Asienstudier (indien- og sydasienstudier)

Introduktion

OBS: Det er ikke muligt at søge optagelse på denne kandidatuddannelse til 1. september 2018. Uddannelsen er lagt sammen med andre kandidatuddannelser til KA i Globale Områdestudier. Nærmere information om KA i Globale Områdestudier kommer på kandidat.au.dk i uge 46   

Specialisering i verdens folkerigeste region

Kandidatuddannelsen i Asienstudier (Indien- og Sydasienstudier) handler om samfund, historie og kulturer i Indien og Sydasien. Du får dybdegående forståelse for, hvordan regionens historie sammenflettes med Vesten og det øvrige Asien. Du kommer primært til at arbejde med forholdene i Indien, men kommer også omkring samfundsforhold og politiske forhold i lande som Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan og Sri Lanka. Du får et indgående kendskab til de komplekse strukturer i de sydasiatiske samfund, og du arbejder også med nutidens populærkulturer og hverdagslivet i Sydasien.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Asienstudier (Indien- og Sydasienstudier) kan du arbejde både med og i den asiatiske del af verden. Du kan læse, skrive, tale og forstå moderne hindi, så du kan eksempelvis arbejde med eksport og outsourcing mellem danske og indiske virksomheder eller institutioner. Du kan arbejde med formidling af information mellem Indien og Danmark og med kulturel formidling mellem Asien og Vesten. Du kan også arbejde med international udvikling og samarbejde i Sydasien eller med undervisning på eksempelvis aftenskoler, højskoler og sprogskoler. Du har også mulighed for at gå forskervejen og tage en ph.d.

Adgangskrav

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i asienstudier (indien- sydasienstudier)

  • Bacheloruddannelsen i sydasienstudier ved Aarhus Universitet (retskrav)
  • Bacheloruddannelsen i moderne indien og sydasienstudier (Københavns Universitet)

Desuden giver følgende bacheloruddannelser adgang til kandidatuddannelsen i asienstudier (indien- sydasienstudier), A2-linjen samfundsmæssig specialisering

  • Bacheloruddannelsen i asienstudier (indologi) ved Københavns Universitet, under forudsætning af, at den studiesøgende har beskæftiget sig med moderne Indien (eller Sydasien) svarende til mindst 30 ECTS-point på bacheloruddannelsen.
  • Bachelorer med en humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med tilvalg i sydasienstudier (45 ECTS)

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Retskrav på optagelse

Studerende på bacheloruddannelsen i sydasienstudier ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i asienstudier (indien- og sydasienstudier), under forudsætning af at der søges om optagelse på henblik på start på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse bacheloruddannelsens afslutning. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Sprogkrav

Foruden ovenstående kræver optagelse på kandidatuddannelsen i asienstudier (indien- og sydasienstudier) engelsk på gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Dokumentation

Læs hvilke generelle krav til dokumentation der stilles til din ansøgning.

Bemærk, at det IKKE er nødvendigt at uploade kursusbeskrivelser hverken for ansøgere med dansk eller udenlandsk adgangsgrundlag.

Uddannelsens opbygning

To linjer

Asienstudier (Indien- og Sydasienstudier) udbyder to linjer.
På A1-linjen: Sproglig specialisering lærer du Hindi, som er det mest almindelige sprog i Sydasien.
På A2-linjen: International specialisering, arbejder du med håndtering af udfordringer i forbindelse med det indiske subkontinent i en stadig mere globaliseret verden.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Asienstudier kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Studieliv

En typisk uge på Asienstudier

Mandag:

Kl. 9-12 Læsegruppearbejde

Kl. 13-16 Forberedelse

Tirsdag:
Kl. 8-10 Holdundervisning: Oversættelse og skriftlig hindi

Kl. 10-14 Forberedelse

Kl. 14-18 Forelæsning: Emneområde Indien/Sydasien

Onsdag:

Kl. 8-10 Holdundervisning og skriftlig hindi
Kl. 10-15 Forberedelse

Torsdag:

Kl. 8-10 Forelæsning: Comtemporary perspectives on Asia
Kl. 10-12 Læsegruppearbejde

Kl. 13-15 Forberedelse

Fredag:

Kl. 10-15 Forberedelse
Kl. 15-16 Holdundervisning: Oversættelse og skriftlig hindi

Det sociale studieliv

På kandidatuddannelsen i Asienstudier (Indien- og Sydasienstudier) vil du møde Fagudvalget, som er de studerendes politiske organ, hvor der diskuteres alt fra studieordninger til julefrokoster og udflugter. Fagudvalget består af studerende fra både Asienstudier og Japanstudier som samarbejder om at arrangere fester, fredagsbarer og forevisning af asiatiske film.

#Yourniversity

- Følg studielivet på Aarhus Universitet

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.