BUSINESS INTELLIGENCE (CAND.MERC.)

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Engelsk  (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Business intelligence is an umbrella term that includes the applications, people, infrastructure, tools and best practices that allow you to access and analyse information in order to improve and optimise decisions and performance. Business intelligence has become an imperative for both private and public companies and organisations and may lead to cost reductions, better and faster decision-making processes and an easier identification of new business opportunities. 

The MSc in Economics and Business Administration – Business Intelligence includes a discussion of the procedural and technical infrastructure that collects and stores the data produced by company’s activities. The programme focuses on how to analyse data in order to predict and recognise patterns and on how to visualise and present results in order to support managerial decision-making.  

Acquired skills and competences

The programme will give you the competences and skills you need to take up managerial positions in private and public companies as well as in consulting firms. You will be able to work with the planning and implementation of business intelligence solutions. You will be familiar with various analytical tools and know how to apply these to new cases.    

Careers

Graduates who complete the Business Intelligence programme acquire analytical skills that are highly demanded by both the public and private sector. Graduates may take up positions in international or Danish companies, public institutions and consulting firms.

Adgangskrav

Direkte adgangsgivende bacheloruddannelser

De erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser HA og B.Sc. in Business Administration herunder alle toninger fra Aarhus BSS ved Aarhus Universitet giver adgang til cand.merc. og cand.merc.aud. Bemærk at der er særlige krav til valgfagssammensætningen ved HA (jur.).

Har du en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (Generel erhvervsøkonomi) fra en dansk uddannelsesinstitution opfylder du automatisk de specifikke adgangskrav, og kan optages direkte, hvis der ikke er adgangsbegrænsning på specialiseringen. 

Du vil også med en HD (erhvervsøkonomisk diplomuddannelse) kunne optages på en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse, dog med krav om supplerende fag svarende til 20 ECTS. Du kan i oversigten over suppleringsfag se hvilke fag du skal supplere med, hvis du ønsker at starte på kandidatuddannelsen. Fra optagelsen i 2018 og fremad skal suppleringsfagene være bestået inden studiestart på kandidatuddannelsen. 

Adgang med anden uddannelse

Hvis du har en uddannelse med tilsvarende fagligt indhold, kan du få den vurderet ved Optagelse til kandidat og tilvalg. Vurderinger laves mellem 1. september og 1. december.

I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at din bacheloruddannelse har et tilstrækkeligt indhold af erhvervsøkonomiske fag, således at følgende fagområder er dækket i det angivne ECTS-omfang, se nedenfor.

Kvantitativ og Kvalitativ Metode

15 ECTS

Driftsøkonomi

15 ECTS

Marketing

7,5 ECTS

Finansiering og Regnskab

15 ECTS

Ledelses- og Organisationsteori

7,5 ECTS

Mikroøkonomi

5 ECTS

Ekstra ECTS inden for ovennævnte fagområder

15 ECTS

I alt inden for Erhvervsøkonomi

80 ECTS

 

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Uddannelsens opbygning

STUDIEORDNING

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

I studiediagrammet nedenfor kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.


PREREQUISITE COURSES

In the first semester you follow the prerequisite courses that form the methodological and academic basis for the further study programme.

Business Forecasting is designed to give a solid theoretical and applied background to graduate students in forecasting. The course will not only be a methodology course but equally an applied course in that students will develop skills to approach business life situations critically, evaluate and communicate their findings with ease.

IS Development & Implementation in a Business Context introduces a range of methods and techniques that can be used to understand, plan and execute the processes in which information systems are developed, implemented, evaluated and modified to enable the student to participate in the development, acquisition and implementation of information systems.

Data Warehousing provides the student with knowledge about the wide variety of database management systems available for a data warehouse solution and how to choose a solution that is relevant for the business intelligence project in question.

R and SQL for Business Analytics provides the student with skills to conduct proper data analysis using some of the most flexible environments available. Focus will be on data management and data manipulation with the purpose to prepare for a statistical analysis. 


SPECIALISATION COURSES

In the second semester you follow the specialisation courses of the programme.

Data Mining for Business Decisions teaches students how to work with large datasets and how relationships in such data can be detected with the purpose to transform data into knowledge. Business applications cover a broad range from marketing to accounting, logistics and supply chain management.

In Advanced Market Research the focus is on analytical customer relationship management. The course is devoted to customer base analysis and predictive modelling with a primary focus on customer lifetime value and customer retention.

Bayesian Networks aim to awake the student´s interest into the BN topic by starting from their level of understanding and putting the subject into perspective by creating instances of its practical value.

Social Network Analytics and Text Mining covers processing and analysis of two types of data, which are increasingly available today; text data (written natural language) and data from social networks. Both types of data require techniques beyond “normal” quantitative methods.


In the third semester you can choose elective courses within your areas of interest. The courses can either be taken at Aarhus BSS during the semester, at the Summer University or at one of our more than 300 partner universities abroad. You can also participate in internship programmes either in Denmark or abroad.


The fourth semester is devoted to the final thesis. You may choose the topic of the thesis freely and so get a chance to concentrate on and specialise in a specific field of interest. The thesis may be written in collaboration with another student or it may be the result of your individual effort. When the thesis has been submitted, it is defended before the academic advisor as well as an external examiner.

