FINANCE AND INTERNATIONAL BUSINESS (CAND.MERC.)

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Engelsk  (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

The increasing globalisation and internationalisation within trade and industry have led to a growing demand for managers with an international perspective as well as the ability to evaluate the economic consequences of their decisions.

An MSc in Economics and Business Administration - Finance and International Business not only provides you with the professional qualifications for making strategic decisions concerning difficult and complex financial matters, but also gives you experience and competence in acting in an international context.

The programme in Finance and International Business exposes you to an international educational environment where students come from different countries and thus have different cultural backgrounds.

All exams and courses are carried out in English by members of faculty with an international background.

The programme provides a theoretical framework for advanced academic study of finance and international business that enables you to solve practical problems in the international business community.

The opportunities for participating in exchange and internship programmes either in Denmark or abroad make it a genuinely international education.

Adgangskrav

Direkte adgangsgivende bacheloruddannelser

De erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser HA og B.Sc. in Business Administration herunder alle toninger fra Aarhus BSS ved Aarhus Universitet giver adgang til cand.merc. og cand.merc.aud. Bemærk at der er særlige krav til valgfagssammensætningen ved HA (jur.).

Har du en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (Generel erhvervsøkonomi) fra en dansk uddannelsesinstitution opfylder du automatisk de specifikke adgangskrav, og kan optages direkte, hvis der ikke er adgangsbegrænsning på specialiseringen.

Du vil også med en HD (erhvervsøkonomisk diplomuddannelse) kunne optages på en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse, dog med krav om supplerende fag svarende til 20 ECTS. Du kan i oversigten over suppleringsfag se hvilke fag du skal supplere med, hvis du ønsker at starte på kandidatuddannelsen. Fra optagelsen i 2018 og fremad skal suppleringsfagene være bestået inden studiestart på kandidatuddannelsen.  

Adgang med anden uddannelse

Hvis du har en uddannelse med tilsvarende fagligt indhold, kan du få den vurderet ved Optagelse til kandidat og tilvalg. Vurderinger laves mellem 1. september og 1. december. I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at din bacheloruddannelse har et tilstrækkeligt indhold af erhvervsøkonomiske fag, således at følgende fagområder er dækket i det angivne ECTS-omfang, se nedenfor.

Kvantitativ og Kvalitativ Metode

15 ECTS

Driftsøkonomi

15 ECTS

Marketing

7,5 ECTS

Finansiering og Regnskab

15 ECTS

Ledelses- og Organisationsteori

7,5 ECTS

Mikroøkonomi

5 ECTS

Ekstra ECTS inden for ovennævnte fagområder

15 ECTS

I alt inden for Erhvervsøkonomi

80 ECTS

 

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Uddannelsens opbygning

STUDIEORDNING

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

I studiediagrammet nedenfor kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.


PREREQUISITE COURSES

The programme is divided into four semesters. Furthermore, the first two semesters are each divided into two blocks.

The first semester creates the necessary foundation both methodologically and theoretically for further studies of finance and international business.

Applied Econometric Methods introduces you to the most widely used quantitative and empirical methods in econometrics, including in particular financial econometrics. The course has two major aims. Firstly, it provides you with tools which enable you to acquire the knowledge published in high quality publications within the areas of empirical finance and economics. Secondly, it equips you with tools for modelling and estimating econometric systems. The methods involved have been chosen with a view towards application within empirical finance and economics.

In Corporate Finance the general aim of the course is to provide the participants with profound knowledge about financial decision making in corporations. It is important to underline that although the course is focused on the managerial problems, decisions must be based on a solid theoretical framework. The topics studied include investment and financing, real options, risk management, capital structure, governance, and asymmetric information.

Internationalisation of the Firm provides you with an in-depth and detailed understanding of theories surrounding the internationalisation of businesses and the practical implications of these theories. 


SPECIALISATION COURSES

The second semester is devoted to more advanced studies within the two areas.

Corporate Valuation integrates elements of finance, accounting, and strategy. The students get a profound understanding of the theoretical foundation of a corporate valuation, an understanding of the integration of all relevant aspects into an overall framework, and an empirical approach to corporate valuation.

Empirical Corporate Finance provides students with a toolbox and working knowledge of empirical methods in Corporate Finance. Techniques such as short- and long-term event studies, factor models, difference-in-difference techniques and panel data estimation are covered. The focus is on application of these tools, and during the course, students will undertake a short-run event study, using data on mergers and acquisitions.

International Financial Accounting focuses on the financial reporting requirements in international environments. An understanding of international business depends on a theoretically grounded, pragmatic knowledge of the international requirements for corporations to report their financial performance and financial position.

International Business Finance
The multinational firm is confronted with the task of operating internationally. This necessitates an understanding of the markets for products, factors of production, and financial assets. Operating internationally poses unique risks – one of these being the existence of fluctuating exchange rates. More generally, the global integration of money and capital markets implies opportunities as well as challenges – both of which have to be considered by the multinational firm.


