GEOFYSIK

Introduktion

Til lands, til vands og i olie

Kandidatuddannelsen i Geofysik bygger på matematisk og fysisk teori kombineret med praktiske eksperimenter og undersøgelser. Du har gode muligheder for at specialisere dig inden for områder som eksempelvis hydrogeofysik, lithosfæregeofysik og geodynamik, og du kan samarbejde med forskere i laboratoriet eller i marken eller gennemføre et projekt i samarbejde med en privat virksomhed. Uddannelsen foregår på engelsk og henvender sig primært til bachelorer i Geologi.

Karrieremuligheder

Med en kandidatuddannelse i Geofysik kan du arbejde i olieindustrien og hos virksomheder, der arbejder med alternative energiformer som vind- og vandenergi. Du kan arbejde hos rådgivende ingeniørvirksomheder og i statslige og kommunale institutioner, hvor der eksempelvis arbejdes med grundvandsforskning, miljøvurderinger, sikring af rent drikkevand og genetablering af vandløb. Du har også mulighed for at arbejde med forskning i form af en ph.d.-uddannelse.

 

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i geofysik:

  • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i geologi efter geofysikretningen fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet
  • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i fysik fra Aarhus Universitet med tilvalg på mindst 30 ECTS i geofysik

Følgende uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen i geofysik:

  • Bacheloruddannelser med mindst 60 ECTS inden for geofysik kan være adgangsgivende til kandidatuddannelsen.
  • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til oven for nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse

Uddannelsens opbygning

Undervisningen på kandidatuddannelsen i Geofysik er tilrettelagt i 2 semestre per studieår. Du kan se et eksempel på undervisningskalenderen her: http://scitech.au.dk/uddannelse/undervisningskalender/

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Studieliv

Dagligdagen på Geofysik

På Geofysik bliver du hurtigt en del af fællesskabet på Geologisk Institut. Årgangene på studiet er forholdsvis små med et godt sammenhold mellem alle studerende. Du får adgang til læsepladser, studiesale, computerrum og ikke mindst studiets fredagsbar, som hver uge slår dørene op til en hyggelig sludder med dine medstuderende. Du har også mulighed for at få en kontorplads, hvor du kan læse og arbejde sammen med dine studiekammerater.

Undervisningen

Undervisningen på Geofysik er både praktisk, teoretisk og forskningsbaseret, og du har gode muligheder for selv at sætte dit præg på uddannelsen via valgfag. Dine undervisere på uddannelsen er selv aktive forskere og specialister inden for netop det felt, de underviser inden for, så du bliver løbende præsenteret for de nyeste forskningsresultater inden for geofysikken. Du kommer til at bruge en stor del af din tid på laboratoriearbejde og andet arbejde i forbindelse med feltkurser, men du vil i ligeså høj grad gå til forelæsninger og deltage i gruppearbejde, hvor fagets mange problemstillinger præsentereres og uddybes.

Arbejdsområder på Geofysik

Kandidatuddannelsen i Geofysik består hovedsageligt af emner inden for det geofysiske område såsom seismik, elektromagnetiske og geoelektriske metoder, borehulslogging, lithosfærens struktur og dynamik, udviklingen af sedimentære bassiner, herunder kulbrinte- og geotermiske reservoirer og modellering af geodata med henblik på for eksempel deformation og grundvandsbevægelser.

Dit afsluttende speciale

Du afslutter din kandidatuddannelsen i Geofysik med et speciale. Specialet er oftest er baseret på et omfattende feltarbejde og/eller laboratoriearbejde, hvor du under vejledning af en forsker er ansvarlig for projektbeskrivelsen og for at udarbejde og afslutte specialet. Du kan specialisere dig i mange forskellige emner – eksempelvis inden for et af de emner, hvor Aarhus Universitet står særligt stærkt: Hydrogeofysik, Lithosfæregeofysik, Olie- og geotermirelateret geofysik og Geodynamik og invers modellering. Hvis du er interesseret i oplysninger om specialemuligheder ved Geologisk Instituts forskningsenheder, kan du besøge deres hjemmesider: www.geo.au.dk

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Følg desuden fakultetet Science and Technology på Facebook og Instagram - #SciTechAU

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Kandidat i job

Lasse Svenningsen, kandidat i geofysik, ph.d., vindenergikonsulent, EMD International A/S

Lasse Svenningsen

"Jeg arbejder med udvikling af nye beregningsmetoder til et softwareværktøj, der skal bruges inden for vindenergi. Der er mange forskellige aspekter i et vindmølleprojekt. Vindområdet skal modelleres i tid og rum, så vi kan placere møllerne det rette sted og dermed sikre den optimale energiproduktion. Vi beregner også deres støjniveau og de skygger, som de kaster over naboerne."