HUMAN SECURITY

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Engelsk (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Human Security er en unik kandidatuddannelse ved at være den første af sin art i Europa. I løbet af to års tværfaglige studier får du en dybere forståelse af konflikter rundt omkring i verden og viden om forskellige tilgange til ’human security’ (menneskers sikkerhed). Det understreges i FN’s udviklingsprogram (UNDP), at ’human security’ er flerdimensionalt, og at vi ikke kan adskille økonomisk sikkerhed, fødevaresikkerhed, sundhedssikkerhed, miljøsikkerhed, personlig sikkerhed, samfundsmæssig sikkerhed og politisk sikkerhed. Derfor lærer du at analysere og intervenere i dette komplekse netværk af uløseligt forbundne sociale, økonomiske og politiske faktorer. Kandidatuddannelsen ledes af Afdelingen for Antropologi og foregår på Campus Moesgaard syd for Aarhus. Uddannelsen er aktiv på flere sociale medier, så klik og bliv inspireret: Programme community site, Facebook og LinkedIn.

Konventionelle opfattelser af sikkerhed udfordres

I de seneste år er konceptet ’human security’ blevet et samlingspunkt for forståelse af og arbejde med processer for (menneskelig) udvikling i ustabile miljøer præget af sociale og miljømæssige konflikter. Især de stigende udfordringer fra miljøforandringerne truer med hastigt at udbrede konflikter til hele verden, i takt med at konkurrencen om adgang til knappe ressourcer skærpes, udbuddet af livsnødvendige forbrugsgoder indskrænkes og den globale befolkningsvækst fortsætter. ’Human security’ handler derfor om mere end bare fraværet af fysisk aggression; det handler om frihed fra frygt, men også om frihed fra nød og at leve et værdigt liv. Med en tværfaglig tilgang til udvikling fokuserer kandidatuddannelsen i Human Security ikke kun på forskellige former for militær og fysisk sikkerhed, men omfatter også sikker adgang til vand, mad, jord og uddannelse.

Stærke kompetencer og fremtidige jobmuligheder

Kandidatuddannelsen i Human Security anlægger en holistisk tilgang til udvikling i en verden i forandring, både i forhold til naturen og samfundet. De kompetencer, du opnår på kandidatuddannelsen, er eftertragtede – og vil også være det i fremtiden. Kandidatuddannelsen i Human Security klæder færdiguddannede på til mange forskellige stillinger, herunder i nationale og internationale NGO’er, statslige udviklingsorganisationer, FN-organisationer (f.eks. UNHCR eller UNDP) og udviklingskonsulentvirksomheder.

LÆS VENLIGST ADGANGSKRAVENE OG OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL GRUNDIGT, INDEN DU ANSØGER.

Se introvideo

Adgangskrav

Adgangskravet til kandidatuddannelsen i Human Security er en bestået bacheloruddannelse med minimum 90 ECTS inden for et af følgende områder:

 • Samfunds- og udviklingsrelaterede studier (fx statskundskab, sociologi, antropologi, udviklingsstudier eller tilsvarende)
 • Miljørelaterede studier (fx biologi, geografi, jordbrugsvidenskab eller tilsvarende)

Eksempler på adgangsgivende bacheloruddannelser til kandidatuddannelsen i Human Security:

 • Bacheloruddannelsen i Antropologi (Aarhus Universitet, Københavns Universitet)
 • Bacheloruddannelsen i Statskundskab (Aarhus Universitet, Københavns Universitet)
 • Bacheloruddannelsen i Biologi (Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Aalborg Universitet)
 • Bacheloruddannelsen i Jordbrug, Fødevarer og Miljø (Aarhus Universitet)
 • Bacheloruddannelsen i Sociologi (Københavns Universitet, Aalborg Universitet)
 • Bacheloruddannelsen i Geografi (Københavns Universitet, Aalborg Universitet)

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.    

Studerende der færdiggør den toårige kandidatuddannelse i Human Security opnår en MSc in Human Security from Aarhus University.

Sprogkrav

Optagelse på kandidatuddannelsen i Human Security kræver engelsk på B-niveau eller tilsvarende.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse

Antal studiepladser

40
- Dette tal er vejledende og kan løbende justeres af universitetet.

