Anthropology of Education and Globalisation (Pædagogisk antropologi og globalisering)

Introduktion

Internationalt og globalt syn på uddannelse og læring

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk antropologi og globalisering er en engelsksproget uddannelse, der handler om, hvordan uddannelse, læring og viden bliver organiseret og forvaltet på tværs af nationale og kulturelle grænser. Du arbejder med antropologiske og uddannelsesvidenskabelige tilgange til uddannelse i institutioner, på arbejdspladser og i samfundet. Du arbejder med etnografiske forskningsmetoder, tværkulturel sammenligning og analyse af uddannelses- og videnspraksis i globale, sociale og kulturelle kontekster.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Pædagogisk antropologi og globalisering kan du arbejde med udvikling, rådgivning, ledelse og forskning inden for uddannelse. Du kan arbejde med læringskulturer i institutioner og virksomheder og med områder som internationaliseringsstrategier i uddannelsesinstitutioner, med kompetenceudvikling af medarbejdere i internationale virksomheder og med uddannelse og læring i udviklingslande. Du har også mulighed for at fortsætte dine studier i form af en ph.d.-uddannelse.

Professor Sue Wright og lektor, ph.d., Gritt B. Nielsen præsenterer den nye uddannelse.

 

 

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en af følgende uddannelser
bag dig:

 • Bestået bacheloruddannelse i antropologi
 • Bestået bacheloruddannelse i etnografi
 • Bestået bacheloruddannelse i etnologi
 • Bestået bacheloruddannelse i sociologi
 • Bestået bacheloruddannelse i sociologi og kulturanalyse
 • Bestået bacheloruddannelse i pædagogik
 • Bestået bacheloruddannelse i uddannelsesvidenskab
 • Bestået humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med tilvalg af pædagogiske og/eller antropologiske/ etnografiske moduler af et omfang på mindst 45 ECTS-point.
 • Bestået professionsbachelor som folkeskolelærer eller pædagog med pædagogiske og/eller antropologiske/ etnografi moduler svarende til mindst 45 ECTS-point.

Udvælgelseskriterier

Der er pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.

Der lægges vægt på følgende ved udvælgelsen af de bedst kvalificerede ansøgere:

1) Akademisk baggrund (75%)

 • Karaktergennemsnit af adgangsgivende uddannelse. Karaktergennemsnittet beregnes på tidspunktet for ansøgningsfristen. Læs om beregning af gennemsnit. (25%)
 • Karaktergennemsnittet for relevante kurser* (25%)
 • Antallet af relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i kurserne i din bachelorgrad (25%)

*Relevante kurser inkluderer kurser inden for antropologi, etnografi, etnologi, sociologi, kulturelle studier, internationale eller globale studier, udviklingsstudier, uddannelsesvidenskab og andre relevante områder. Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningsfristen ikke er inkluderet i karaktergennemsnittet. Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte diplomer, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser/studieordninger (curricula).

2) Anden relevant erfaring (25%)

 • Relevant erhvervserfaring**
 • International, kulturel eller organisatorisk erfaring

**Erhvervserfaring fra fx NGO'er, internationale organisationer, private virksomheder, den offentlige sektor. Ved udvælgelsen lægges der vægt på vurderingen af CV og andre relevante dokumenter.

Der findes ikke en venteliste på kandidatuddannelsen i Anthropology of Education and Globalisation.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Pædagogisk antropologi og globalisering kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Studieliv

En typisk uge på Pædagogisk antropologi og globalisering

Mandag:
Kl. 8-13 Forelæsning: Begreber, analyser og metoder i pædagogisk antropologi
Kl. 13-15 Forberedelse

Tirsdag:
Kl. 9-12 Læsegruppearbejde
Kl. 13-16 Forberedelse

Onsdag:
Kl. 8-10 Forberedelse
Kl. 10-15 Forelæsning: Begreber, analyser og metoder i pædagogisk antropologi

Torsdag:
Kl. 9-16 Forberedelse

Fredag:
Kl. 9-12 Forberedelse
Kl. 13-15 Læsegruppearbejde 

Forskellighed, fællesskab og netværk

Pædagogisk antropologi og globalisering er en af de pædagogiske kandidatuddannelser, som udbydes under Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU). Uddannelsen er kendetegnet ved, at både bacheloruddannelser fra universiteter og professionsbacheloruddannelser kan være adgangsgivende. Derfor har dine medstuderende ofte forskellige uddannelsesbaggrunde, og en del af dem har også erfaring fra arbejdsmarkedet. Det giver et livligt og mangfoldigt studiemiljø, og du har gode muligheder for at skabe dig et solidt fagligt netværk, som du kan trække på både mens du studerer, og når du har fået din kandidatgrad.

Aarhus eller Emdrup

1400 studerende, eller cirka hver tredje studerende på Institut for Uddannelse og Pædagogik, tager deres uddannelse i Aarhus. Den københavnske del af Institut for Uddannelse og Pædagogik ligger på Campus Emdrup 

Mød op og få information om de pædagogiske uddannelser

Du har mulighed for at stille spørgsmål, få information og tale med underviserne, når der afholdes informationsmøder på DPU. Du kan se årets programmer her: edu.au.dk/uddannelse/informationogvejledning/aabenthus/

Internationale forskere på uddannelsen

video platformvideo managementvideo solutionsvideo player
Fazal Rizvi, som er Global Studies professor på University of Melbourne, besøgte uddannelsen i tre uger i oktober 2014. I blandt hans mange aktiviteter her var en offentlig forelæsning om The Rise of Asian Higher Education og vestlig uddannelsespolitik


Dr. Rajani Naidoo fra University of Bath forklarer hvordan de videregående uddannelser i stigende grad drives af markedet, og dermed bliver mindre fokuseret på det fælles gode. 
Dr. Naidoo rådgiver det danske uddannelsessystem om, hvad der skal prioriteres og hvad der skal undlades.  

#Yourniversity

- Følg studielivet på Aarhus Universitet

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse på studerende.au.dk/karriere.