Brasilianske studier

BRASILIANSKE STUDIER

Introduktion

OBS: Det er ikke muligt at søge optagelse på denne kandidatuddannelse til 1. september 2018. Uddannelsen er lagt sammen med andre kandidatuddannelser til KA i Globale områdestudier. Læs videre på Globale områdestudier.   

Bliv ekspert i Sydamerikas største land

Kandidatuddannelsen i Brasilianske studier handler om Brasiliens placering på det politiske og økonomiske verdenskort, det brasiliansk-portugisiske sprog og Brasiliens kulturelle, sociale og samfundspolitiske virkelighed. Du lærer at begå dig mundtligt og skriftligt både i hverdags- og erhvervsmæssige sammenhænge på brasiliansk. Du har i løbet af uddannelsen mulighed for at tage på udveksling i Brasilien, og du kan skabe din helt egen profil gennem projektorienterede forløb, valgfag og individuel vejledning.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Brasilianske studier kan du eksempelvis arbejde med interkulturel kommunikation i både danske, brasilianske og verdensomspændende organisationer og virksomheder. Du kan blandt andet arbejde med kontakt til Brasilien som projektkoordinator, hvor du samarbejder med brasilianske kunder, myndigheder og institutioner. Du kan arbejde som oversætter og tolk, arbejde med konceptudvikling, markedsføring og planlægning i rejse- og turistindustrien, du kan arbejde som underviser, eller du kan vælge at gå forskervejen og tage en ph.d.

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i brasilianske studier: 

  • Bacheloruddannelsen i brasilianske studier, Aarhus Universitet
  • En humanistisk, erhvervssproglig eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse og med en beherskelse af portugisisk sprog på et niveau svarende til en afsluttet bacheloruddannelse.

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Retskrav på optagelse

Studerende på bacheloruddannelsen i brasilianske studier ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i brasilianske studier, under forudsætning af at der søges om optagelse på henblik på start på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse bacheloruddannelsens afslutning. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i brasilianske studier er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse.

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Sprogkrav

Optagelse på kandidatuddannelsen i Brasilianske studier kræver dansk på A-niveau eller tilsvarende.

 

 

 

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Brasilianske studier kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.


 

Du vælger din profil på 3. semester

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

  • Projektorienteret forløb
    Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

En typisk uge på Brasilianske studier

Mandag:

Kl. 9-12 Forberedelse
Kl. 13-15 Holdundervisning: Forandring, udveksling og oversættelse

Tirsdag:

Kl. 10-12 Læsegruppearbejde
Kl. 13-16 Forberedelse
Kl. 16-18 Holdundervisning: Aktuelle kultur-, samfunds- og historiestudier

Onsdag:

Kl. 9-16 Forberedelse

Torsdag:

Kl. 9-12 Forberedelse
Kl. 13-16 Læsegruppearbejde

Fredag:

Kl. 9-12 Forberedelse
Kl. 12-14 Holdundervisning: Tilgange og tendensen i nyere brasiliansksproget litteratur

Dagligdagen for Brasilianske studier

Brasilianske studier er et relativt lille studie med et intimt og nært studiemiljø. Du får et tæt forhold til andre studerende og undervisere, og det giver en hyggelig atmosfære. Brasilianske studier holder til i Nobelparken sammen med alle sprogfagene og andre fagområder som eksempelvis Psykologi og Filosofi.

Undervisningen

På Brasilianske studier foregår undervisningen på dansk og den brasilianske variant af portugisisk, og ofte med undervisere, der har brasiliansk som modersmål. Undervisningen veksler mellem selvstudier og undervisning på universitetet. På hvert semester afholdes gæsteforelæsninger med danske og udenlandske forelæsere, hvor du får mulighed for at få dybere kendskab til et emne.

Dit afsluttende speciale

Du afslutter din kandidatuddannelse i Brasilianske studier med et speciale, hvor du under vejledning af en forsker er ansvarlig for projektbeskrivelsen og for at udarbejde og afslutte specialet.

Mød en studerende

Fernanda Gláucia Pinto, kandidatstuderende på Brasilianske studier

Jeg vil råde nye studerende til at være klar til at læse meget, og også grundigt at overveje, hvilke valgfag, de vil vælge. Jeg vil fremhæve det stærke sammenhold på Brasilianske studier. Både studerende og undervisere engagerer sig både fagligt og socialt, og det resulterer i et trykt miljø, der nærmest minder om én stor familie, hvor man hjælper og interesserer sig for hinanden. Jeg vil gerne bruge min kandidatuddannelse til at arbejde med undervisning og med det portugisiske sprog, måske som formidler mellem danske og brasilianske firmaer.

#Yourniversity

- Følg studielivet på Aarhus Universitet

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Kandidat i job

Marie Louise Witte, Informationsmedarbejder ved University College Syddanmark

Brasilianske Studier handler både om sprog og kultur. Den sproglige del bruger jeg ikke pt. i mit arbejde, men min viden om kulturelle forskelle og de mekanikker, der opstår, når kulturer mødes, har jeg stor nytte af. Kandidatuddannelsen gav mig nogle helt grundlæggende færdigheder, jeg bruger til hverdag. Jeg har lært at overskue komplicerede problemstillinger, hurtigt at tilegne mig ny viden, finde den røde tråd, opstille løsningsforslag og så videre. Så selvom jeg ikke bruger det brasilianske sprog i dagligdagen, så bruger jeg alligevel mine færdigheder fra Brasilianske studier hele tiden i mit job.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.