Du er her: AU » Uddannelse » Kandidat » It-produktudvikling

Kandidatuddannelsen i It-produktudvikling

Introduktion

Jeg er ansat i en af de afdelinger, der udvikler nye legekoncepter for LEGO. Vi arbejder med de tidlige faser af produktudviklingen som konceptudvikling, prototyper og test. Jobbet falder i god tråd med mit studium, hvor vi har lavet prototyper af alle de koncepter, vi har skabt. At vi arbejder med prototyper på studiet, betyder noget for den måde, vi griber tingene an på. Vi har en meget praktisk tilgang til tingene og kan lynhurtigt frembringe noget konkret, der kan bringe udviklingsprocesserne videre.

Morten Boye Mortensen, cand.scient. i it-produktudvikling, digital concept designer hos LEGO


It-produktudvikling finder sted på Institut for Datalogi og udbydes i samarbejde med Arkitektskolen
Aarhus.

Uddannelsen tilrettelægges af Institut for Datalogi, men undervisernes forskellige baggrund gør det muligt at inddrage fag fra både datalogi og industrielt design på Arkitektskolen Aarhus. På første år gennemføres en række obligatoriske kurser inden for følgende forskningsområder:

– Fysisk og rumlig interaktionsdesign
– Avanceret webteknologi
– Interaktionsdesign for pervasive computing

Disse følges op af et innovationsprojekt. På kandidatuddannelsens andet år skrives specialet, der er normeret til 30 ECTS-point. De valgfrie kurser giver de studerende mulighed for at specialisere sig i forskellige områder såsom teknisk video og lyd, strategisk design og computergrafik.

Katrinebjerg

Institut for Datalogi ligger i IT-byen Katrinebjerg, hvor Aarhus Universitet har samlet alle uddannelser og forskning i it. Ud over at samle uddannelse og forskning er IT-byen også center for et stort antal it-relaterede virksomheder, hvilket skaber en god kontakt mellem uddannelse, forskning og erhvervsliv. Kombinationen af forskning, uddannelse og erhvervsliv giver det ideelle grundlag for avanceret teknologisk innovation.

Katrinebjerg er et spændende studiemiljø og det største it-uddannelsescenter i Danmark med omkring 2.500 studerende og over 200 forskere.Det tværfaglige udgangspunkt er enestående for Aarhus Universitet og skaber spændende muligheder for studerende, forskere og erhvervslivet i området. Instituttet råder over veludstyrede auditorier, fleksible lokaler, der er ideelle til gruppearbejde, kontorer, hvor de studerende kan skrive speciale, et bibliotek og en stor fælles kantine. Takket være instituttets samarbejde med Centre for Advanced Visualization and Interaction (CAVI) har de studerende adgang til en 3D-biograf, et virtuelt studie og avanceret lysteknologisk udstyr.

Jobmuligheder

Kandidater i it-produktudvikling er særligt kvalificerede til at udvikle it-produkter og -applikationer, der består af digitale og fysiske grænseflader suppleret med webbaserede tjenester. Jobmulighederne omfatter udvikling af nye medier og navigationsudstyr til køretøjer, mobile applikationer, nye energiformer og mediekontroludstyr til boliger, oplevelses- og læringsinstallationer til museer og seværdigheder samt udvikling af teknologi til sundhedssektoren.

Da kandidatuddannelsen i it-produktudvikling udbydes i et tværfagligt samarbejde, er kandidaterne kvalificerede til mange forskellige jobtyper.

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i it-produktudvikling:

  • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i it efter studieretningen produktdesign fra Aarhus Universitet
  • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i datalogi med et tilvalg af 45 ECTS inden for fysisk design og produktudvikling fra Aarhus Universitet.

Følgende uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen i it-produktudvikling:

  • En anden naturvidenskabelig bacheloruddannelse, med fagelementer inden for it af et omfang på 60 ECTS samt grundlæggende fagelementer inden for matematik, sandsynlighedsregning og statistik kan være adgangsgivende til kandidatuddannelsen.
  • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til oven for nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen i it-produktudvikling  har et omfang på 120 ECTS og omfatter hovedsageligt fag inden for det informationsteknologiske fagområde, samt kurser inden for industrielt design.

