INTERNATIONAL BUSINESS

DEVELOPMENT (CAND.MERC.) (HERNING)

Introduktion

Forretningsudvikling er blevet en kritisk og central kompetence i forhold til at lede og udvikle virksomheder i dag. Virksomheder og organisationer skal udvikle deres forretninger, forretningsmodeller og processer både hurtigt og effektivt, hvis de skal kunne imødekomme de mange ændringer, der hele tiden sker i kundernes og omgivelsernes krav og behov. Det får flere og flere virksomheder til at ansætte 'business developers', som skal udføre disse centrale ledelses- og udviklingsopgaver og på den måde sikre eksisterende markeder og vinde konkurrencemæssige fordele på nye markeder.  

Morgendagens business developers

Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi - International Business Development er en uddannelse, der skal skabe morgendagens forretningsudviklere. Uddannelsen fokuserer på forretningsudvikling, implementering af strategier relateret til forretningsudviklingsprocesser samt analytiske beslutningsværktøjer, der gør den studerende i stand til at træffe professionelle beslutninger, der sikrer målrettet ledelse af videnmedarbejdere samt innovation og optimering af virksomhedens forretning og processer. Uddannelsen er for dig, der vil opnå forståelse for og indsigt i forretningsudvikling i store globale virksomheder, men også i forhold til små og mellemstore virksomheder.  

Unikt virksomhedssamarbejde og jobmuligheder

Som studerende bliver du i løbet af uddannelsen en del af det unikke samarbejde, som Institut for Forretningsudvikling og Teknologi i Herning har med erhvervslivet. Det giver muligheder for at teste viden, modeller og værktøjer af i en virksomhedskontekst. Vores virksomhedssamarbejder kobler den akademiske verden med kravene fra erhvervslivet. På den måde får du styrket dine personlige og faglige kompetencer og lærer at omdanne teori og faglig viden til udvikling af nye forretningsområder i en virksomhed. Disse samarbejder og interaktioner med virksomheder under uddannelsen er med til at øge dine jobmuligheder og opbygge dit virksomhedsnetværk. 

Adgangskrav

Direkte adgangsgivende bacheloruddannelser

De erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser HA og B.Sc. in Business Administration herunder alle toninger fra Aarhus BSS ved Aarhus Universitet giver adgang til cand.merc. og cand.merc.aud. Bemærk at der er særlige krav til valgfagssammensætningen ved HA (jur.).

Har du en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (Generel erhvervsøkonomi) fra en dansk uddannelsesinstitution opfylder du automatisk de specifikke adgangskrav, og kan optages direkte, hvis der ikke er adgangsbegrænsning på specialiseringen. Er du i tvivl, om du opfylder de specifikke adgangskrav, kan du spørge Studievejledningen om reglerne.

Du vil også med en HD (erhvervsøkonomisk diplomuddannelse) kunne optages på en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse, dog med krav om supplerende fag svarende til 20 ECTS. Du kan i oversigten over suppleringsfag se hvilke fag du skal supplere med, hvis du ønsker at starte på kandidatuddannelsen. Fra optagelsen i 2018 og fremad skal suppleringsfagene være bestået inden studiestart på kandidatuddannelsen. 

Adgang med anden uddannelse

Hvis du har en uddannelse med tilsvarende fagligt indhold, kan du få den vurderet ved Optagelse til kandidat og tilvalg. Vurderinger laves mellem 1. september og 1. december. I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at din bacheloruddannelse har et tilstrækkeligt indhold af erhvervsøkonomiske fag, således at følgende fagområder er dækket i det angivne ECTS-omfang, se nedenfor.

Kvantitativ og Kvalitativ Metode

15 ECTS

Driftsøkonomi

15 ECTS

Marketing

7,5 ECTS

Finansiering og Regnskab

15 ECTS

Ledelses- og Organisationsteori

7,5 ECTS

Mikroøkonomi

5 ECTS

Ekstra ECTS inden for ovennævnte fagområder

15 ECTS

I alt inden for Erhvervsøkonomi

80 ECTS

 

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

  • Vil snart være tilgængelig 

 tredje semester kan du vælge valgfag inden for dit interesseområde. Fagene kan tages enten på Aarhus BSS i løbet af semesteret, på AU Summer University eller på et af vores mere end 300 partneruniversiteter i udlandet. Du kan også tage i praktik i Danmark eller i udlandet.  


Fjerde semester er dedikeret til speciale. Du kan frit vælge specialeemne, og på den måde får du chancen for at koncentrere dig om og specialisere dig inden for et specifikt interesseområde.

Studieliv

At være studerende er meget mere end undervisning, forelæsninger og eksamen. Det handler også om, at du vælger en uddannelsesinstitution, hvor du føler dig tryg, og hvor du bliver inspireret. På campus Herning vil du opleve, at vi hjælper dig på vej i de nye omgivelser. Du kan hurtigt komme i kontakt med undervisere, og samtidig er der en række arrangementer, hvor du kan lære dine medstuderende og studerende fra andre uddannelsesretninger at kende.

Hvad kan jeg lave i fritiden?

Et andet væsentligt område er de muligheder, der er i den by, du vælger at læse i. Herning kan byde på meget mere end de fleste forestiller sig. Læs mere om muligheder og tilbud i Herning.

Studiemiljø

”Du skal føle dig velkommen”. Så simpelt kan det siges. For selv om uddannelsen sikkert er det vigtigste for dit valg af uddannelsesinstitution, så er alt det udenom afgørende for, at du får en god studietid. Det kræver en indsats at få en uddannelse, men der skal også være tid til sjov og socialt samvær. På campus Herning fokuserer vi på det faglige, men der er også plads til venskaber, oplevelser, hygge, kærlighed og hvad studielivet ellers fører med sig.

Mange muligheder og gode faciliteter

På campus Herning har du mulighed for at blive medlem af en række forskellige udvalg og dermed være med til at udvikle campus Herning som uddannelsesinstitution. Du kan deltage i den ugentlige fredagsbar, møde studerende fra andre uddannelsesinstitutioner i studenterhuset eller benytte motionscentret, som ligger lige ovenover studenterhuset – begge dele er kun få minutters gang fra campus. Der er trådløst netværk overalt på campus, grupperummene har pc med internetopkobling, og boghandlen er tæt på.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Bliv godt rustet til erhvervslivet

Med en cand.merc.-uddannelse i International Business Development bliver du i stand til at orientere dig i en virksomhed og fremskaffe information om virksomheden og markeder. Med denne information vil du eksempelvis kunne gennemlyse de interne processer med henblik på optimering, foretage en professionel analysere af markedspotentialet for et nyt forretningsområde, et nyt produkt eller en ny service, og du bliver rustet til at strategiudvikle virksomheden.

 

 

Læs i udlandet

Vi opfordrer vores studerende til at tage på udveksling et semester på en af Aarhus BSS' ca. 300 partneruniversiteter rundt om i verdenen. Udveksling er god mulighed for dig, hvis du ønsker at udvide din horisont akademisk, kulturelt og personligt. Du vil få en værdifuld international oplevelse og kvalifikationer, som er i høj kurs i virksomheder og organisationer.