Du er her: AU » Uddannelse » Kandidat » Klassisk arkæologi

Kandidatuddannelsen i Klassisk arkæologi

Introduktion

Specialiserede arkæologer

Klassisk Arkæologi henvender sig til dig, der interesserer sig for den antikke Middelhavsverdens kulturer. På studiet kan du fordybe dig i det faglige område, du ønsker at specialisere dig i, og vi arbejder desuden med formidling, ligesom studiet giver dig mulighed for at skærpe din individuelle uddannelsesprofil gennem valgfag og praktikophold.

Antikmuseet

Klassisk Arkæologi har en nær tilknytning til Antikmuseet på Aarhus Universitet. Museets genstande benyttes bl.a. i undervisningssammenhænge og giver dig mulighed for at få originalgenstande i hænderne.

En kandidatuddannelse i Klassisk Arkæologi vægter to årsværk (120 ECTS).

Adgangskrav

Adgangskravet til optagelse på kandidatuddannelsen i Klassisk Arkæologi er en bestået bacheloruddannelse med Klassisk Arkæologi som centralt fag, dvs. mindst 120 ECTS.

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i Klassisk Arkæologi:

 • Bacheloruddannelsen i Klassisk Arkæologi (Aarhus Universitet, Københavns Universitet).

Studienævnet vil på baggrund af en konkret, individuel vurdering afgøre, om ansøgere med andet adgangsgrundlag end ovennævnte har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med de adgangsgivende bacheloruddannelser.

Retskrav på optagelse

Studerende på bacheloruddannelsen i klassisk arkæologi ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i klassisk arkæologi under forudsætning af, at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse af bacheloruddannelsens afslutning. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i Klassisk Arkæologi er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse.

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Sprogkrav

Optagelse på kandidatuddannelsen i Klassisk Arkæologi kræver Engelsk på B-niveau.

Det anbefales desuden, at den studerende har læsefærdighed på tysk, italiensk og fransk.

Uddannelsens opbygning

I den følgende grafiske præsentation af faget kan du klikke på de forskellige fag, som linker videre til kursuskatalogets fagbeskrivelse.

Profil, udland og projekt

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du en profil på 30 ECTS point. Du kan profilere uddannelsen på tre måder – nemlig ved at vælge mellem:

Profilfag (30 ECTS)

Udlandsophold (30 ECTS) – kan også placeres på 1. og 2. semester

Projektorienteret forløb (30 ECTS) 


Profilfag

Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser efter 2011-studieordningen. Du kan vælge mellem fem profiler:

Underviserprofilen

Kommunikationsprofilen

Kulturformidlerprofilen

Organisations og entreneurshipprofilen

Analyse -og konsulentprofil

Udland

Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i Norden eller Europa. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter i verden, og vi hjælper dig gerne med at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedr. udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!

Projektorienteret forløb

Ved at vælge et projektorienteret forløb sætter du din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen.

Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieordning

Som studerende er det vigtigt at vide, hvad rammerne er for dit fag, dvs. hvad indeholder det, hvordan er det opbygget og hvilke krav bliver stillet til dig som studerende. Den information finder du i studieordningen, hvor du bl.a. kan læse om indhold og opbygning, eksamensformer og eksamenskrav.

Studieliv

Som kandidatstuderende på Klassisk Arkæologi har du masser af muligheder for at deltage i faglige eller sociale aktiviteter:

 • I Fagudvalget mødes studerende fra forskellige fag på Klassiske Studier og diskuterer emner, der vedrører fagene og deres fremtidige udvikling.
 • Klassisk Arkæologisk Forening, KAF, har medlemmer over hele landet. Foreningen udgiver bladet KAF-meddelelser fire gange om året.
 • Tidsskriftet Agora er et tværfagligt tidsskrift for den klassisk arkæologiske og filologiske forskning.
 • Det rullende universitet, hvor universitetsstuderende underviser i gymnasiet, giver dig mulighed for at få afprøvet dine færdigheder inden for undervisning.
 • Symposion: Klassiske studiers fælles fest og fredagsbarsforening. Her mødes de studerende fra de to fag til hygge og socialt samvær i afslappede rammer

Desuden foregår der en masse arrangementer for de studerende på Arts og Aarhus Universitet i det hele taget – såsom foredrag, studiestarts- og jobmesser, seminarer, fester og idrætsdag.

Interview med kandidatstuderende

Eva er glad for det aktive fagmiljø

På Klassisk Arkæologi sker der mange ting – både på det faglige og det sociale område. Det er en af grundene til, at Eva Mortensen valgte at læse sin kandidatuddannelse på Klassisk Arkæologi.

