BIOINFORMATIK

Samspil mellem computerens og biologiens verden

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Bioinformatik handler om, hvordan IT-løsninger udvikles og bruges til at analysere og håndtere biologiske og medicinske data. Uddannelsen foregår på engelsk, og du kommer til at arbejde med sammenhængene mellem sygdomme og genetiske faktorer, med analyser af dna-sekvenser og proteinstrukturer, og du lærer om algoritmer, programmering og statistisk, så du kan behandle store mængder data i dit arbejde med at gøre biologiske og medicinske opdagelser.

Karrieremuligheder

Som kandidat i Bioinformatik kan du arbejde inden for erhvervslivet, i forskningsinstitutioner og hos sundhedsvæsenet. Du kan eksempelvis arbejde som specialist i den bioteknologiske industri, i IT-branchen eller inden for områder, hvor analyse af store datamængder er vigtig. Du har også mulighed for at fortsætte dit studie i form af en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i bioinformatik:

  • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i datalogi, biologi eller molekylærbiologi fra et dansk universitet.

Følgende uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen i bioinformatik:

  • Bacheloruddannelser med mindst 60 ECTS inden for bioinformatik kan være adgangsgivende forudsat de faglige krav til kandidatuddannelsen i bioinformatik samlet kan opfyldes.
  • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til oven for nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

 

Undervisningen på kandidatuddannelsen i Bioinformatik er tilrettelagt i kvarterer med 4 kvarterer per studieår. Kvartererne er organiseret i 7 ugers blokke med en 2−4 ugers eksamensperiode efter hver blok. Du kan se undervisningskalenderen her: http://scitech.au.dk/uddannelse/undervisningskalender/2015-16/

STUDIEDIAGRAM

 

 

Studieliv

Dagligdagen på Bioinformatik

Kandidatuddannelsen i Bioinformatik byder på hårdt arbejde med både forelæsninger, arbejde i projektgrupper og opgaveløsninger. Du bliver også en del af et godt socialt miljø, hvor forskellige studenterorganisationer arrangerer både faglige aktiviteter, ekskursioner, fester og socialt samvær. Undervisningen på Bioinformatik varetages af aktive forskere og er anvendelses- og forskningsorienteret, og der bliver stillet store krav til både din faglighed og selvstændighed. Du kan besøge Center for Bioinformatiks hjemmesider her: birc.au.dk

De studerendes råd

De Studerendes Råd (DSR) er de studerendes talerør og samlingspunkt for et bedre studiemiljø. DSR varetager de studiepolitiske og sociale interesser for alle studerende på Aarhus Universitet og er omdrejningspunkt for sociale arrangementer og aktiviteter for de studerende.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Følg desuden fakultetet Science and Technology på Facebook og Instagram - #SciTechAU

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Kompetenceprofil

Som kandidat i bioinformatik får du følgende kompetencer:

  • Du behersker bioinformatik bredt og har detaljeret viden om centrale discipliner, metoder, teorier og begreber inden for bioinformatik
  • Du kan selvstændigt planlægge, lede og gennemføre projekter og anvende resultaterne af disse i en fagligt relateret beslutningsproces
  • Du kan vurdere anvendeligheden og hensigtsmæssigheden af teoretiske, eksperimentelle og praktiske metoder for analyse og løsning af faglige spørgsmål og problemstillinger
  • Du kan selvstændigt og kritisk strukturere egen kompetenceudvikling
  • Du er i stand til systematisk og kritisk at sætte dig ind i nye fagområder
  • Du kan formidle og kommunikere faglige spørgsmål og problemstillinger i såvel et videnskabeligt som et alment forum
  • Du kan på naturvidenskabelig baggrund indgå i konstruktivt samarbejde om løsning af faglige problemstillinger

Jobprofil

Aarhus Universitet uddanner bioinformatikere til det regionale, nationale og internationale arbejdsmarked. Kandidater i bioinformatik finder arbejde inden for et meget bredt spektrum af jobområder og institutioner; specielt inden for forskning, udvikling og rådgivning. Bioinformatikere ansættes i stillinger der kræver bioinformatiske kompetencer, som strækker sig fra rådgivning og analyse, over administration og drift af bioinformatik- og it-systemer, til udvikling af it-løsninger inden for den bioteknologiske og biomedicinske sektor. Herudover er flere bioinformatikere også beskæftiget som konsulenter og softwareudviklere i it-branchen generelt