ASIENSTUDIER (KINASTUDIER)

Introduktion

OBS: Det er ikke muligt at søge optagelse på denne kandidatuddannelse til 1. september 2018. Uddannelsen er lagt sammen med andre kandidatuddannelser til KA i Globale Områdestudier. Nærmere information om KA i Globale Områdestudier kommer på kandidat.au.dk i uge 46.

Ekspert i det 21. århundredes nye stormagt

Kandidatuddannelsen i Asienstudier (Kinastudier) handler om videnskabeligt arbejde med Kina i en asiatisk kontekst. Du udbygger dine sproglige kompetencer ved blandt andet at arbejde metodisk med kinesiske kilder, og du lærer at formidle din faglige viden til andre. På flere af kurserne arbejder du sammen med studerende, der specialiserer sig i andre dele af Asien. Du kan målrette kandidatuddannelsen gennem valgfag og praktikophold.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet fra Asienstudier (Kinastudier) kan du arbejde som underviser i blandt andet gymnasieskolen. Du kan også arbejde inden for områder som kulturformidling og journalistik, som projektleder eller som konsulent inden for marketing, salg, eksport og turisme. Du kan arbejde i både danske og kinesiske virksomheder, som har fokus på de udfordringer, kontakten og samhandlen mellem Danmark og Kina/Asien skaber. Dine generelle akademiske kompetencer og dit kendskab til kulturforskellene mellem Kina og Vesten, til det kinesiske samfund, sprog, kultur og samfundsforhold kvalificerer dig til jobs inden for mange forskellige brancher.

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i kinastudier:

A-linjen:

  • Bacheloruddannelsen i kinastudier/kinesisk (AU og KU)
  • Bacheloruddannelsen negot. i kinesisk (SDU)

B-linjen:

  • Bacheloruddannelsen i kinastudier/kinesisk (AU og KU) med et gymnasierettet tilvalg (45 ECTS), hvor kandidattilvalget i forlængelse af bachelortilvalget vægter 45 ECTS eller 75 ECTS*.

* Studerende, som optages på et kandidattilvalg på et andet fakultet, hvor uddannelseskombinationen er godkendt med 30 ECTS rammeudvidelse, sådan at kandidattilvalget vægter 75 ECTS, optages på B-linjen med rammeudvidelse. Kandidatuddannelsen vil således samlet vægte 150 ECTS point.

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Retskrav på optagelse

Studerende på bacheloruddannelsen i kinastudier ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i kinastudier, under forudsætning af at der søges om optagelse på henblik på start på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse bacheloruddannelsens afslutning. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i kinastudier er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse.

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Sprogkrav

Foruden ovenstående kræver optagelse på kandidatuddannelsen i kinastudier dansk på gymnasialt A-niveau eller tilsvarende.

Dokumentation

Læs hvilke generelle krav til dokumentation der stilles til din ansøgning.

Bemærk, at det IKKE er nødvendigt at uploade kursusbeskrivelser hverken for ansøgere med dansk eller udenlandsk adgangsgrundlag.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Asienstudier (Kinastudier) kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Linjer og profiler

Linjer

Asienstudier (Kinastudier) er delt op i to linjer, der begge kræver, at du har en bachelorgrad i Kinastudier. På A-linjen kan du vælge mellem en sproglig specialisering (A1) eller en specialisering i Internationale Studier (A2). På B-linjen, som henvender sig til dig med tilvalg i et andet fag inden for gymnasiets fagrække, kombinerer du Kinastudier med dit tilvalg.

Profiler

Du vælger profil på 3. semester

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

  • Projektorienteret forløb
    Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

En typisk uge på Asienstudier (Kinastudier)

Mandag:

Kl. 9-15 Forberedelse

Tirsdag:
Kl. 9-12 Forberedelse

Kl. 13-16 Læsegruppearbejde

Onsdag:

Kl. 8-12 Forberedelse
Kl. 12-14 Holdundervisning: Oversættelse fra kinesisk 2

Torsdag:
Kl. 8-10 Forelæsning: Comtemporary perspectives on Asia

Kl. 12-14 Forelæsning: Emneområde Kina

Fredag:

Kl. 10-12 Læsegruppearbejde

Kl. 13-16 Forberedelse

Dagligdagen på Asienstudier (Kinastudier)

På Asienstudier (Kinastudier) bliver du en del af et levende studiemiljø, og du har gode muligheder for at deltage i både faglige og sociale aktiviteter. Du kan blandt andet deltage i Fagudvalget, som er de studerendes politiske organ, hvor der diskuteres alt fra studieordninger til julefrokoster og udflugter. Fagudvalget består af studerende fra både Kinastudier og Japanstudier, og det er et godt sted at møde andre studerende. Fagudvalget står også for at arrangere fester, fredagsbarer og forevisning af asiatiske film for de studerende.

Praktik og studiejob

Mange af de praktikpladser, der er relevante for en kandidatstuderende på Asienstudier (Kinastudier) befinder sig rundt omkring i Kina, så man bør være forberedt på at forlade Danmark i praktikperioden.

#Yourniversity

- Følg studielivet på Aarhus Universitet

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Kandidat i job

Annette Dahl, kulturtræner

Jeg arbejder som kulturtræner, hvor jeg primært træner ingeniører fra danske virksomheder i at forstå den kinesiske kultur og forbedre deres kommunikation og samarbejde med kinesiske kollegaer, kunder og leverandører. Jeg arbejder også med udstationerede familier som skal bo og arbejde i Kina. Så når virksomheder skal blive klogere på den kinesiske kultur, så de kan forbedre deres forretninger i Kina, så henvender de sig til mig.

Uddannelsen nødvendig for jobbet

På Asienstudier (Kinastudier) fik jeg en ret enestående indsigt i den kinesiske kultur og det kinesiske sprog. Både i min hverdag på universitetet, og når jeg i forbindelse med studierne var i Kina. Jeg bruger min sproglige, kulturelle og teoretiske viden i mit job hver dag, og jeg bruger de rent humanistiske ting, jeg har med mig fra uddannelsen i forhold til kommunikationsopgaver, informationsopgaver, informationssøgning og validering.

Speciale om kinesiske karrierekvinder

På Asienstudier (Kinastudier) kunne jeg rigtig godt lide muligheden for fordybelse, og muligheden for at specialisere mig inden for det, jeg interesserede mig for. Jeg syntes bedst om de sinologiske projekter, hvor vi selv kunne vælge et emne at fordybe os i. Projekterne kunne tilrettelægges, så indholdet forberedte os til specialet, og det gjorde, for mit vedkommende, at jeg kunne specialisere mig indenfor et ret snævert emne. Jeg skrev speciale om kinesiske karrierekvinder, der arbejder i internationale virksomheder og undersøgte, hvordan de blev præsenteret i et kinesisk modemagasin, og hvordan det matchede med deres livsstil, værdier og karriereforløb.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.