Byggeri

CIVILINGENIØR
BYGGERI

Kombinerer design, arkitektur og videnskab

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Byggeri bygger videre på din diplomingeniøruddannelse inden for bygning eller bygningsdesign, så du efter to års studier kan kalde dig civilingeniør. Uddannelsen foregår på engelsk, og du kommer til at arbejde med anvendt matematik og fysik, og du kan specialisere dig inden for specifikke emner som:

- Bærende konstruktioner
- Integreret energidesign
- Construction Management
- Tektonisk bygningsdesign
- Geoteknik
- Fluid Dynamics & Building Ventilation
- Geotechnical Engineering

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og projektarbejde, og du lærer at arbejde med udvikling af projekter i tværfagligt samarbejde med arkitekter og designere samt at agere i en verden, hvor byggeriet er i konstant udvikling.

Karrieremuligheder
Som civilingeniør i Byggeri kan du blandt andet arbejde hos rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenørfirmaer, ejendomsselskaber og i bygningselementindustrien. Her kan du eksempelvis arbejde med projekter inden for design, modellering, test, udvikling og styring. Du opnår en høj bygningsfaglig viden, så du kan arbejde med løsningen af komplekse designmæssige opgaver og sikre, at designprocesser gennemføres med en helhedsorienteret tilgang, der omfatter hensyn til både æstetik, teknik, økonomi og arkitektur. Som civilingeniør kan du desuden fortsætte din uddannelse i form af en ph.d.-uddannelse.

Forskning og udvikling
Læs mere om forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for byggeri og bygningsdesign på Aarhus Universitet

Adgangskrav

Følgende uddannelser er adgangsgivende til civilingeniøruddannelsen i byggeri under forudsætning af, at der kan dokumenteres matematikkompetencer svarende i niveau, omfang og indhold til kurserne Anvendt matematik 1 (5 ECTS) og Anvendt matematik 2 (5 ECTS):

  • En diplomingeniøruddannelse eller teknisk videnskabelig bacheloruddannelse indenfor bygningsretningen indeholdende fagmoduler på mindst 60 ECTS inden for hhv. a) grundlæggende bærende konstruktioner, b) grundlæggende indeklima og tekniske installationer eller c) byggeproduktion. Adgangsgrundlag skal være identisk med valg af specialisering for: a) bærende konstruktioner og b) integreret energidesign.
  • Bacheloruddannelser med mindst 60 ECTS inden for byggeri - civilingeniør kan være adgangsgivende, forudsat de faglige krav til civilingeniøruddannelsen i byggeri samlet kan opfyldes.
  • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til oven for nævnte uddannelser kan give adgang til civilingeniøruddannelsen.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse

Uddannelsens opbygning

Undervisningen på Byggeri
Undervisningen på Byggeri er tilrettelagt i kvarterer med 4 kvarterer per studieår. Kvartererne er organiseret i 7 ugers blokke med en 2−4 ugers eksamensperiode efter hver blok.

Grundkurser og specialisering
På studiets første del opnår du via grundkurser det faglige grundlag, der er nødvendigt for dit specialiseringsområde, som du arbejder med senere på uddannelsen. Du kan vælge mellem en lang række specialområder lige fra Bærende konstruktioner, Integreret energidesign, Construction Management eller Tektonisk bygningsdesign. I samråd med din specialevejleder kan du sammensætte din helt personlige studieplan, så den passer til netop dine interesser og baggrund.

Samarbejde med forskerne på Institut for Ingeniørvidenskab


Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Studiediagram
Studiediagrammet viser et anbefalet studieforløb for studiestart sommer.
For studiestart vinter vil rækkefølgen af de obligatoriske kurser være omvendt, så Risk and Reliability Engineering og Project 2 - Integrated Engineering Project ligger på første semester.

 

 

 

Studieliv

Dagligdagen på Byggeri
Du kommer til at have din daglige gang på Navitas ved Aarhus Havn. Her er hverdagen præget af hårdt arbejde med forelæsninger og opgaveløsninger samt masser af socialt samvær med dine medstuderende. I vil sammen afholde sociale arrangementer og fester, og I kommer til at arbejde tæt sammen i projektgrupper, hvor I vil skabe tætte forhold både fagligt og socialt.

De studerendes råd - RIA
Rådet for Ingeniørstuderende i Aarhus (RIA) er de studerendes talerør og samlingspunkt for et bedre studiemiljø. RIA varetager de studiepolitiske og sociale interesser for alle studerende på Aarhus Universitet og er omdrejningspunkt for sociale arrangementer og aktiviteter for de studerende.


Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Jobmuligheder som civilingeniør i byggeri

Erhvervslivet efterspørger ingeniører, der kan, tænke helhedsorienteret, udvikle projekter i et tværfagligt samar-bejde med arkitekter og designere, agere i en verden, hvor byggeriet udvikler sig løbende formmæssigt og håndtere det stigende krav som design af byggeri kræver til indarbejdelse af energi og miljøhensyn. Som civilingeniør i byggeri er du rustet til at møde disse udfordringer.

Som civilingeniør i Byggeri får du følgende kompetencer:

  • Du behersker centrale elementer inden for byggeri og har detaljeret viden om centrale discipliner, metoder, teorier og teknologier inden for Byggeri.
  • Du kan selvstændigt planlægge, lede og gennemføre projekter og anvende resultaterne af disse i en fagligt relateret beslutningsproces.
  • Du kan vurdere anvendeligheden og hensigtsmæssigheden af teoretiske, eksperimentelle og praktiske metoder til analyse og løsning af faglige spørgsmål og problemstillinger.
  • Du kan selvstændigt og kritisk strukturere egen kompetenceudvikling. 
  • Du er i stand til systematisk og kritisk at sætte dig ind i nye fagområder. 
  • Du kan formidle og kommunikere faglige spørgsmål og problemstillinger i såvel et videnskabeligt som et industrielt forum.
  • Du kan på naturvidenskabelig og teknisk baggrund indgå i konstruktivt samarbejde og løsning af faglige problemstillinger.

Med en civilingeniøruddannelse i byggeri kan du få arbejde i virksomheder såsom rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenørfirmaer, ejendomsselskaber og i bygningselementindustrien. Du kan beskæftige dig med projekter inden for design, modellering, test, udvikling og styring.

Forskeruddannelse

Har du lyst og evner, kan du efter endt civilingeniøruddannelse søge om optagelse på forskeruddannelsen, hvor du arbejder frem mod en ph.d.-grad. På forskeruddannelsen går du i gang med et forskningsprojekt og uddannes gradvist gennem kurser og personlig vejledning til at blive forsker.