ASIENSTUDIER (JAPANSTUDIER)

Introduktion

OBS: Det er ikke muligt at søge optagelse på denne kandidatuddannelse til 1. september 2018. Uddannelsen er lagt sammen med andre kandidatuddannelser til KA i Globale Områdestudier. Nærmere information om KA i Globale Områdestudier kommer på kandidat.au.dk i uge 46.

Japan i sprog og kultur

Kandidatuddannelsen i Asienstudier (Japanstudier) handler om Asien som region med særligt fokus på Japans rolle kulturelt, historisk og politisk. Du arbejder med analyse og forståelse for Japans kultur og samfund, og du arbejder med det japanske sprog igennem oversættelse, analyse, skrift og tale. I løbet af uddannelsen lærer du at bruge dine sprogkompetencer og viden om det japanske samfund og kultur på en måde, som du kan knytte til din karriere efter studierne.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Asienstudier (Japanstudier) kan du arbejde som underviser på eksempelvis gymnasier, aftenskoler og højskoler. Du kan arbejde i ministerier, konsulentvirksomheder eller i turistbranchen og som informationsmedarbejder. Du har også mulighed for at fortsætte dine studier i form af en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i japanstudier:

A-linjen:

  • Bacheloruddannelsen i japanstudier/japansk (AU og KU)

B-linjen: (OBS: Udbydes ikke fra og med 2018)

Bacheloruddannelsen i japanstudier/japansk (AU og KU) med et gymnasierettet tilvalg (45 ECTS), hvor kandidattilvalget i forlængelse af bachelortilvalget vægter 45 ECTS eller 75 ECTS*.

* Studerende, som optages på et kandidattilvalg på et andet fakultet, hvor uddannelseskombinationen er godkendt med 30 ECTS rammeudvidelse, sådan at kandidattilvalget vægter 75 ECTS, optages på B-linjen med rammeudvidelse. Kandidatuddannelsen vil således samlet vægte 150 ECTS point.

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Retskrav på optagelse

Studerende på bacheloruddannelsen i japanstudier ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i japanstudier, under forudsætning af at der søges om optagelse på henblik på start på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse bacheloruddannelsens afslutning. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i Asienstudier (japanstudier) er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse.

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Sprogkrav

Foruden ovenstående kræver optagelse på kandidatuddannelsen i japanstudier dansk på gymnasialt A-niveau eller tilsvarende.

Dokumentation

Læs hvilke generelle krav til dokumentation der stilles til din ansøgning.

Bemærk, at det IKKE er nødvendigt at uploade kursusbeskrivelser hverken for ansøgere med dansk eller udenlandsk adgangsgrundlag.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Asienstudier (Japanstudier) kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Linjer og profiler

Linjer

Asienstudier (Japanstudier) er delt op i to linjer. A-linjen henvender sig til dig, der har en bachelorgrad i Japanstudier mens B-linjen er for dig med en bachelorgrad i Japanstudier og tilvalg i et fag inden for gymnasiets fagrække.

Profiler

Du vælger din profil på 3. semester

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

  • Projektorienteret forløb
    Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

Dagligdagen på Asienstudier (Japanstudier)

På Asienstudier (Japanstudier) bliver du en del af et levende studiemiljø, og du har gode muligheder for at deltage i både faglige og sociale aktiviteter. Du kan blandt andet deltage i Fagudvalget, som er de studerendes politiske organ, hvor der diskuteres alt fra studieordninger til julefrokoster og udflugter. Fagudvalget består af studerende fra både Asienstudier og Japanstudier, og det er et godt sted at møde andre studerende. Fagudvalget står også for at arrangere fester, fredagsbarer og forevisning af asiatiske film for de studerende.

#Yourniversity

- Følg studielivet på Aarhus Universitet

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.