Udvælgelseskriterier

Der er pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.

Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

1) Akademisk baggrund (75%)

 • Karaktergennemsnittet for bachelorgraden (25%)
 • Karaktergennemsnittet for relevante fag indenfor samfunds- og miljørelaterede studier(25%)
 • Antallet af relevante fag indenfor samfunds- og miljørelaterede studier (målt i ECTS) i din bachelorgrad (25%)
 • Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karaktergennemsnittet. Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte diplomer, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser/studieordninger (curricula). 

2) Anden relevant erfaring (25%)

 • Relevant erhvervserfaring
 • International, kulturel eller organisatorisk erfaring 

Dokumentation

Udvælgelseskomiteen bedømmer alle ansøgningerne ud fra det indsendte materiale i form af eksamensbevis eller eksamensudskrifter, CV, relevansbeskrivelse og anden relevant dokumentation.

Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade følgende:

1) En relevansbeskrivelse. Relevansbeskrivelsen skal være på engelsk, 1-2 sider lang og forklare:

 • Din bacheloruddannelses faglige relevans i forhold til uddannelsen i Human Security
 • Hvilke kurser i din bacheloruddannelse, som indfrier de faglige adgangskrav til kandidatuddannelsen i Human Security
 • Dine evt. karriereplaner

2) Et Curriculum Vitae (CV), som beskriver din relevante uddannelse og erhvervserfaring i kronologisk orden.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.


I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Human Security kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Profiler

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

 • Profilfag 
  Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag.   
 • Udlandsophold 
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verdenen, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!
 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Ofte stillede spørgsmål

Hvilken bacheloruddannelse giver automatisk adgang til kandidatuddannelsen i Human Security?

 • Det korte svar er ingen. Det lange svar er: Alle ansøgninger, der opfylder de akademiske adgangskrav (se nedenfor), gennemgår en akademisk vurdering. Antallet af studerende, der bliver optaget på kandidatuddannelsen, som starter 1. september hvert år, er 40.
 • For at opfylde de akademiske adgangskrav skal din bacheloruddannelse generelt indeholde 90 ECTS-point inden for områderne samfunds- og udviklingsrelaterede studier (f.eks. statskundskab, sociologi, antropologi, udviklingsstudier eller lignende) og/eller miljørelaterede studier (f.eks. biologi, geografi, jordbrugsvidenskab eller lignende), og du skal opfylde kravene til engelskkundskaber (læs om de generelle adgangskrav).
 • I udvælgelsen af de 40 bedst kvalificerede kandidater blandt de ansøgere, der opfylder de akademiske adgangskrav, lægges der vægt på praktisk erhvervserfaring (f.eks. erfaring inden for udviklings- og miljøanalyse) og relevansen af ansøgerens kursussammensætning. Det er vigtigt for os at have studerende med forskellige baggrunde, og tidligere har vi også optaget studerende med en karriere inden for militæret. Læs mere om dokumentation her.

Bemærk, at der for danske ansøgere med en dansk bacheloruddannelse findes en konkret liste over bacheloruddannelser fra danske universiteter, der automatisk kvalificerer ansøgere til en akademisk vurdering. Se uddannelses studieordning.

Hvordan ved jeg, om min bacheloruddannelse opfylder adgangskravene?

For at være kvalificeret til en akademisk vurdering – bortset fra kravet om engelskkundskaber – skal du have 90 ECTS-point inden for enten ’samfunds- og udviklingsrelaterede studier’ eller ’miljørelaterede studier’ (se svaret på første spørgsmål). Hvis din bacheloruddannelse ikke opfylder adgangskravene, kan du måske supplere med, for eksempel, et valgfag eller et enkeltfag mod betaling af en studieafgift – læs mere her

Jeg har haft fag på engelsk i løbet af min akademiske karriere. Behøver jeg at tage en TOEFL- eller IELTS-test?

