Kemi og bioteknologi

CIVILINGENIØR
KEMI OG BIOTEKNOLOGI

Udvikling og optimering fra laboratorie til produktion

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Kemi og bioteknologi bygger videre på din diplomingeniøruddannelse, så du efter to års studier kan kalde dig civilingeniør. Uddannelsen foregår på engelsk og handler om, hvordan man udvikler og optimerer processer i kemi- og biotekindustrien under hensyntagen til miljøet.

Som civilingeniør i Kemi og bioteknologi udvikler du de processer, som i fremtiden vil sikre, at kemisk, bioteknologisk og miljømæssig viden bliver anvendt på en bæredygtig måde til gavn for samfundet som helhed. I løbet af uddannelsen skal du vælge linje inden for enten kemiteknologi eller bioteknologi.

Undervisningen på uddannelsens første år er primært i form af forelæsninger og teoretiske øvelser. På andet år er det primært projektarbejde, der er i højsædet, hvor de studerende arbejder tæt sammen med firmaer. Uddannelsen afsluttes med et selvstændigt speciale.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Kemi og bioteknologi kan du eksempelvis arbejde hos produktionsvirksomheder i fødevare- og medicinalbranchen. Du kan arbejde hos forskningsinstitutioner, der arbejder med miljø, kemi og molekylærbiologi samt hos kemiske virksomheder, der kan drage nytte af dine store viden om udvikling og optimering. Du kan også fortsætte dit studie i form af en ph.d.-uddannelse.

En forskningsbaseret uddannelse

Civilingeniøruddannelserne på Aarhus Universitet er forskningsbaserede med en stærk faglig og relevant erhvervsprofil. Uddannelserne udvikles løbende med udgangspunkt i virksomhedernes efterspørgsel og med henblik på at skabe en klar faglig progression for de studerende.

 

 

Adgangskrav

Følgende uddannelser er adgangsgivende til civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi under forudsætning af, at der kan dokumenteres matematikkompetencer inden for numerisk/diskret matematik svarende til 10 ECTS. Det er kompetencer, som i niveau, omfang og indhold p.t. svarer til kurserne Anvendt matematik 1 (5 ECTS) og Anvendt matematik 2 (5 ECTS):

  • Specialiseringen bioteknologi henvender sig til diplomingeniører og bachelorer inden for bioteknologi, bioteknologi, biokemi og molekylærbiologi. Andre bacheloruddannelser med et indhold af mindst 90 ECTS indenfor ovenstående fagområder vil kunne optages på studiet.
  • Specialiseringen kemi henvender sig til diplomingeniører og bachelorer inden for bioteknologi, biokemi og kemi. Andre bacheloruddannelser med et indhold af mindst 90 ECTS indenfor ovenstående fagområder vil kunne optages på studiet.
  • Specialiseringen miljøteknologi henvender sig til diplomingeniører samt ingeniør og naturvidenskabelige bachelorer inden for bioteknologi, kemi, kemi og teknologi samt miljøteknologi. Andre bacheloruddannelser med et indhold af mindst 90 ECTS indenfor ovenstående fagområder vil kunne optages på studiet.
  • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser, kan give adgang til civilingeniøruddannelsen.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse

Uddannelsens opbygning

Undervisningen

Undervisningen på Kemi og Bioteknologi er tilrettelagt med 2 semestre per studieår, hvor du har intensive kurser, projektarbejde, laboratorieøvelser, holdundervisning og ekskursioner.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Specialiseringsmuligheder

I løbet af uddannelsen får du mulighed for at specialisere dig inden for kemi eller bioteknologi. Vælger du kemi, kommer du eksempelvis til at arbejde med polymerkemi og membranteknologi. Vælger du Bioteknologi, kommer du blandt andet til at arbejde med udvikling af enzymer og proteiner.

I studiediagrammet nedenfor kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Studieliv

Dagligdagen på Kemi og Bioteknologi

Din dagligdag som studerende på Kemi og Bioteknologi er præget af hårdt arbejde med forelæsninger og opgaveløsninger samt masser af socialt samvær med dine medstuderende. I vil sammen afholde sociale arrangementer og fester, og I kommer til at arbejde tæt sammen i projektgrupper, hvor I vil skabe tætte forhold både fagligt og social.

De studerendes råd - RIA

Rådet for Ingeniørstuderende i Aarhus (RIA) er de studerendes talerør og samlingspunkt for et bedre studiemiljø. RIA varetager de studiepolitiske og sociale interesser for alle studerende på Aarhus Universitet og er omdrejningspunkt for sociale arrangementer og aktiviteter for de studerende.

Læs mere om De studerendes Råd - RIA

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv. 

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Job og karriere

Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi er tæt forbundet med det aktive forsknings- og udviklingsmiljø i industrien omkring Aarhus. De studerende lærer at anvende de nyeste forskningsresultater inden for bioteknologi og kemi i en virksomhedssammenhæng.

De studerende bliver desuden opfordret til at udføre en del af deres studium i udlandet, dels som udvekslings studerende ved et fremmed universitet og dels under speciale-arbejdet. Tidligere har studerende været på udveksling i fx Canada, USA, Australien, Kina, Finland og England.

Læs mere om karriere og jobmuligheder