”Jeg har taget min bachelor i Klassisk Arkæologi ved Aarhus Universitet, og det har jeg været glad for. Blandt andet fordi der altid sker rigtig meget på afdelingen: gæsteforelæsninger, studieture m.m. De fleste kender hinanden på tværs af årgangene, hvilket er med til at gøre det til et rigtig godt studiemiljø. Der er desuden mange muligheder for de studerende, hvis de vil engagere sig i det ene eller det andet – for eksempel fagudvalg, KAF, Agora e-tidsskrift og filmklub.”

”En typisk studiedag starter på biblioteket med en dejlig kop pulverkaffe tilberedt i det lille tekøkken. Så er der måske lige tid til at læse lidt, inden der er undervisning i to timer – nogle gange i Antikmuseet. Herefter fortsætter resten af dagen med at læse, tage noter, skrive opgave eller forberede oplæg afbrudt af en kop kaffe eller tre samt lidt arkæologisladder på gangen foran biblioteket. Dagen slutter eventuelt med en tur i fredagsbaren, filmklubben, eller også er der måske et KAF-arrangement”.

Som studerende har du selv indflydelse på din uddannelse

På Klassisk Arkæologi er der ikke altid mange på en årgang, men det betragter Eva, som en meget positiv ting ved studiet. Det giver de studerende mulighed for selv at præge undervisningen i forhold til egne interesser.

”Jeg synes godt om holdundervisning, og med de forholdsvis små kandidatårgange på Klassisk Arkæologi er der altid plads til dialog og en god diskussion. Der er mulighed for at styre sin uddannelse i en bestemt retning, alt efter interesse (for eksempel i forbindelse med praktik, valgfag og valg af eksamensemner), samtidig med at man ikke mister den brede faglighed.”

”Derudover er museer og udgravninger oplagte valg til praktik, men der er også mange andre muligheder – nogle knogle-interesserede fra min årgang har for eksempel været i praktik på retsmedicinsk afdeling på Skejby Sygehus. Jeg selv har været i praktik ved de dansk-græske udgravninger i Piræus og på et lille arkæologisk projekt på Delos. Her arbejdede jeg primært med elektroniske opmålingssystemer til 3D-registrering af de arkæologiske levn og fik dermed nogle færdigheder, som uddannelsen ellers ikke byder på – og de skal helt sikkert nok blive brugt igen.”

Flere måder at samle erfaring på

Udover at være frivillig redaktør på e-tidsskriftet Agora, hvilket ifølge Eva er med til at udvide hendes faglige horisont, har hun fundet en måde at kombinere studiet og relevant joberfaring.

”Jeg har påbegyndt et 4+4 ph.d.-stipendium, som foregår sideløbende med den sidste del af min kandidatuddannelse. Først og fremmest ser jeg frem til at arbejde koncentreret med mit ph.d.-projekt i de næste år. Herefter vil jeg meget gerne kunne fortsætte inden for arkæologien, og jeg har en lille drøm om at drage rundt til forskellige udgravninger som freelance-opmåler.”

Følg studielivet på yourniversity.au.dk

Karriere

Jobprofil

De mest almindelige karriereveje for kandidater i Klassisk Arkæologi er:

 • Klassisk arkæolog. Ikke overraskende får mange klassiske arkæologer job som netop klassisk arkæolog ved udgravninger og museer herhjemme eller i Middelhavsområdet. Der er imidlertid relativt få stillinger inden for området, og flere klassiske arkæologer går derfor andre veje:
 • Kunst og kulturformidling. Dine kunsthistoriske og æstetiske kvalifikationer kan bruges i forbindelse med formidling af kunst og kultur — fx på kunstmuseer, gallerier og kulturforvaltninger.
 • Administration og analyse. At kunne undersøge, systematisere og formidle er generelle kompetencer, som flere klassiske arkæologer bruger i stillinger som fuldmægtig, projektleder eller konsulent.
 • Undervisning og forskning. Med en uddannelse i Klassisk Arkæologi kan du også gå forskervejen og finde ansættelse ved universiteter. Læs mere om Det Humanistiske Fakultets forskeruddannelser.

Kompetenceprofil

Med en kandidatuddannelse i Klassisk Arkæologi opnår du kompetencer, som kan bruges inden for mange forskellige områder:

 • Analyse og struktur. En vigtig del af arkæologens arbejde består i at dokumentere komplekst materiale vha. mundtlig og skriftlig formidling, foto, opmåling og IT-behandling. Derfor er arkæologer gode til at systematisere og strukturere – også i andre sammenhænge.
 • Formidling og æstetisk sans. En arkæolog arbejder med at analysere materielle og visuelle udtryksformer. Din viden om æstetik, rum, arkitektur og formidling kan også bruges i andre sammenhænge.
 • Projektledelse og samarbejde. En udgravning er et koncentreret projektforløb, hvor man er afhængig af at kunne samarbejde både fagligt og menneskeligt med andre. Du er derfor kvalificeret til at lede og deltage i faglige projekter.
 • Historisk og kulturel forståelse. Du har et godt overblik over levevilkår, kultur og samfundsforhold i det antikke Grækenland og Rom. Det betyder, at du kan sætte dig ind i andre kulturer og historiske perioder og formidle dem til andre.
 • Fagligt arkæologisk arbejde. Du kender til basale udgravnings- og dokumentationsteknikker, og du er god til at udføre det arkæologiske detektivarbejde.

