CORPORATE COMMUNICATION

Introduktion

Communication is crucial to any organisation’s success, and it begins with a strong, precise and creative strategy. The MA in Corporate Communication teaches students to design, manage and implement strategies from a communicative perspective.

Strategic insight, practical skills

The purpose of the study programme is to provide you with knowledge of central concepts, models and theories about corporate communication as well as practical skills in the strategic management of corporate communication processes. As a result, you will be qualified to undertake functions within corporate communication at a strategic level.

Comprehensive, nuanced knowledge

You will be equipped with a comprehensive and nuanced theoretical and practical skill-set within corporate communication. Through a number of compulsory courses, you will be introduced to areas such as Corporate Communication, Crisis and Change Communication, Stakeholder Relations and Strategic Management. This will enable you not only to plan and solve comprehensive and complex internal and external communication tasks, but also to critically appraise communicative issues and requirements relating to strategic communication.

In the third semester, the programme offers two specialised profiles within either Integrated Marketing Communication or Human Resource Communication. Alternatively, you can do a project-based study where you combine an internship with theoretical seminars. This gives you a unique chance to specialise within your preferred area of interest.

Adgangskrav

 • Kandidatuddannelsen i Corporate Communication kræver, at du har en ensproglig bacheloruddannelse med kommunikation, bacheloren i International Communication and Multimedia eller bacheloruddannelsen i Marketing and Management Communication fra Aarhus BSS.
 • Øvrige bacheloruddannelser med minimum 60 ECTS inden for uddannelseselementer i relevant kommunikation kan også give adgang til uddannelsen.

Hvis du har en uddannelse med tilsvarende fagligt indhold, kan du få den vurderet ved Optagelse til kandidat og tilvalg. Vurderinger laves mellem 1. september og 1. december.

Sprogkrav

Da kandidatuddannelsen i Corporate Communication er engelsksproget stilles der krav om Engelsk B. Du kan her læse om hvordan du dokumenterer dit engelsk-niveau, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.

Retskrav på optagelse

Studerende på bacheloruddannelsen i International Communication and Multimedia og bacheloruddannelsen i Marketing and Management Communication ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i Corporate Communication, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse af bacheloruddannelsens afslutning. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i Corporate Communication er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse. 

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

 

Below is an outline of the courses

 

 


The first semester includes Corporate Communication, Strategic Management in Organisations in a Communicative Perspective and Scientific Methods.
1st year


The second semester includes Corporate Communication in Change and Crisis Situations, Stakeholder Relations as well as two electives. The electives may be chosen from among the electives offered under the Master’s programme or from the fields of, e.g., business administration or language offered under another Master’s programme at School of Business and Social Sciences or at another institution of higher education.

Corporate Communication

The purpose of this course is to provide students with insights into strategic corporate communication from an external, internal and integrated perspective, aiming at the coordination of such communication in private and public-sector companies, organisations and institutions. Topics include: corporate branding, value-based communication, communications planning, change communication and crisis communication.

Strategic Management of Organisations in a Communicative Perspective
The purpose of this course is to provide students with insights into structures, functions and developments within the strategic management of private or public-sector companies, organisations and institutions, especially from the point of view of corporate communication. Topics include: value-based management, image management, project management, crisis management, corporate social responsibility (CSR), corporate governance, organisational theory, organisational psychology, human resource management, change management, knowledge management, organisational learning etc. In addition, students acquire insights into relevant management tools.

Scientific methods

The purpose of this course is to provide students with theoretical insights into and practical skills at applying valid, scientific methods of argumentation on the basis of scientific traditions and methodological choices.

Corporate Communication in Change and Crisis Situations
The aim of this course is to provide you with the fundamental knowledge of central concepts, models, and theories and of practical tools relating to the strategic work within the fields of change management/communication and crisis management/communication in private and public companies, organisations or institutions.

Stakeholder Relations

The purpose of this course is to provide students with insights into stakeholder management and stakeholder mapping and to develop competencies in adapting corporate communication to the various needs and expectations of different stakeholders with the aim of establishing strategic stakeholder relations. Topics include: stakeholder models, issues management and stakeholder dialogue.2nd year

The third semester includes an elective and then you can choose between a number of teaching profiles and a projct-based study. The purpose of the profiling part of the programme is to provide students with an opportunity for theoretical as well as practical specialisation within a specific field of corporate communication.

Profile: Integrated Marketing Communication
The purpose of the profile is to provide students with theoretical and practical insights into the types of strategic corporate communication used in connection with integrated marketing communication and public relations in private companies not included in the basic programme. Profile topics include new types of marketing such as trend management and experiential marketing or marketing in relation to particular segments such as senior marketing.

Profile: HR Communication
The purpose of the profile is to provide you with theoretical and practical insights into HRM and the types of strategic corporate communication used in organisations’ communication with employee stakeholders with regard to e.g. employer branding, motivation, commitment, psychological contract and organisational networks in a multicultural organisation. Profile topics include a focus on creating a theoretical understanding of key concepts within HRM (i.e. motivation, needs, trust, psychological contract) as well as HRM policies and HRM law. In addition, you will be introduced to a range of HRM dilemmas in various organisational contexts, such as organisational conflicts, restructurings, downsizing, mergers and management conversations.

