INTERNATIONAL BUSINESS

Introduktion

The focus of the courses offered by the MSc in Economics and Business Administration - International Business is the internationalisation of businesses and related international activities.

Internationalisation is a major driving force in todays business for sourcing as well as selling. A wide set of globalisation modes are at hand – from simple export to foreign direct investment or participation in border crossing networks. The MSc in Economics and Business Administration - International Business deals with the challenge of globalization and ways to handle them. Key concepts are business development and control of foreign operations.

 

Adgangskrav

Direkte adgangsgivende bacheloruddannelser

De erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser HA og B.Sc. in Business Administration herunder alle toninger fra Aarhus BSS ved Aarhus Universitet giver adgang til cand.merc. og cand.merc.aud. Bemærk at der er særlige krav til valgfagssammensætningen ved HA (jur.).

Har du en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (Generel erhvervsøkonomi) fra en dansk uddannelsesinstitution opfylder du automatisk de specifikke adgangskrav, og kan optages direkte, hvis der ikke er adgangsbegrænsning på specialiseringen. Er du i tvivl, om du opfylder de specifikke adgangskrav, kan du spørge Studievejledningen om reglerne.

Du vil også med en HD (erhvervsøkonomisk diplomuddannelse) kunne optages på en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse, dog med krav om supplerende fag svarende til 20 ECTS. Du kan i oversigten over suppleringsfag se hvilke fag du skal supplere med, hvis du ønsker at starte på kandidatuddannelsen. Fra optagelsen i 2018 og fremad skal suppleringsfagene være bestået inden studiestart på kandidatuddannelsen. 

Adgang med anden uddannelse

Hvis du har en uddannelse med tilsvarende fagligt indhold, kan du få den vurderet ved Optagelse til kandidat og tilvalg. Vurderinger laves mellem 1. september og 1. december. I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at din bacheloruddannelse har et tilstrækkeligt indhold af erhvervsøkonomiske fag, således at følgende fagområder er dækket i det angivne ECTS-omfang, se nedenfor.

Kvantitativ og Kvalitativ Metode

15 ECTS

Driftsøkonomi

15 ECTS

Marketing

7,5 ECTS

Finansiering og Regnskab

15 ECTS

Ledelses- og Organisationsteori

7,5 ECTS

Mikroøkonomi

5 ECTS

Ekstra ECTS inden for ovennævnte fagområder

15 ECTS

I alt inden for Erhvervsøkonomi

80 ECTS

 

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

 

 

Studieliv

Undervisning

Som studerende på en universitetsuddannelse skal du regne med at undervisningsformerne er noget anderledes, end hvad du kender fra gymnasiet eller handelsskolen. Som studerende er du i langt højere grad end tidligere ansvarlig for din egen indlæring og uddannelse.

Undervisningsåret er delt ind i to semestre. Der er rusintroduktion i uge 35. Første semester starter i uge 36 (ca. 1. september) til ca. midt december med eksamensperiode fra ca. midt december til 31. januar. Anden semester løber fra ca. 1. februar til midt i maj, hvor der eksamensperiode indtil 30. juni. 
Bemærk, at dette er udgangspunktet, og der kan forekomme variationer.

Vores undervisning og undervisningsformer gør vores studerende og vores dimittender attraktive for erhvervslivet.

Gruppearbejde

Ved at løse opgaver i grupper, som typisk består af tre til fire studerende, lærer du at arbejde sammen med dine medstuderende omkring en given opgave.

Læsegrupper har også en funktion uden for eksamensperioderne. Her har du mulighed for sammen med gruppen at diskutere faglige problemer og gennemgå materialet til næste undervisningsgang.

Læsegrupper får på den måde både en social og en faglig funktion.

Forelæsninger og holdtimer

Til forelæsninger i et auditorium kan der være plads til op mod 300 studerende. Den anden halvdel foregår som holdtimer eller øvelsestimer, ligesom du kender det fra gymnasiet eller handelsskolen. Her er der mulighed for at stille spørgsmål, gennemgå øvelser og diskutere stoffet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2012. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter det pågældende år.

JOB PROFILE

The study programme is aimed at providing you with the competences required to take part in the decisionmaking processes in a business with extensive international commitments or a public institution. There are several career paths:

 • Danish and international businesses where you may be employed by headquarters or by a foreign subsidiary. Most often the career will start with a job as an analyst, which may lead to a senior position such as Head of specific activities.
 • Ministry of Foreign Affairs, for example as an employee at embassies, consulates general and other international representations. Frequently, careers will start and proceeds through the commercial departments, the goal being ambassador positions.
 • International service companies offering consultancy services to businesses which lack the necessary capacity within, e.g. financial advice, the conduct of international market analyses, the planning and implementation of FDI, either in the form of the establishment of new subsidiaries and/or acquisitions etc.

   


   PROFILE OF COMPETENCIES

  The research-based MSc study programme in Economics and Business Administration builds on the competencies and insights acquired in the BSc study programme in Economics and Business Administration.

  The study programme provides the graduate with specialist knowledge within the disciplines of the study programme that give the graduate high academic qualifications to develop solutions to issues pertaining to business administration in companies and organisations in the public and private sectors.

  The study programme also qualifies the graduate for further studies, including PhD studies.

  Through the study programme, the graduate has acquired knowledge that enables the graduate to

  • Understand and consider knowledge pertaining to the various disciplines as well as identify academic issues
  • Master the scientific methodologies and tools of the various disciplines as well as master general skills associated with employment within the areas studied
  • Assess and choose among the scientific methodologies and tools of the various disciplines as well as develop new analysis and solution models
  • Discuss professional and academic issues with both specialists and laymen
  • Manage work and development situations that are complex, unpredictable and require new solution models
  • Initiate and carry out, on an independent basis, monodisciplinary and interdisciplinary collaboration and take professional responsibility
  • Take responsibility, on an independent basis, for own professional development and specialisation

  From studies to first job

  ”The transition from campus to corporate is challenging but also exciting. Remember that it is not expected that you know everything from day one but it is expected that you are interested and seek out new knowledge and stakeholders to solve your work tasks”.
  (Msc in International Business)

  ”Start seeking a job before graduation and make sure too keep your spirit up even though the job does not come at first – f.ex. by participating in proactive job searching networks”.
  (Msc in International Business)