Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

KLASSISK ARKÆOLOGI

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Engelsk (Se sprogkrav)   | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

OBS: Det er ikke muligt at søge optagelse på denne kandidatuddannelse til 1. september 2019. Uddannelsen er lagt sammen med andre kandidatuddannelser indenfor Arkæologi til en fælles kandidatuddannelse i Arkæologi.

Forståelse for antikkens kulturer

Kandidatuddannelsen i Klassisk arkæologi giver dig et indgående kendskab til den antikke Middelhavsverdens kulturer fra forhistorisk tid til og med senantikken. Foruden det græske og italiske kerneområde arbejder du eksempelvis også med de græske kolonier i Middelhavsområdet og den Nære Orient samt de romerske provinser. Uddannelsen fokuserer på dyberegående analyser af de materielle levn og den skriftlige overlevering i kontekst. Studiet giver dig mulighed for at skærpe din individuelle uddannelsesprofil gennem valgfag samt praktik- og udlandsophold.

Karrieremuligheder

Med en kandidatuddannelse i Klassisk arkæologi får du en alsidig og international profil, hvor du kan arbejde ved såvel danske som udenlandske udgravninger, på museer, med kulturarv, kulturforvaltning, administration, kunst- og kulturformidling og konsulent- og projektarbejde. Du har også mulighed for at fortsætte som forsker i form af en ph.d.-uddannelse ved enten et dansk eller udenlandsk universitet eller i samarbejde med andre kulturinstitutioner.

Adgangskrav

Adgangskravet til optagelse på kandidatuddannelsen i Klassisk Arkæologi er en bestået bacheloruddannelse med Klassisk Arkæologi som centralt fag, dvs. mindst 120 ECTS.

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i Klassisk Arkæologi:

  • Bacheloruddannelsen i Klassisk Arkæologi (Aarhus Universitet, Københavns Universitet).

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Retskrav på optagelse

Studerende på bacheloruddannelsen i klassisk arkæologi ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i klassisk arkæologi under forudsætning af, at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse af bacheloruddannelsens afslutning. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i Klassisk Arkæologi er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse.

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Sprogkrav

Optagelse på kandidatuddannelsen i Klassisk Arkæologi kræver Engelsk på B-niveau.

Det anbefales desuden, at den studerende har læsefærdighed på tysk, italiensk og fransk.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.


I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Klassisk arkæologi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Profiler

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

  • Profilfag 
    Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag.   
  • Udlandsophold - kan også placeres på 1. og 2. semester
    Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verdenen, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!
  • Projektorienteret forløb
    Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

En typisk uge på Klassisk Arkæologi

Mandag:
Kl. 9-15 Forberedelse
Kl. 15-17 Holdundervisning i Regionale studier

Tirsdag:
Kl. 8-12 Forberedelse
Kl. 12-14 Visuel kultur i Antikken
Kl. 14-16 Holdundervisning i Teoridannelser i klassiske arkæologi

Onsdag:
Kl. 8-10 Holdundervisning i Regionale studier
Kl. 10-16 Studiegruppearbejde

Torsdag:
Kl. 10-12 Holdundervisning i Visuel Kultur i Antikken
Kl. 14-16 Holdundervisning i Teoridannelser i klassiske arkæologi

Fredag:
Kl. 9-12 Holdundervisning: Centrale antropologiske debatter
Kl. 13-15 Forberedelse

Hverdagen på Klassisk Arkæologi

Kandidatuddannelsen i Klassisk Arkæologi er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe.   

Klassisk arkæologi har en nær tilknytning til Antikmuseet på Aarhus Universitet. Museets genstande benyttes i undervisningssammenhænge, og giver dig mulighed for at få originalgenstande i hænderne. Udover studierne har du masser af muligheder for at deltage i faglige eller sociale aktiviteter. I Fagudvalget mødes studerende fra forskellige fag på Klassiske Studier og diskuterer emner, der vedrører fagene og deres fremtidige udvikling. Klassisk Arkæologisk Forening (KAF), har medlemmer over hele landet og udgiver bladet KAF-meddelelser fire gange om året. Tidsskriftet Agora er et tværfagligt tidsskrift for den klassisk arkæologiske og filologiske forskning. Du kommer helt sikkert også til at bruge tid i Symposion, som er Klassiske studiers fælles fest og fredagsbarsforening.

Mød en kandidatstuderende 

Eva Mortensen, kandidatstuderende på Klassisk arkæologi

En typisk studiedag

En normal dag starter for mig på biblioteket med en dejlig kop pulverkaffe nænsomt tilberedt i det lille tekøkken. Så er der måske lige tid til at læse lidt, inden der er undervisning i to timer – nogle gange i Antikmuseet. Herefter fortsætter resten af dagen med at læse, tage noter, skrive opgave eller forberede oplæg afbrudt af en kop kaffe eller tre samt lidt arkæologisladder på gangen foran biblioteket. Dagen slutter eventuelt med en tur i fredagsbaren, eller også er der måske et KAF-arrangement.

Du har selv indflydelse på din uddannelse

Vi har rigtig gode muligheder for selv at præge undervisningen efter vores interesser, og til holdundervisningen er der altid gode diskussioner og mulighed for at præge tingene. Der er også rigtig gode muligheder for at styre sin uddannelse i en bestemt retning i forbindelse med praktik, valgfag og valg af eksamensemner, så jeg vil råde kommende studerende til at tænke godt over, hvad de gerne vil bruge arkæologien til, og så vælge derefter.

Spændende praktikmuligheder

Til praktikken er museer og udgravninger oplagte valg, men der er også mange andre muligheder – for eksempel har nogle knogle-interesserede fra min årgang været i praktik på retsmedicinsk afdeling på Skejby Sygehus. Jeg selv har været i praktik ved de dansk-græske udgravninger i Piræus og på et lille arkæologisk projekt på Delos. Her arbejdede jeg primært med elektroniske opmålingssystemer til 3D-registrering af de arkæologiske levn og fik dermed nogle færdigheder, som uddannelsen ellers ikke byder på – og de skal helt sikkert nok blive brugt igen.

Job og ph.d. under studierne

Jeg arbejder som frivillig redaktør på e-tidsskriftet Agora, hvor jeg virkelig får udvidet min faglige horisont. Jeg er også begyndt på et 4X4 ph.d.-stipendium, som foregår sideløbende med den sidste del af min kandidatuddannelse, og jeg ser meget frem til at arbejde koncentreret med mit ph.d.-projekt i de næste år. Herefter vil jeg meget gerne fortsætte inden for arkæologien, og jeg har en lille drøm om at drage rundt til forskellige udgravninger som freelance-opmåler.

#Yourniversity

- Følg studielivet på Aarhus Universitet

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Karrierevejledning

studerende.au.dk/karriere kan du læse mere om karrierevejledningstilbud, arrangementer og workshops. 

Kandidat i job

Grith Thagaard Loft, specialkonsulent i Ledelsessekretariatet ved Aarhus Universitet

Mit arbejde består primært af at levere ledelsesstøtte til Aarhus Universitets øverste ledelse inden for uddannelsesmæssige spørgsmål af politisk og strategisk karakter. Jeg skriver og klargør beslutningsoplæg til universitetsledelsen, som jeg forinden har udarbejdet i samarbejde med et medlem af universitetsledelsen. Jeg taler en del i telefon og besvarer mails, da jeg løbende får input, rådgivning og researchresultater på andre ting, der også skal løses. Jeg går til møder i arbejdsgrupper og deltager i møder med andre ansatte på Aarhus Universitet omkring mange forskellige emner, der kræver særlig strategisk bevågenhed.

Bruger uddannelsen på et overordnet niveau

Jeg arbejder jo ikke ligefrem som klassisk arkæolog, men jeg bruger mange af elementerne fra min kandidatuddannelse. Klassisk arkæologi handler jo meget om mennesker og processer, og det gør mit nuværende job også. Jeg bruger ofte mine generelle akademiske kompetencer og evner til at arbejde med komplekse sammenhænge. Under uddannelsen arbejdede jeg som studievejleder og var engageret i studenterpolitik, og det har helt sikkert også været med til at uddanne mig til det job, jeg har i dag. Jeg har også fået meget med mig i forhold til at arbejde med monumenter og genstande - man bliver meget faktuel og konkret via Klassisk arkæologi, og de evner bruger jeg meget i mit job.