse på universitetets ph.d.-program enten på den såkaldte Graduate School, hvor du søger efter første år på kandidatuddannelsen, eller efter at du har skrevet dit speciale.
Læs mere om Faculty of Arts' forskeruddannelser her.

Kompetenceprofil

 • Specialist i sprog både i tale og på skrift.
 • Indsigt i sociale, politiske, historiske og kulturelle forhold i Latinamerika.
 • Viden om Latinamerikas placering på verdenskortet, landenes internationale samarbejdsrelationer til fx EU og FN.
 • Forståelse for erhvervssprog og samarbejde med latinamerikanske virksomheder.
 • Gode formidlingsevner til forskellige målgrupper. Forståelse for interkulturel kommunikation.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.

Alumnenetværk

Når du er færdiguddannet, er der mulighed for at blive tilmeldt alumneforeningen på Institut for Kommunikation og Kultur. Læs mere om det her.

Der findes også en alumneforening for Aarhus Universitet, hvor du kan indgå i et netværk med alumner fra hele universitetet. Du kan tilmelde dig foreningen for hele universitetet her.