AGRO-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Introduktion

Sikrer en bæredygtig fremtid

Kandidatuddannelsen i Agro-Environmental Management handler om, hvordan jordbrug fungerer i samspil med natur- og miljøforvaltning. Uddannelsen har stor fokus på bæredygtighed i fremtiden, og du arbejder med metoder og teori inden for områder som miljøregulering, biodiversitet og jordbrugspolitik. Du opnår en helhedsforståelse for jordbrugets produktionsformer og effekterne af jordbrugsproduktion på natur og miljø. Uddannelsen foregår på engelsk og henvender sig primært til bachelorer fra Biologi, Jordbrugsvidenskab, Geologi og Geografi.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Agro-Environmental Management kan du for eksempel arbejde hos miljøcentre og naturforvaltninger, i rådgivende ingeniørfirmaer og hos interesseorganisationer og ministerier med fokus på landbrug- og miljøområdet. Du kan arbejde inden for rådgivning, og dine opgaver kan spænde lige fra planlægning af landbrugets udvikling, naturgenopretning, miljøregistreringer, rådgivnings- og myndighedsopgaver til miljøregulering, miljøovervågning, konsekvensvurderinger af miljøbeskyttende tiltag og klimaforandringer. Du kan desuden arbejde med undervisning og forskning i form af en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav

Adgangskravet til kandidatuddannelsen i Jordbrug, Natur og Miljø er en bachelorgrad i jordbrugsvidenskab, biologi, geologi eller geografi.

Andre kvalifikationer kan give adgang til kandidatuddannelsen, forudsat at Universitetet vurderer, at deres niveau, omfang og indhold svarer til de ovennævnte grader. I forbindelse med mulig adgang kan der fastsættes yderligere krav vedrørende uddannelsens sammensætning. Det er en betingelse, at den studerendes sprogkundskaber er på et niveau, som gør det muligt at følge undervisning på engelsk og udarbejde skriftligt materiale på engelsk.

Academic Requirements

Access to the Master's Programme in Agricultural Sciences at Aarhus University requires successful completion of a BSc degree within the same subject. For this reason foreign students must be able to provide full documentary evidence that they have completed a university degree equivalent in level and contents to a Danish BSc degree within the same subject.

Sprogkrav

Since English is the language of instruction in all subjects, all applicants are required to provide evidence of their English language proficiency.

Read how to document your language qualifications.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

 

I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Studieliv

Globalt fokus

Mange af temaerne på uddannelsen har et globalt fokus, og uddannelsen tiltrækker og henvender sig i høj grad til studerende fra udlandet. Du kan derfor forvente at blive udfordret på både det faglige og sociale niveau, da de studerende kommer med vidt forskellige kulturelle baggrunde.

Det sociale studieliv

På Agro-Environmental Management har du mulighed for at engagere dig i de mange studenterforeninger ved Science and Technology, som arrangerer sociale og faglige arrangementer. Du bliver automatisk medlem af studenterforeningen, som varetager de studerendes interesser. Foreningen er også med til at sikre, at der arrangeres sociale arrangementer som studieture, fredagsbar og fester. Foreningen holder møder en-to gange per semester, hvor man diskuterer, hvad der sker på studiet. Foreningen er desuden det sted, hvor du kan stille alle dine spørgsmål og med stor sikkerhed få svar på de fleste af dem.

Følg studielivet på Aarhus Universitet - oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv. Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Følg desuden fakultetet Science and Technology på Facebook og Instagram - #SciTechAU

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Der et stort behov for kandidater med en helhedsforståelse for processerne i det åbne land, for samspillet med jordbrugets produktionsformer, for implementering af ny teknologi og for natur- og miljøforvaltning. Uddannelsen sigter derfor på at uddanne kandidater med solid viden om jordbrugsproduktion og effekter af jordbrugsproduktion på natur og miljø.

Uddannelsen giver dig ansættelsesmuligheder i regionale miljøcentre og kommunale naturforvaltninger, i rådgivende ingeniørfirmaer, i EU-institutioner, ministerier og andre statslige institutioner, i interesseorganisationer på natur- og miljøområdet og inden for national og international landbrugsrådgivning.

Du kan blandt andet arbejde med opgaver som:

  • On-location opgaver med naturovervågning, naturgenopretning,miljøregistreringer etc.
  • Rådgivnings- og myndighedsopgaver inden for jordbrug, miljø og natur
  • Arbejdsopgaver i relation til miljøregulering, miljøovervågning,konsekvensvurderinger af miljøbeskyttende tiltag, klimaforandringer etc. for blandt andet ministerier og EU-institutioner

Uddannelsen kan også være indgangen til en forskerkarriere, da du kan søge om optagelse på fakultetets ph.d.-program - det kan ske efter første år på kandidatuddannelsen eller efter endt speciale. Læs mere om forskeruddannelsen ved Science and Technology.

Interdisciplinær og international uddannelse

Uddannelsen har bred forankring i forskellige forskningsmiljøer, og det sikrer, at undervisningen varetages af førende internationale forskere inden for de felter, som berøres under uddannelsen, og tager udgangspunkt i en helhedsorienteret forståelse af miljø, natur og jordbrug.

Undervisningen foregår hovedsageligt i Science and Technology uddannelsesbygning på Katrinebjerg i Aarhus kombineret med intensive studieforløb på blandt andet AU Foulum samt hos relevante myndigheder, organisationer eller virksomheder. I forbindelse med speciale og projektarbejde er der mulighed for at blive tilknyttet relevante forskergrupper fra alle fire samarbejdspartnere.

Uddannelsen er en international kandidatuddannelse, så du vil med garanti blive udfordret på det faglige og sociale niveau, da du vil få mange medstuderende fra udlandet. Det betyder også, at undervisningssproget er engelsk. Læs mere om studiemiljø på uddannelsen.