I henhold til bekendtgørelse 181 af 23. februar 2010 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne skal alle ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen til kandidatuddannelser på engelsk dokumentere kundskaber i engelsk svarende til B-niveau på en gymnasial uddannelse. Du behøver ikke at tage en TOEFL- eller IELTS-test, hvis du kan dokumentere, at du har bestået en engelsksproget adgangsprøve (gymnasialt niveau) eller bacheloruddannelse.

Kan jeg søge om et legat på Aarhus Universitet?

Du kan ikke søge om et legat på Aarhus Universitet. Du kan kun blive indstillet gennem din ansøgning om optagelse på en kandidatuddannelse. Læs mere her. 

Jeg er usikker på, hvilke dokumenter der skal vedlægges min ansøgning, og hvad der menes med ’certified copy’ (bekræftet kopi).

Find ud af, hvad der skal vedlægges din ansøgning her. På samme side kan du finde mere information om bekræftede kopier (f.eks. af dine eksamenspapirer), der kræver originale stempler og underskrifter som bevis på ægthed. Stadig i tvivl? Kontakt studievejledningen her

Jeg har lavet frivilligt arbejde for en NGO. Hvor tungt vejer praktisk erfaring? 

I udvælgelsen af de 40 bedst kvalificerede kandidater blandt de ansøgere, der opfylder adgangskravene, lægges der størst vægt på ansøgerens akademiske baggrund (75 %). Praktisk erfaring tæller dog også med (25 %). 

Hvad er det maksimale antal studerende, der optages hvert år?

Hvert år optages højst 40 full-degree-studerende på kandidatuddannelsen i Human Security. I tilfælde af at der er ledige pladser, har andre studerende mulighed for at vælge enkeltfag som valgfag. 

Studieliv

En typisk uge på Human Security

Mandag:
Kl. 9-12 Studiegruppearbejde
Kl. 12-16 Forberedelse

Tirsdag:
Kl. 9-12 Holdundervisning i Core concepts contextualized
Kl. 12-16 Forberedelse

Onsdag:
Kl. 9-13 Holdundervisning i Tropical Ecosystem Management and Human Security
Kl. 13-15 Studiegruppearbejde
Kl. 15-17 Forberedelse

Torsdag:
Kl. 9-16 Forberedelse

Fredag:
Kl. 9-12 Holdundervisning i Core concepts contextualized
Kl. 12-16 Forberedelse

Dagligdagen på Human Security

Kandidatuddannelsen i Human Security er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe.   

Du får din daglige gang på Moesgård, som er en gammel herregård lidt syd for Aarhus. Her har du adgang til bibliotek, fællesrum, Moesgård Museum og til en fantastisk natur. Dine medstuderende vil komme med meget forskellige faglige og nationale baggrunde, og det skaber et livligt og farverigt studiemiljø, som du selv skal være indstillet på at involvere dig i. 

Højtkvalificerede undervisere på tre institutter på Aarhus Universitet

I løbet af kandidatuddannelsen i Human Security vil du studere og arbejde sammen med en gruppe højtkvalificerede internationale studerende. Du vil tilegne dig ekspertviden og færdigheder gennem både samfunds- og naturvidenskabelige undervisere, som har praktisk erhvervserfaring inden for miljø- og udviklingsområdet rundt omkring i verden.

De tre institutter, som er involveret i kandidatuddannelsen, er:

•   Institut for Kultur og Samfund, Antropologi

•   Institut for Bioscience

•   Institut for Husdyrvidenskab

Ud over de forskere, der er tilknyttet Aarhus Universitet, vil meget dygtige gæsteundervisere også bidrage til undervisningen i løbet af den toårige kandidatuddannelse.

Kandidatuddannelsen i Human Security er normeret til to årsværk (svarende til 120 ECTS-point). 

#Yourniversity

- Følg studielivet på Aarhus Universitet

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Med en kandidatuddannelse i Human Security kan du arbejde med områder med særlig relevans for udviklingslande. Uddannelsen har et internationalt fokus og ruster færdiguddannede til at varetage job i NGO’er, statslige hjælpeorganisationer, FN-organisationer og private konsulentfirmaer, som administrerer og implementerer udviklings- og katastrofebistand.

Som færdiguddannet vil du have de nødvendige kvalifikationer til at arbejde med:

 • Projekt- og programledelse
 • Bedømmelse, evaluering og strategianalyse
 • Udfærdigelse af politikker
 • Forskning

Kompetenceprofil

Kandidatuddannelsen giver de studerende følgende kvalifikationer og kompetencer:

 • Ekspertise i kritisk evaluering af tekster, der omhandler miljøanalyser, antropologi og samfundsvidenskabelig teori samt detaljerede empiriske undersøgelser.
 • Evnen til at foretage en informeret og kritisk analytisk vurdering af menneskelig og miljømæssig sikkerhed.
 • Evnen til at anlægge både videnskabelige og samfundsvidenskabelige tilgange til forståelsen af konflikt- og miljøanalyse samt evnen til at kombinere tilgangene i erhvervslivet.
 • Evnen til at fremsætte videnskabelige argumenter eller teorier på et højt fagligt niveau og anlægge en kritisk tilgang til de iboende metodologiske og teoretiske antagelser.
 • De nødvendige værktøjer til at kommunikere forskningsresultater i både faglige og ikke-faglige sammenhænge, både mundtligt og skriftligt.
 • Viden om og evnen til at anvende kvalitative og kvantitative metodologier i forbindelse med undersøgelser vedrørende miljø- og konfliktanalyse.
 • Evnen til at skabe ny viden om komplekse kontekster, som har indflydelse på miljø- og konfliktanalyse i en global kontekst.
 • De nødvendige færdigheder til at deltage i tværfaglige internationale teams og udføre projektarbejde, herunder udarbejdelse af projekter, der overholder specifikke retningslinjer.
 •  Evnen til at anlægge en tværfaglig, løsningsorienteret tilgang, der er åben over for nye idéer, teknikker, metodologier og synspunkter.

Jobmuligheder og Human Security

”Der er et stort behov for uddannelser som Human Security med kandidater, der kan analysere ’human security’ i forhold til konflikter, miljø og klimaforandringer. (...) Kandidater i Human Security vil kunne blive ansat i en lang række virksomheder, organisationer, danske og udenlandske statslige organisationer samt multilaterale organisationer, hvor de kan arbejde som generalister, specialiser, konsulenter, analytikere eller rådgivere i implementeringsprocessen.”

Anders Baltzer Jørgensen, Danida 

Med en kandidatuddannelse i Human Security er der er masser af muligheder for at få et job efter studiet. Hvis du er interesseret i at arbejde med menneskerettigheder, er der mange NGO’er, der arbejder med humanitære projekter, f.eks. Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, CARE, IBIS og mange flere.

Måske er du mere interesseret i internationale organisationer såsom UNDP, UNICEF eller Verdensbanken, eller måske er støtte til udviklingslandene det, der optager dig mest. Hvis det er tilfældet, kan organisationer som Danida, Norad og USAID bruge dig. Det er også muligt at få job hos miljøministerier eller konflikthåndteringsorganer, hvor du arbejder for offentlige myndigheder med ansvar for fordeling af bistand, for eksempel.

De mange virksomheder, der beskæftiger sig med ’human security’, giver også mulighed for at fokusere på fødevaresikkerhed, naturressourcer og klimaforandringer i Afrika, eller du kan arbejde for virksomheder som VedvarendeEnergi, Qualitree eller Undesert. Uanset hvad du interesserer dig for, er der ingen tvivl om, at du får brug for al din viden.

Du har mulighed for at søge om optagelse på forskeruddannelsen på fakultetets Graduate School. Du kan søge, når du har afsluttet din bacheloruddannelse og et år af din kandidatuddannelse, eller når du har færdiggjort hele din kandidatuddannelse. For flere oplysninger om forskeruddannelser på Aarhus Universitet klik her.

Alumnenetværk

Når du er færdiguddannet, kan du blive en del af alumnenetværket for Human Security, og du kan også blive en del af alumneforeningen for hele Aarhus Universitet.

Læs mere om alumneforeningen Gerda og dens arrangementer og andre tilbud.

Karrierevejledning

Kontakt Studievejledningen for råd vedrørende job- og profileringsmuligheder på din uddannelse.

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.