DATALOGI

Skaber og udvikler forståelse for data

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Datalogi udvikler dine evner inden for datalogiske grunddiscipliner som eksempelvis programmeringssprog, algoritmik og kryptologi. Uddannelsen foregår på engelsk, og du kommer til at bruge meget tid på logik og matematik. Du har i løbet af uddannelsen gode muligheder for at specialisere dig inden for dine interesseområder, hvad end det er komplekse algoritmer, IT-sikkerhed, pervasive computing eller noget helt fjerde.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Datalogi kan du arbejde i softwarehuse eller firmaer, der specialiserer sig i IT-sikkerhed. Det kan eksempelvis være inden for medicinsk teknologi, offentlig administration eller bioinformatik. Du kan også arbejde som IT-konsulent i mange forskellige brancher, som underviser på et gymnasium eller fortsætte din uddannelse inden for forskningens verden i form af en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav og forudsætninger

En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i datalogi fra Aarhus Universitet, Syddansk Universitet eller Københavns Universitet giver adgang til kandidatuddannelsen i datalogi.

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Ved universitetets vurdering af om en bacheloruddannelse er adgangsgivende til kandidatuddannelsen i datalogi lægges vægt på:

 • Bacheloruddannelsen indeholder datalogiske emner i et omfang, der opfylder forudsætningerne for at følge et flertal af de specialiseringer der udbydes på kandidatuddannelsen. For at kunne følge samtlige specialiseringer kræves:
  • 20 ECTS programmering, herunder objektorienteret programmering, funktionel programmering og softwarearkitektur.
  • 20 ECTS computersystemer, herunder databaser, computerarkitektur, netværk, operativsystemer, distribuerede systemer og sikkerhed.
  • 20 ECTS teoretisk datalogi, herunder algoritmer og datastrukturer, logik og beregnelighed, formelle sprog og oversættelse, optimering og kompleksitetsteori.
  • 10 ECTS menneske-maskine interaktion og eksperimentel systemudvikling.
 • Bacheloruddannelsen indeholder 20 ECTS grundlæggende fagelementer inden for matematik, sandsynlighedsregning og statistik.

Opmærksomheden henledes på, at kursusgrundlaget for optagelsen skal afspejle nutidig teori og praksis.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles krav til sammensætning af studieprogrammet.

Det forudsættes, at de studerende besidder engelskkundskaber svarende til engelsk B-niveau.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse

Optagelse 2019

Fra og med sommeroptaget 2019 optages der hvert år et begrænset antal studerende på kandidatuddannelsen Datalogi. Det betyder, at det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse. Fordeling af studiepladser sker på baggrund af en helhedsvurdering.

Adgangskrav

En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i datalogi fra Aarhus Universitet, Syddansk Universitet eller Københavns Universitet giver adgang til kandidatuddannelsen i datalogi.

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Ved universitetets vurdering af om en bacheloruddannelse er adgangsgivende til kandidatuddannelsen i datalogi lægges vægt på:

 • Bacheloruddannelsen indeholder datalogiske emner i et omfang, der opfylder forudsætningerne for at følge et flertal af de specialiseringer der udbydes på kandidatuddannelsen. For at kunne følge samtlige specialiseringer kræves:
  • 20 ECTS programmering, herunder objektorienteret programmering, funktionel programmering og softwarearkitektur.
  • 20 ECTS computersystemer, herunder databaser, computerarkitektur, netværk, operativsystemer, distribuerede systemer og sikkerhed.
  • 20 ECTS teoretisk datalogi, herunder algoritmer og datastrukturer, logik og beregnelighed, formelle sprog og oversættelse, optimering og kompleksitetsteori.
  • 10 ECTS menneske-maskine interaktion og eksperimentel systemudvikling.
 • Bacheloruddannelsen indeholder 20 ECTS grundlæggende fagelementer inden for matematik, sandsynlighedsregning og statistik.

Opmærksomheden henledes på, at kursusgrundlaget for optagelsen skal afspejle nutidig teori og praksis.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles krav til sammensætning af studieprogrammet.

Det forudsættes, at de studerende besidder engelskkundskaber svarende til engelsk B-niveau.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse

Retskrav på optagelse 

Studerende på bacheloruddannelsen i datalogi ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i datalogi, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse bacheloruddannelsens afslutning. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Udvælgelseskriterier

Der er pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.

Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

Akademisk baggrund

 • Karakterniveau for bachelorgraden
 • Karakterer for relevante kurser*
 • Relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i din bachelorgrad

*Relevante kurser inkluderer kurser med emneområder indenfor datalogi, matematik, sandsynlighedsteori og statistik.

Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karakterniveau.

Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte eksamensbeviser, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.


 

Studieliv

Dagligdagen på Datalogi

Kandidatuddannelsen i Datalogi holder til i IT-byen Katrinebjerg, hvor alle Aarhus Universitets IT-uddannelser er samlet. Du har gode muligheder for at dyrke det sociale liv på uddannelsen, når fredagsbaren på Institut for Datalogi hver fredag slår dørene op til en hyggelig eftermiddag og aften med dine medstuderende. Undervisningen på Datalogi er både praktisk og forskningsorienteret anlagt med en god vekselvirkning mellem forelæsninger og gruppearbejde.

Dit afsluttende speciale

Du afslutter din kandidatuddannelse i Datalogi med et speciale, hvor du under vejledning af en forsker er ansvarlig for projektbeskrivelsen. Du bliver tilknyttet en forskergruppe i forbindelse med specialet, hvor du i høj grad har mulighed for at lytte til og deltage i akademiske diskussioner og forskergruppens daglige arbejde.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #AUdatalogi og #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Følg desuden fakultetet Science and Technology på Facebook og Instagram - #SciTechAU

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og #AUDatalogi.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.


Herunder kan du se et portræt af Angelo Nicolosi fra Italien og høre, hvorfor han valgte at læse sin kandidat i Datalogi på Aarhus Universitet, og hvordan han efterfølgende har brugt sin uddannelse i sit job hos Danske Bank.


Hvad tager man med sig fra datalogistudiet og ud på arbejdsmarkedet? Hør Troels Hansen fortælle om, hvordan han fik sit første job 2 måneder efter, at han blev kandidat fra Datalogi på Aarhus Universitet.

Hvad tager man med sig fra datalogistudiet og ud på arbejdsmarkedet? Hør Troels Hansen fortælle om, hvordan han fik sit første job 2 måneder efter, at han blev kandidat fra Datalogi på Aarhus Universitet.