Project-based study
The purpose of the project-based study is to provide you with the qualifications required to associ-ate practical challenges and problems experienced in connection with an educational stay of your choice with theories and methods within corporate communication. The project-based study will focus on the theories and methods dealt with during the first and second terms of the programme. The profile will provide you with the qualifications required to reflect on and discuss the implica-tions of the theories for practice and the implications of the practical experience for the theories.

In your fourth semester you will write your master thesis. The topic for your final thesis is chosen freely, but must be approved by your academic advisor.

Studieliv

Undervisning

Som studerende på en universitetsuddannelse skal du regne med at undervisningsformerne er noget anderledes, end hvad du kender fra gymnasiet eller handelsskolen. Som studerende er du i langt højere grad end tidligere ansvarlig for din egen indlæring og uddannelse.

Undervisningsåret er delt ind i to semestre. Der er rusintroduktion i uge 35. Første semester starter i uge 36 (ca. 1. september) til ca. midt december med eksamensperiode fra ca. midt december til 31. januar. Anden semester løber fra ca. 1. februar til midt i maj, hvor der eksamensperiode indtil 30. juni. 
Bemærk, at dette er udgangspunktet, og der kan forekomme variationer.

Vores undervisning og undervisningsformer gør vores studerende og vores dimittender attraktive for erhvervslivet.

Gruppearbejde

Ved at løse opgaver i grupper, som typisk består af tre til fire studerende, lærer du at arbejde sammen med dine medstuderende omkring en given opgave.

Læsegrupper har også en funktion uden for eksamensperioderne. Her har du mulighed for sammen med gruppen at diskutere faglige problemer og gennemgå materialet til næste undervisningsgang.

Læsegrupper får på den måde både en social og en faglig funktion.

Forelæsninger og holdtimer

I vores største auditorium er der plads til 300 studerende. Den anden halvdel foregår som holdtimer eller øvelsestimer, ligesom du kender det fra gymnasiet eller handelsskolen. Her er der mulighed for at stille spørgsmål, gennemgå øvelser og diskutere stoffet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Job profile and competencies

Graduates from the Master of Arts in Corporate Communication are readily able to work in national and international companies and organisations as strategic employees at management level.

The work will typically be focussed on communication, public relations, corporate branding, or in connection with a marketing division, in which our graduates have the full responsibility for planning the strategic communication with internal and external stakeholders."Not only has Aarhus BSS provided me with an extremely useful education and as such a highly relevant set of theoretic tools, but also an invaluable network, both of which I use to a high degree.


Aarhus BSS' focus on bringing practical aspects into the curriculum is also something that has proved to be of great value. I would definitely recommend this programme to all who have an ambition to work within the fields of marketing and communication. On a less serious but still quite significant note, Aarhus BSS has an unparalleled social life which makes life as a student so much more interesting."

- Jesper Frost, Global Brand Manager B&O, MA in Corporate CommunicationCompetencies


The purpose of the Master of Arts in Corporate Communication programme is:

 • To expand students’ theoretical and practical knowledge of and skills within corporate communication, i.e. all types of communication involving private or public companies, organisations and institutions acting as senders, recipients or the subjects of such communication.
 • To provide students with the qualifications needed to undertake – individually and/or in collaboration with others – relevant functions within corporate communication at a strategic and/or operational level in private or public companies, organisations and institutions on the basis of the knowledge and skills acquired.
 • To provide students with the qualifications needed to carry out scientific research.

To fulfil this purpose, the student must in the course of the study programme acquire:


(a) knowledge of:

 • strategic corporate communication in both an internal and an external perspective.
 • integrated communication planning (from overall communications policies to communication plans in connection with specific situations).
 • central areas of specialisation within corporate communication and relevant sub-areas
 • the strategic management of companies, organisations and institutions, especially with regard to communication processes.
 • the structures, functions and development of companies, organisations and institutions, especially with regard to communication processes.
 • areas within business economics and/or language and/or neighbouring areas which are relevant to the theoretical and/or practical study of or work with strategic corporate communication.


(b) working methods aimed at:

 • developing the analytical and strategic skills of the student through the definition and solution of problems.
 • developing the student’s ability to work independently both individually and in collaboration with others at management level.
 • developing the student’s ability to critically appraise academic issues.


(c) skills within:

 • the solution of comprehensive and complex internal and external communication tasks in oral and written English from the perspective of strategic management.
 • the analysis of comprehensive and complex communicative issues and requirements.
 • the planning of comprehensive and complex internal and external communication tasks.
 • the production of texts in English required to solve the various communication tasks.
 • the analysis of the reception of these texts (e.g. in the form of a particular image or a particular reputation).
 • the strategic measuring of the contribution of corporate communication in supporting corporate strategy.