Interview med kandidat

Mennesker og processer er i centrum i Grith Thagaard Loft arbejde som specialkonsulent ved Aarhus Universitet, Ledelsessekretariatet, lige som det var det på hendes kandidatuddannelse i klassisk arkæologi.

- Mit arbejde består primært af at levere ledelsesstøtte til Aarhus Universitets øverste ledelse (rektorat og dekaner) – særligt i uddannelsesmæssige spørgsmål af politisk og/eller strategisk karakter. Mine dage er ikke ens, men en sædvanlig dag kunne være, at jeg om formiddagen skriver og klargør et eller to beslutningsoplæg til universitetsledelsen, som jeg forinden har clearet eller udarbejdet i samarbejde med et medlem af universitetsledelsen. I løbet af formiddagen vil jeg også typisk tale en del i telefon og besvare mails, da jeg løbende får input, rådgiver, researcher etc. på andre ting, der også skal løses og som tit er opstået ad hoc og uden varsel. Frokosten spiser jeg sammen med mine kollegaer, hvor vi tit får et godt grin mens vi vender verdenssituationen. Om eftermiddagen kunne jeg være til et par møder i arbejdsgrupper, jeg deltager i, eller møder med andre på Aarhus Universitet som led i et eller andet projekt Ledelsessekretariatet er inde i eller en sag, der kræver særlig strategisk bevågenhed.

Mennesker og processer

Grith Thagaard Loft afsluttede sin uddannelse med tage i praktik på Trapholt Kunstmuseum ved Kolding. Mens hun var der, og mens hun skrev speciale, søgte hun forskellige jobs inden for studieadministration, da hun havde fået smag for det uddannelsespolitiske, mens hun var studievejleder og havde forskellige poster som studievejleder, i studienævn og Fakultetsråd.

- Jeg fik dog mit første job gennem mit netværk, da jeg blev ringet op og tilbudt et job, men de ville nok ikke have ringet til mig, hvis jeg ikke havde sendt signaler ud om, at jeg var jobsøgende og gerne ville arbejde med uddannelsespolitik og studieadministration.

Det er på et overordnet niveau, at Grith Thagaard Loft bruger sin uddannelse i sit nuværende job. Hun arbejder jo ikke som klassisk arkæolog, men hun synes alligevel, at hendes uddannelse er relevant for jobbet.

- Klassisk arkæologi handler jo meget om mennesker og processer og det gør mit nuværende job også i særdeleshed. Og så er det klart, at jeg anvender mine generelle akademiske kompetencer; især det at kunne arbejde med komplekse sammenhænge. Men klassisk arkæologi gjorde det ikke alene. Mit studievejlederjob og studenterpolitiske arbejde gav mig også de nødvendige kompetencer og netværk til at få mit første job.

Duften af et bibliotek

Grith Thagaard Loft tror ikke, at hun kunne have undværet studiejobs, studenterpolitisk arbejde eller udgravninger og ekskursioner ved siden af studierne. Men et højt fagligt niveau gennem tæt kontakt til den aktuelle forskning og nært sammenhold gjorde studiet unikt.

- Jeg elskede at sidde på biblioteket sammen med mine medstuderende og læse. Bare duften af biblioteket gjorde mig glad. Der var et tæt og godt studiemiljø mellem studerende og undervisere, som gav en intim stemning jeg godt kunne lide. Og så gav det mulighed for at følge de konkrete forskningsprojekter relativt tæt, hvilket løftede det faglige niveau og gjorde det endnu mere spændende at læse.


I stand til at se

Det er nogle særlige kompetencer Grith Thagaard Loft har fået med sig fra klassisk arkæologi. Selv om hun ikke eksplicit arbejder med sit fag, trækker hun alligevel på, hvad hun har lært.

- Kombinationen af det tekst og billede er noget helt specielt. Det der med at kunne forholde sig til monumenter og genstande er fantastisk spændende og faktisk også noget særligt. Det gør også en i stand til at se, hvilket faktisk ikke er en helt almindelig kompetence. Man bliver også meget faktuel og konkret, hvilket jeg også bruger i mit job.

Karrierevejledning

For vejledning om beskæftigelsesmuligheder og profilering inden for din uddannelse kan du kontakte studievejledningen.

Du kan også læse mere om en række karrierevejledningstilbud, blandt andet arrangementer og workshops, hos AU Career.

Alumnenetværk

Når du er færdiguddannet, er der mulighed for at blive tilmeldt alumneforeningen for Aarhus Universitet.

Læs mere om alumneforeningen eller det nyoprettede alumnenetværk Gerda.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 08.05.2015