Studieliv

Undervisning

Som studerende på en universitetsuddannelse skal du regne med at undervisningsformerne er noget anderledes, end hvad du kender fra gymnasiet eller handelsskolen. Som studerende er du i langt højere grad end tidligere ansvarlig for din egen indlæring og uddannelse.

Undervisningsåret er delt ind i to semestre. Der er rusintroduktion i uge 35. Første semester starter i uge 36 (ca. 1. september) til ca. midt december med eksamensperiode fra ca. midt december til 31. januar. Anden semester løber fra ca. 1. februar til midt i maj, hvor der eksamensperiode indtil 30. juni.
Bemærk, at dette er udgangspunktet, og der kan forekomme variationer.

Vores undervisning og undervisningsformer gør vores studerende og vores dimittender attraktive for erhvervslivet.

Gruppearbejde

Ved at løse opgaver i grupper, som typisk består af tre til fire studerende, lærer du at arbejde sammen med dine medstuderende omkring en given opgave.

Læsegrupper har også en funktion uden for eksamensperioderne. Her har du mulighed for sammen med gruppen at diskutere faglige problemer og gennemgå materialet til næste undervisningsgang.

Læsegrupper får på den måde både en social og en faglig funktion.

Forelæsninger og holdtimer

Til forelæsninger i et auditorium kan der være plads til op mod 300 studerende. Den anden halvdel foregår som holdtimer eller øvelsestimer, ligesom du kender det fra gymnasiet eller handelsskolen. Her er der mulighed for at stille spørgsmål, gennemgå øvelser og diskutere stoffet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Undervisning

Som studerende på en universitetsuddannelse skal du regne med at undervisningsformerne er noget anderledes, end hvad du kender fra gymnasiet eller handelsskolen. Som studerende er du i langt højere grad end tidligere ansvarlig for din egen indlæring og uddannelse.

Undervisningsåret er delt ind i to semestre. Der er rusintroduktion i uge 35. Første semester starter i uge 36 (ca. 1. september) til ca. midt december med eksamensperiode fra ca. midt december til 31. januar. Anden semester løber fra ca. 1. februar til midt i maj, hvor der eksamensperiode indtil 30. juni.
Bemærk, at dette er udgangspunktet, og der kan forekomme variationer.

Vores undervisning og undervisningsformer gør vores studerende og vores dimittender attraktive for erhvervslivet.

Gruppearbejde

Ved at løse opgaver i grupper, som typisk består af tre til fire studerende, lærer du at arbejde sammen med dine medstuderende omkring en given opgave.

Læsegrupper har også en funktion uden for eksamensperioderne. Her har du mulighed for sammen med gruppen at diskutere faglige problemer og gennemgå materialet til næste undervisningsgang.

Læsegrupper får på den måde både en social og en faglig funktion.

Forelæsninger og holdtimer

Til forelæsninger i et auditorium kan der være plads til op mod 300 studerende. Den anden halvdel foregår som holdtimer eller øvelsestimer, ligesom du kender det fra gymnasiet eller handelsskolen. Her er der mulighed for at stille spørgsmål, gennemgå øvelser og diskutere stoffet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

PROFILE OF COMPETENCIES

The specialisation in business intelligence gives you the skills to fill positions in market research
and customer relationship management, as quality manager, positions focusing on human resource
management, positions focusing on strategic market orientation, among others.

The research-based MSc study programme in Economics and Business Administration builds on the competencies and insights acquired in the BSc study programme in Economics and Business Administration.

The study programme provides the graduate with specialist knowledge within the disciplines of the study programme that give the graduate high academic qualifications to develop solutions to issues pertaining to business administration in companies and organisations in the public and private sectors.

The study programme also qualifies the graduate for further studies, including PhD studies.

Through the study programme, the graduate has acquired knowledge that enables the graduate to

  • Understand and consider knowledge pertaining to the various disciplines as well as identify academic issues
  • Master the scientific methodologies and tools of the various disciplines as well as master general skills associated with employment within the areas studied
  • Assess and choose among the scientific methodologies and tools of the various disciplines as well as develop new analysis and solution models
  • Discuss professional and academic issues with both specialists and laymen
  • Manage work and development situations that are complex, unpredictable and require new solution models
  • Initiate and carry out, on an independent basis, monodisciplinary and interdisciplinary collaboration and take professional responsibility
  • Take responsibility, on an independent basis, for own professional development and specialisation

Jobs

Below you can find information about what a number of our alumni work with in their first job after graduation.

Administrative
Reporting, coordination, presentations, proposals, stock control (lagerstyring).

Project Management

Analysis
Market analysis, data analysis, employee satisfaction analysis, costumer satisfaction analysis and statistics.

Economy and Accounting
Book keeping, SAP, accounting, financial planning and projection.

Other
Interpreting, marketing and communication, IT (development of performance systems and implementation, business warehouse), teaching, packing, SQL, contact and support to costumers and sale.

From studies to first job
”Network, be proactive in your job search, and be creative; especially with the economy today, it may be necessary to take a position that would not be your first choice - until the day your first choice comes around”.
(Msc in Business Intelligence)

“Form a network and use it. Use your friends to read your application. Learn to write good applications and have a can-do spirit. Start your job seeking while you are writing your master thesis and visit career fairs”.
(Msc in Business Intelligence)