JURA

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Dansk (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Jura bygger videre på dine juridiske færdigheder fra bacheloruddannelsen. Du lærer at sætte juridiske problemstillinger ind i en samfundsmæssig sammenhæng, og at anvende det juridiske regelsæt i praksis. En stor del af kandidatuddannelsen består af valgfrie kurser, og du har gode muligheder for at sammensætte din uddannelse efter dine interesser og karriereønsker. Som færdiguddannet kan du formidle og formulere specialiserede juridiske problemstillinger skriftligt og mundtligt, du kan argumentere på højt niveau og træffe valg blandt forskellige juridiske løsninger.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet kan du afdække, analysere og løse både teoretiske og praktiske juridiske problemstillinger. Du kan anvende juridisk metode på et specialiseret niveau inden for komplekse dele af retssystemet. Det kan give dig karrieremuligheder inden for retssystemet, herunder domstole, advokatvirksomheder, politi og anklagemyndighed, og inden for offentlig og privat administration samt i internationale organisationer. Du kan også arbejde i ministerier, regioner, kommuner, banker, forsikringsselskaber og virksomheder. Efter tre års ansættelse som advokatfuldmægtig og en bestået advokateksamen kan du få advokatbestalling. Du har også mulighed for at tage en ph.d., som blandt andet kan give dig adgang til en forskningskarriere.

 

 

Adgangskrav

Adgangskrav til kandidatuddannelsen i jura er en dansk eller ligestillet juridisk bacheloruddannelse bestået med karakteren 6 uden oprunding eller karakteren 02 efter 7-trins-skalaen.

Adgangskrav til det erhvervsjuridiske elitemodul er, at ansøgeren er optaget på den juridiske kandidatuddannelse og er blandt de 25 % af de studerende, der har opnået det højeste gennemsnit på den juridiske bacheloruddannelse.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Jura kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

De obligatoriske elementer består af fagene Civilproces og Skatteret samt kandidatspecialet.

De to obligatoriske fag Civilproces og Skatteret kan tages på 1., 2. eller 3. semester. Kandidatspecialet skrives på 4. semester.

 

 

Studieliv

En typisk uge på Jura

Mandag
Kl. 9-11: Forberedelse
Kl. 11-13: Holdundervisning i Civilproces
Kl. 14-16: Holdundervisning i Skatteret

Tirsdag
Kl. 8-10: Forelæsning i Valgfag
Kl. 10-12: Forelæsning i Skatteret
Kl. 12-17: Forberedelse

Onsdag
Kl. 9-12: Møde med læsegruppe
Kl. 12-14: Forelæsning i Civilproces
Kl. 14-17: Forberedelse

Torsdag
Kl. 8-11: Forberedelse
Kl. 11-13: Holdundervisning i Valgfag
Kl. 13-17: Møde med læsegruppe

Fredag
Kl. 8-13: Forberedelse af næste uges emner
Kl. 13-15: Forelæsning i Skatteret

Praktikophold undervejs i studiet

I løbet af kandidatuddannelsen kan du tage et praktikophold på op til et semesters varighed i eksempelvis et advokatfirma, et privat firma, hos en offentlig myndighed, på en dansk ambassade i udlandet eller hos EU-kommissionen. I praktikken kan du afprøve din teoretiske viden i praksis, så du opnår en dybere forståelse af dit fag og af særlige fagområder inden for juraen.

Studieophold i udlandet

Juridisk Institut har udvekslingsaftaler med over 50 universiteter i Norden og Europa, Australien, Kina, Japan og Singapore. Instituttet har også aftaler med mange amerikanske universiteter, herunder en meget populær udvekslingsaftale med South Texas College of Law i Houston. Du har altså gode muligheder for at komme på studieophold i udlandet i op til 1 år.

Stærkt foreningsliv

Juridisk Institut har tradition for et rigt foreningsliv, lige fra fodboldholdet FC Jura til en række studenterpolitiske foreninger og de studerendes egen retshjælp. Som jurastuderende kan du engagere dig i studenterbladet Paragraf eller deltage i en af procedurekonkurrencerne som for eksempel ”Vis Moot”, hvor Juridisk Institut har opnået flotte placeringer. ”Vis Moot” svarer populært sagt til en slags VM i internationalt køb og voldgift, hvor jurastuderende procederer over en fiktiv voldgiftssag og kæmper mod andre universiteter med midler som processkrifter, paragraffer og internationale domme.

Forskning

Forskningen ved Juridisk Institut tager udgangspunkt i de grundlæggende juridiske discipliner:

  • formueret
  • familie- og arveret
  • statsforfatningsret
  • forvaltningsret
  • folke- og EU-ret, procesret
  • strafferet
  • kriminologi
  • retslære
  • retshistorie og retssociologi
  • samt en lang række specialdiscipliner

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Læs mere om hvad flere alumner arbejder med som deres første job efter endt studie.