HUMAN SECURITY (MILJØ- OG KONFLIKTANALYSE)

Introduktion

Samspillet mellem miljø og konflikt

Kandidatuddannelsen i Human Security (Miljø- og konfliktanalyse) handler om konflikthåndtering og miljøforståelse i udviklingslandene. Uddannelsen foregår på engelsk, og du arbejder med analyse af de sociale, miljømæssige og politiske dimensioner af konflikter. Du arbejder analytisk, teoretisk og metodisk med konfliktskabende og miljømæssige udfordringer ved eksempelvis global opvarmning, mangel på mad og ressourcer, generel fattigdom og stigende befolkningstilvækst. Du lærer at fremme samarbejde og læring, og du studerer videnskaben bag konfliktanalyse og konflikthåndtering.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Human Security (Miljø- og konfliktanalyse) kan du arbejde som projektleder, konsulent og analytiker hos NGO’er og statslige bistandsorganisationer med fokus på miljømæssige og konfliktbaserede udfordringer. Du kan arbejde med undervisning, og du har mulighed for at gå forskningens vej og tage en ph.d.

Adgangskrav

Adgangskravet til kandidatuddannelsen i Human Security er en bestået bacheloruddannelse med minimum 90 ECTS inden for et af følgende områder:

 • Samfunds- og udviklingsrelaterede studier (fx statskundskab, sociologi, antropologi, udviklingsstudier eller tilsvarende)
 • Miljørelaterede studier (fx biologi, geografi, jordbrugsvidenskab eller tilsvarende)

Eksempler på adgangsgivende bacheloruddannelser til kandidatuddannelsen i Human Security:

 • Bacheloruddannelsen i Antropologi (Aarhus Universitet, Københavns Universitet)
 • Bacheloruddannelsen i Statskundskab (Aarhus Universitet, Københavns Universitet)
 • Bacheloruddannelsen i Biologi (Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Aalborg Universitet)
 • Bacheloruddannelsen i Jordbrug, Fødevarer og Miljø (Aarhus Universitet)
 • Bacheloruddannelsen i Sociologi (Københavns Universitet, Aalborg Universitet)
 • Bacheloruddannelsen i Geografi (Københavns Universitet, Aalborg Universitet)
 • Studienævnet vurderer om ansøgere med andre bachelorgrader end ovenstående opfylder adgangskravene

Studerene der færdiggør den toårige kandidatuddannelse i Human Security opnår en MSc in Human Security from Aarhus University.

Sprogkrav

Optagelse på kandidatuddannelsen i Human Security kræver engelsk på B-niveau eller tilsvarende.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse

Antal studiepladser

40
- Dette tal er vejledende og kan løbende justeres af universitetet.

Udvælgelseskriterier

Der er pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.

Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

1) Akademisk baggrund (75%)

 • Karaktergennemsnittet for bachelorgraden (25%)
 • Karaktergennemsnittet for relevante fag indenfor samfunds- og miljørelaterede studier(25%)
 • Antallet af relevante fag indenfor samfunds- og miljørelaterede studier (målt i ECTS) i din bachelorgrad (25%)
 • Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karaktergennemsnittet. Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte diplomer, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser/studieordninger (curricula). 

2) Anden relevant erfaring (25%)

 • Relevant erhvervserfaring
 • International, kulturel eller organisatorisk erfaring 

Dokumentation

Udvælgelseskomiteen bedømmer alle ansøgningerne ud fra det indsendte materiale i form af eksamensbevis eller eksamensudskrifter, CV, relevansbeskrivelse og anden relevant dokumentation.

Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade følgende:

1) En relevansbeskrivelse. Relevansbeskrivelsen skal være på engelsk, 1-2 sider lang og forklare:

 • Din bacheloruddannelses faglige relevans i forhold til uddannelsen i Human Security
 • Hvilke kurser i din bacheloruddannelse, som indfrier de faglige adgangskrav til kandidatuddannelsen i Human Security
 • Dine evt. karriereplaner

2) Et Curriculum Vitae (CV), som beskriver din relevante uddannelse og erhvervserfaring i kronologisk orden.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Miljø- og konfliktanalyse kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Linjer og profiler

Du vælger din profil på 3. semester

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

En typisk uge på Human Security (Miljø- og konfliktanalyse)

Mandag:

Kl. 9-12 Læsegruppearbejde
Kl. 13-16 Forberedelse

Tirsdag:

Kl. 9-12 Forberedelse
Kl. 13-16 Forelæsning: Core concepts contextualized

Onsdag:

Kl. 9-13 Tropisk økosystemforvaltning og human security
Kl. 13-15 læsegruppearbejde
Kl. 15-17 Forberedelse

Torsdag:

Kl. 9-16 Forberedelse

Fredag:

Kl. 9-12 Forelæsning: Core concepts contextualized
Kl. 13-15 Læsegruppearbejde

Dagligdagen på Human Security (Miljø- og konfliktanalyse)

Du får din daglige gang på Moesgård, som er en gammel herregård lidt syd for Aarhus. Her har du adgang til bibliotek, fællesrum, Moesgård Museum og til en fantastisk natur. Dine medstuderende vil komme med meget forskellige faglige og nationale baggrunde, og det skaber et livligt og farverigt studiemiljø, som du selv skal være indstillet på at involvere dig i. 

#Yourniversity

- Følg studielivet på Aarhus Universitet

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.