I løbet af uddannelsen skal du følge tre obligatoriske fagsøjler:

  • Interaktionsdesign for pervasive computing
  • Avanceret web-teknologi
  • Fysisk og rumligt design

Studieliv

Studiemiljø og faciliteter

Din dagligdag vil foregå i Datalogisk Instituts lokaler i IT-byen Katrinebjerg, der ligger nær campusområdet og centrum. Instituttet har veludstyrede auditorier, fleksible lokaler, som er velegnet til gruppearbejde, specialekontorer, bibliotek, en stor fælles kantine og et lokalt forankret sekretariat, hvor du altid er velkommen med spørgsmål. 

It-faciliteter

It-faciliteterne er selvfølgelig også helt i top. Du har adgang til trådløst netværk, computere, som er opdaterede med de nyeste programmer, arbejdspladser, ekstra skærme til din bærbar, lydstudieog i samarbejde med CAVI (Centre for Advanced Visualization and Interaction) får du adgang til 3D panorama biograf, virtuel studie og avanceret lydteknologisk udstyr.

Sociale og faglige aktiviteter

Tilværelsen for en datalogistuderende ved Aarhus Universitet er andet end fag og undervisning. Der er mange aktiviteter og foreninger på Aarhus Universitet, som du kan engagere dig i, og som gør, at din hverdag ikke bare er fyldt med bøger og forelæsninger. De studerende på Det Naturvidenskabelige Fakultet har f.eks. deres eget studenterråd, hvor du kan diskutere studieforhold, arrangere fester og møde studenterpolitikere på universitetet, du kan deltage i studentersport, du kan deltage i arrangementer som ”Natur i Teltet”, hvor studerende fra Naturvidenskab er med til at formidle om naturvidenskab under Århus Festuge og meget, meget mere.

På Datalogisk Institut har vi også vore egne initiativer, der omfatter såvel faglige som sociale arrangementer. Hver fredag er fredagsbaren åben. Her kan du møde dine studiekamerater og undervisere udenfor undervisningen. Du har også gode muligheder for at møde studerende fra andre studier end dit eget. Fredagsbaren er placeret i samme bygning som fredagsbaren på informations- og medievidenskab – ligesom der arrangeres tværgående arrangementer mellem studierne.

IT-byen Katrinebjerg

Datalogisk institut ligger i IT-byen Katrinebjerg, hvor Aarhus universitet har samlet al sin it-uddannelse og it-forskning. IT-byen ligger nordvest for Aarhus Universitet – men stadig tæt på centrum. Se placering på kort

Udover uddannelse og forskning samler IT-byen et stort antal it-relaterede virksomheder, hvilket giver en solid og motiverende kontakt mellem uddannelse, forskning og erhvervsliv. IT-byen er f.eks. hjemsted for Alexandra Instituttet A/S, som er et forskningsbaseret aktieselskab, der fungerer som brobygger mellem offentlig forskning og private virksomheder. Kombinationen af uddannelse, forskning og erhvervsliv geografisk tæt samlet, skaber den ideelle grobund for højteknologisk innovation.

Katrinebjerg har et spændende studiemiljø og er med omk. 1600 studerende og over 200 forskere landets største it-uddannelsesmiljø. Kombinationen af fag med hver sin indgangsvinkel til it, giver dig mulighed for at hente inspiration fra et bredt spænd af vidensområder. Dette tværfaglige udgangspunkt er særligt for Aarhus Universitet og giver spændende muligheder for både studerende, forskere og erhvervslivet i området.

Følg studielivet på yourniversity.au.dk

Karriere

Uddannelsen i it-produktudvikling er rettet mod job i it-industrien, men i næsten alle brancher er der behov for folk, der kan kombinere it-kompetencer med viden om innovation og integration af it i udviklingen af nye produkter. Mange traditionelle industrivirksomheder indbygger it i stadig flere af deres traditionelle produkter, samtidig er der mange virksomheder der udvikler helt nye typer af it produkter, hvor fysisk formgivning, nye interaktionsformer og webservices er helt centrale.

Som færdiguddannet kan du f.eks. komme til at arbejde som produktudvikler, projektleder eller design process manager. Jobmulighederne er også afhængige af, hvilke specialiseringer du vælger i løbet af uddannelsen.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 08.05.2015