In the third semester, you can choose elective courses within your areas of interest. The courses can be taken either at Aarhus BSS during the semester, at the AU Summer University or at one of our more than 300 partner universities abroad. You can also participate in internship programmes either in Denmark or abroad.


The fourth semester is devoted to the final thesis. You may choose the topic of the thesis freely and in this way get a chance to concentrate on and specialise in a specific field of interest. The thesis may be written in collaboration with another student or it may be the result of your individual effort. When the thesis has been submitted, it is defended before the academic supervisor as well as an external examiner.

Studieliv

Undervisning

Som studerende på en universitetsuddannelse skal du regne med at undervisningsformerne er noget anderledes, end hvad du kender fra gymnasiet eller handelsskolen. Som studerende er du i langt højere grad end tidligere ansvarlig for din egen indlæring og uddannelse.

Undervisningsåret er delt ind i to semestre. Der er rusintroduktion i uge 35. Første semester starter i uge 36 (ca. 1. september) til ca. midt december med eksamensperiode fra ca. midt december til 31. januar. Anden semester løber fra ca. 1. februar til midt i maj, hvor der eksamensperiode indtil 30. juni. 
Bemærk, at dette er udgangspunktet, og der kan forekomme variationer.

Vores undervisning og undervisningsformer gør vores studerende og vores dimittender attraktive for erhvervslivet.

Gruppearbejde

Ved at løse opgaver i grupper, som typisk består af tre til fire studerende, lærer du at arbejde sammen med dine medstuderende omkring en given opgave.

Læsegrupper har også en funktion uden for eksamensperioderne. Her har du mulighed for sammen med gruppen at diskutere faglige problemer og gennemgå materialet til næste undervisningsgang.

Læsegrupper får på den måde både en social og en faglig funktion.

Forelæsninger og holdtimer

Til forelæsninger i et auditorium kan der være plads til op mod 300 studerende. Den anden halvdel foregår som holdtimer eller øvelsestimer, ligesom du kender det fra gymnasiet eller handelsskolen. Her er der mulighed for at stille spørgsmål, gennemgå øvelser og diskutere stoffet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

JOB PROFILE

With an MSc in Finance and International Business you will be able to undertake job functions such as

 • Manager of foreign subsidiaries
 • Expert on mergers and acquisitions
 • Financial Manager
 • International Controller
 • Corporate Restructuring Expert
 • International Business Strategist
 • Business Entrepreneur
 • Treasurer

The international aspect of the programme is of course an ideal basis for a career in the international business community.

 

PROFILE OF COMPETENCIES

The research-based MSc study programme in Economics and Business Administration builds on the competencies and insights acquired in the BSc study programme in Economics and Business Administration.

The study programme provides the graduate with specialist knowledge within the disciplines of the study programme that give the graduate high academic qualifications to develop solutions to issues pertaining to business administration in companies and organisations in the public and private sectors.

The study programme also qualifies the graduate for further studies, including PhD studies.

Through the study programme, the graduate has acquired knowledge that enables the graduate to

 • Understand and analyze investment, financing, and risk management decisions in an international corporation.
 • Use financial, strategic, and accounting information to assess the financial performance and position of an international corporation.
 • Make strategic decisions concerning difficult and complex financial matters in an international context.
 • Understand and consider knowledge pertaining to the various disciplines as well as identifying academic issues
 • Master the scientific methodologies and tools of the various disciplines as well as mastering general skills associated with employment within the areas studied
 • Assess and choose among the scientific methodologies and tools of the various disciplines as well as developing new analysis and solution models
 • Discuss professional and academic issues with both specialists and laymen
 • Manage work and development situations that are complex, unpredictable and require new solution models
 • Initiate and carry out, on an independent basis, monodisciplinary and interdisciplinary collaboration and take professional responsibility
 • Take responsibility, on an independent basis, for own professional development and specialisation

Jobs

Below you can find information about what a number of our alumni work with in their first job after graduation.

Economy and Accounting
Accounting, audit, bookkeeping, budgeting, controlling, currency hedging (valutasikring), forecasting, funding and sweeping accounts, consolidation, liquidity management, risk management, trade, valuation, wealth management og treasury.

Administrative
Recommendations, authorities consideration (myndighedshåndtering), meetings, coordination, planning, presentations, reporting and correcting (rettearbejde).

Analysis
Interviews, business analysis and research.

Sale
Telephone sale, sales coaching, direct sale and e-sale development.

Management and Organisation
Compliance management, policies, management, restructuring and strategy.

Other
Counselling, client relationship management (kunderelationer), communication, exam preperation, trainee interviews, innovation, implementation, matching, teaching, training , writing and workshops.

From studies to first job
”The first job is about getting the basics - building the foundation for your future career (within the same or another company)”.
(Msc in Finance and International Business)

”I would recommend to try to get as much internships as you can while studying. Not only will it increase your chances in getting a job after graduation, but it will help you decide what job to apply for”.
(Msc in Finance and International Business)