IDÉHISTORIE

Idéers udvikling i historisk, social og kulturel sammenhæng fra antikken til i dag.

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Idéhistorie handler om humanistiske, samfundsfaglige, videnskabshistoriske og aktuelle problemstillinger. Du forholder dig kritisk til vedtagne sandheder, du kaster dig ud i nye teorier og argumenterer for dem. Du studerer tanker og idéer, tænkningens historie, vanskelige teoretiske tekster, og du lærer at arbejde metodisk og kritisk og skelne væsentligt fra mindre væsentligt. Du får overblik over de vigtigste europæiske idédannelser fra Antikken og frem til i dag, og du lærer at fordybe dig og dykke ned i et afgrænset emne.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Idéhistorie kan du arbejde med undervisning på gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner. Du kan arbejde i mange forskellige brancher, hvor dit kendskab til kategoriseringer, systematik, logik og formidling kan komme i spil. Det kan eksempelvis være inden for kommunikation, vejledning og projektledelse eller inden for IT-branchen. Du har også mulighed for at fortsætte dine studier i form af en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav

En kandidatuddannelse i Idéhistorie vægter 2 årsværk (120 ECTS) og opdeles i tre linjer, som har lidt forskellige adgangskrav. Fælles for dem alle er, at de kræver dansk på A-niveau eller tilsvarende.

A-linjen

A-linjen i Idéhistorie består i to års studier i Idéhistorie.

Adgangskravet til kandidatuddannelsens A-linjer er en bestået bacheloruddannelse med hovedvægt på Idéhistorie eller filosofi eller et tilvalg med filosofisk indhold, eksempelvis bacheloruddannelsen i idéhistorie eller bacheloruddannelserne i filosofi fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet eller Syddansk Universitet.

B-linjen

B-linjen indeholder 1 ¼ års studier (75 ECTS) i Idéhistorie kombineret med ¾ års studier (45 ECTS) i et andet fag inden for gymnasiets fagrække.

Adgangskravet til kandidatuddannelsens B-linje er en bestået bacheloruddannelse med 135 ECTS i Idéhistorie eller filosofi og et bachelortilvalg på 45 ECTS i et andet fag inden for gymnasiets fagrække.

Et eksempel på adgangsgivende bacheloruddannelser til B-linjen er bacheloruddannelsen i Idéhistorie eller i Filosofi fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet eller Syddansk Universitet, kombineret med 45 ECTS tilvalg inden for gymnasieskolens fagrække (eksempelvis tysk, historie, samfundsfag, fysik, matematik, osv.)

C-linjen

C-linjen består ligesom A-linjen af to års studier i Idéhistorie. De første 45 ECTS er identiske med kandidattilvalget i Filosofi.

C-linjen er et tilbud til studerende, som har læst bachelortilvalg i Filosofi, og som ønsker at gøre Idéhistorie til deres ”hovedfag” – dvs. at fortsætte på Idéhistories kandidatuddannelse i forlængelse af kandidattilvalget i Filosofi. Adgangskravet til kandidatuddannelsens C-linje er en bestået bacheloruddannelse med bachelortilvalg (45 ECTS) i Filosofi.

2014 er det sidste år, hvor der optages studerende på C-linjen.

Studienævnet vil på baggrund af en konkret, individuel vurdering afgøre, om ansøgere med andet adgangsgrundlag end ovennævnte har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med de adgangsgivende bacheloruddannelser.

Retskrav på optagelse

Studerende på bacheloruddannelsen i idéhistorie ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i idéhistorie, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse bacheloruddannelsens afslutning. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i idéhistorie er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse.

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Sprogfærdighedskrav

Alle linjer kræver dansk på A-niveau eller tilsvarende.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.


OBS
Der er en ny studieordning under udarbejdelse for kandidatuddannelsen i Idéhistorie. Studieordningen offentliggøres i løbet af foråret 2017. Hvis du har spørgsmål i den forbindelse, er du velkommen til at sende dem til Studiecenter Arts.  

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Idéhistorie kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Linjer og profiler

Kandidatuddannelsen i Idéhistorie er opdelt i to linjer:

A-linjen
Indeholder de to første semestre et kursus i historiefilosofi og historieteori samt to seminarer hvert semester. Seminarerne består af et kursus, en workshop og en afsluttende skriftlig opgave. Seminarerne ligger inden for disse klassiske idéhistoriske temarammer, hvoraf to udbydes hvert semester:

 • Efterårssemester: Videnskab og teknologi samt Politik og samfund
 • Forårssemester: Kultur og æstetik samt Eksistens og religion

B-linjen
Hvis du tager både bachelor- og kandidattilvalg inden for et andet fag, skal du på B-linjen. På B-linjen læser du dit første semester på kandidatuddannelsen på dit kandidattilvalg, og herefter læser du Idéhistorie sideløbende med dette tilvalg. Også på denne linje er tredje semester viet til profilfag, udlandsophold eller projektorienteret forløb. Du skriver dit speciale på Idéhistorie.

Du vælger din profil på 3. semester

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

 • Udlandsophold - kan også placeres på 1. og 2. semester
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verden, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!
 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

Dagligdagen på Idéhistorie

Du får din daglige gang i Nobelparken, som rummer en række af de humanistiske fag på Aarhus Universitet. På Idéhistorie kan du deltage i forskellige udvalg og aktiviteter:

 • Fagudvalget er stedet, hvor de studerende har mulighed for selv at præge studiet. Her vil være diskussioner om studiets nuværende tilstand og om fremtidige perspektiver.
 • Idéhistorisk forening er Idéhistories foredragsforening med rødder tilbage til 1967. Foreningen arrangerer ca. tre foredrag pr. semester om idéhistoriske emner.
 • Fredagsbaren Panta Rei er fælles bar for Idéhistorie og Filosofi, og ligger i samme bygning som en del af undervisningslokalerne. Af fester afholdes der som regel semesterstartsfest, julefrokost, påskefrokost og semesterslutfest – en række mindre arrangementer og fester.
 • Faglig weekend afholdes en gang om året. Til weekenden vælges et emne som eksempelvis Den politiske filosof eller Historiens betydning, som både studerende og ansatte kan diskutere med udgangspunkt i oplæg.
 • KALIF er Idéhistories Kandidat- og AlumneForening og henvender sig primært sig til kandidatstuderende på og alumner fra Idéhistorie. Formålet er at styrke kandidatuddannelsen og at sikre alumners fortsatte til tilknytning til studiet.

Mød en studerende

Maria Vikmann Pedersen, kandidatstuderende på Idéhistorie

På Idéhistorie bliver der diskuteret på rigtig højt niveau, og der er meget store forventninger til, hvad vi som kandidatstuderende skal vide. Det er rigtig motiverende. Idéhistorie er et fag, jeg vil kalde læsetungt, og jeg læser ofte baggrundslæsning ved siden af den obligatoriske litteratur for at blive skarpere på eksempelvis analysestrategiske overvejelser og historisk viden. Jeg er rigtig glad for de diskussioner, vi har i grupper. Det er nyttigt og interessant at få andre studerendes perspektiver på det, jeg har siddet og læst for mig selv. 

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere. 

Kandidat i job

Agnete Braad, personlig assistent for direktøren på Louisiana Museum of Modern Art

Jeg arbejder som det man kan kalde direktørens højre hånd. Jeg er inde i alt det, han foretager sig. Jeg arbejder både administrativt og fagligt og som sparringspartner om alt i og uden for huset. Jeg sidder det meste af tiden foran computeren, hvor jeg besvarer mails og styrer kalenderen. Jeg udfører også korrekturlæsning, projektstyring i forhold til eksterne samarbejdspartnere, ad hoc assistance til interne afdelinger og mange andre forskelligartede opgaver.

Jeg bruger idéhistorie hver dag i mit job
Jeg bruger min faglighed fra Idéhistorie både direkte og indirekte. Jeg bruger det høje refleksionsniveau, jeg oparbejdede på Idéhistorie, og jeg bruger evnen til at gennemskue komplekse problemstillinger. Jeg drager helt sikkert nytte af arbejds- og eksamensformerne fra studiet i mit daglige arbejde, og på uddannelsen berørte jeg så mange forskellige fagligheder, at det helt sikkert er en fordel for mig i dag.