Du er her: AU » Uddannelse » Kandidat » Internationale studier

Internationale studier

Kandidatuddannelsen i Internationale studier - Introduktion

Få et internationalt perspektiv på din uddannelse

Kandidatuddannelsen i Internationale Studier henvender sig til studerende, der har en bachelorgrad i enten et humanistisk eller samfundsvidenskabeligt fag, og som gerne vil have et internationalt perspektiv i deres uddannelse. Hensigten med studiet er, at du får en viden om internationale forhold, som du kan bruge i sammenhæng med din grunduddannelse.

Nye indsigter og muligheder

Din indsigt i den globaliserede verden vi lever i, dine evner til at påpege problemstillinger og muligheder og din evne til at analysere disse er nyttig i mange forskellige sammenhænge. Du kan for eksempel arbejde med import og eksport i danske og udenlandske virksomheder, eller du kan arbejde på ambassader, i internationale organisationer og politiske institutioner.

Globalisering, kultur og politik

Internationale Studier er et svar på den stadigt stigende globalisering af arbejdsmarkedet. Kravene til ansatte er nu, at de skal indgå i stadigt flere tværfaglige sammenhænge, hvor den internationale dimension bliver stadigt mere tydeliggjort. Du vil således modtage undervisning i fag som historie og kulturanalyse, men også i international politik og projektledelse. Idet faget optager omkring 50 procent udenlandske studerende, er det internationale aspekt understreget, og du vil få kompetencer i at arbejde sammen med mennesker fra hele verden. Uddannelsens sammensætning vil give dig en bred indsigt i den verden, vi lever i.

Tværfaglig undervisning

Uddannelsen i Internationale Studier er forankret på Institut for Kultur og Samfund, men trækker på kompetencer fra en bred vifte af Aarhus Universitets ansatte. Undervisningen i historie vil blive varetaget af en forsker fra Historisk Afdeling, mens undervisningen i jura vil blive varetaget af en forsker fra Juridisk Institut. På denne måde er fagligheden sikret.

Dit eget præg på en bred uddannelse

På uddannelsens tredje semester har du lejlighed for at give uddannelsen dit helt eget præg. Hvad enten du vil have et projektorienteret forløb og således prøve dig selv og dine kompetencer af i praksis, eller du vil fordybe dig fagligt i et emne gennem valgfag, så har du her muligheden til at gøre det.

Som bachelor har du en solid faglig baggrund, og kandidatuddannelsen i Internationale Studier er således din mulighed for at give din uddannelse et internationalt præg, hvor arbejdssproget er engelsk og hvor du arbejder med internationale forhold. Elementer fra antropologi, historie, jura, økonomi og statskundskab er en integreret del af uddannelsen. Fagene giver dig en bred kompetenceflade, som vil sætte dig i stand til at arbejde i alt fra ambassader, Amnesty eller Arla.

Efter endt uddannelse kan du kalde dig cand.mag. i Internationale Studier.

Studiested

Aarhus

Studiestart

1. september

Undervisningssprog

Engelsk

Eksempler på adgangsgivende BA-uddannelser

We had some really good classroom discussions because there were so many international students. So if you’re excited by the idea of an international context, you won’t be disappointed. I really liked that the programme was interdisciplinary. It gave me broad knowledge of international matters in both international companies and organisations which is definitely something I use in my job now.

Marie Enemark Olsen, MA, International Studies, Business Ethics Consultant, Grundfos

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 11.04.2014

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk