Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

FORHISTORISK ARKÆOLOGI

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Dansk / engelsk (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

OBS: Det er ikke muligt at søge optagelse på denne kandidatuddannelse til 1. september 2019. Uddannelsen er lagt sammen med andre kandidatuddannelser indenfor Arkæologi til en fælles kandidatuddannelse i Arkæologi.

Kandidatuddannelsen i Forhistorisk Arkæologi handler om studiet af mennesker og samfund i et langt tidsperspektiv. Du studerer temaer som migration, religion, krig, globalisering og identitet, og du udvikler et overblik over fortidens samfunds levevilkår og kultur. Du arbejder også med analytiske teknikker og teorier. Du har i løbet af uddannelsen gode muligheder for at specialisere dig og for at komme i praktik inden for dit interessefelt.

Karrieremuligheder

Med en kandidatuddannelse i Forhistorisk Arkæologi kan du arbejde som arkæolog ved udgravninger og på museer. Du kan arbejde på kulturforvaltninger og udføre konsulent- og projektarbejde. Hvis du bliver grebet af forskning, kan du vælge at søge ind på ph.d.-uddannelsen med sigte mod universitetsverden eller ledende stillinger inden for museumsområdet.

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i forhistorisk arkæologi:

 • Bacheloruddannelsen i forhistorisk arkæologi (AU og KU)
 • Bacheloruddannelsen i middelalder- og renæssancearkæologi (AU) med 45 ECTS tilvalg i forhistorisk arkæologi. Tilvalget skal indeholde følgende discipliner fra bacheloruddannelsen i forhistorisk arkæologi (2010): Forhistorisk Kultur I og II og Arkæologiske Forskningsprocesser
 • En humanistisk bacheloruddannelse med med 45 ECTS tilvalg i forhistorisk arkæologi. Tilvalget skal indeholde følgende discipliner fra bacheloruddannelsen i forhistorisk arkæologi (2010): Forhistorisk Kultur I og II, Arkæologiske Forskningsprocesser og Materiel Kultur og Samfund.

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Retskrav på optagelse

Studerende på bacheloruddannelsen i forhistorisk arkæologi ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i forhistorisk arkæologi, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse bacheloruddannelsens afslutning. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i forhistorisk arkæologi er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse. 

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Sprogkrav

Engelsk på gymnasialt B-niveau eller tilsvarende er en forudsætning for optagelse.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

 
I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Forhistorisk Arkæologi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Profiler

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profil

 • Profilfag
  Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag.   
 • Udlandsophold - kan også placeres på 1. og 2. semester
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verden, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!
 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

Hverdagen på Forhistorisk Arkæologi

Kandidatuddannelsen i Forhistorisk Arkæologi er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe.   

Du får din daglige gang på Moesgård, som er en gammel, nyrenoveret herregård syd for Aarhus. Her får du adgang til gode studiefaciliteter, bibliotek, fællesrum, Moesgård Museum og til fantastisk natur. Du har også masser af muligheder for at selv at tage aktivt del i studielivet. Ottar, den centrale studenterforening på Forhistorisk Arkæologi har til formål at varetage de studerendes ve og vel. Ottar arrangerer faglige diskussioner om studiet, kontakt til erhvervslivet og ikke mindst fredagsbarer og sociale initiativer på studiet. En underafdeling af Ottar er Kulturlaget, som udgiver tidsskriftet LAG. Desuden har studiet tilknytning til Danske Arkæologistuderendes Landsforening – DALF, som varetager arkæologistuderendes interesser og skaber relationer mellem studerende på arkæologistudier på universiteterne i Danmark.

Mød en studerende

Martin Sejr Nielsen, kandidatstuderende på Forhistorisk Arkæologi

Jeg er rigtig glad for holdundervisningen, hvor der altid er gode diskussioner. Og så er jeg glad for de større skriftlige opgaver, hvor der virkelig er tid til at fordybe sig og grave sig helt ned i et emne. Jeg starter som regel en studiedag med et par timers læsning eller forberedelse på min læseplads. Så har vi et par undervisningstimer, som typisk er holdundervisning med oplæg fra studerende, inden det er tid til et par timers læsning igen. Der er kun undervisning to eller tre gange i løbet af en uge, så flere dage går også med at læse, skrive opgaver og forberede sig til undervisningen.

Engagér dig under studierne
Jeg vil råde kommende kandidatstuderende til at engagere sig i diverse projekter på uddannelsen, og gøre meget for at arbejde med faget udover de bundne opgaver. På den måde får man skabt sig et netværk, man opnår en bredere forståelse for, hvad arkæologi er, og man får idéer til, hvad man kan bruge sin uddannelse til senere hen. Jeg bruger stort set alle de ikke-studieaktive perioder på fagrelateret arbejde som eksempelvis gravearbejde for de forskellige kulturhistoriske museer. Det giver mig erfaring inden for områder som jeg sandsynligvis skal have job inden for.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity og #moesgaardcampus dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år. Bemærk, at data stammer fra flere forskellige, men beslægtede uddannelser.

Kandidat i job

Rikke Marie Rau, formidlingsinspektør ved Odense Bys Museer
Jeg arbejder med, hvordan arkæologi kan bruges som en værdi for bygherre og for borgerne i samfundet, og jeg arbejder med forskellige formidlingsopgaver og driftsopgaver på Odense Bys Museer. Min arbejdsdag består af at besvare mails, lave research, holde møder, skrive artikler og af forskellige ad hoc opgaver, hvor jeg er i dialog med en masse mennesker i løbet af dagen.

Viden om fortiden er vigtig for nutiden
Forhistorisk arkæologi har gjort mig til en god historiefortæller, og jeg kan bringe arkæologien ind i samfundsdebatten. For mens du lærer om fortidens redskaber og potteskår, kommer du samtidig til at forstå noget om dig selv, og hvordan din verden er formet. Jeg bruger min viden om fortidens mennesker, når jeg i dag studerer menneskets udvikling og historie, og når jeg arbejder med refleksion over nutidens samfund inden for eksempelvis integration, folkemord, økologi, klima og meget andet.

Speciale om magtkampe

I mit speciale kunne jeg på baggrund af stolpehuller, forkullet korn og en smule guld fortælle en dramatisk historie om magtkampe og tilblivelsen af en stat. Og det er for mig noget helt særligt ved arkæologien, at netop genstande og stolpehuller, kan fortælle fantastiske historier, som vi bruger i vores nutidige samfund via forskellige samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige analysemetoder.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.